Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

    1. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ and Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Negotiable Instruments). In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
Display details
Displayed: 15/7/2024 14:21