Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. KOZLOVÁ, Veronika and Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí (Child in a family with domestic violence). In Práva dítěte. 2014.
  2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Právní rozpravy. 2014.
  3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
  4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání (Homeban protection against domestic violence). In Setkání Libereckého kraje. 2014.
  5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ (Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence). In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-74, 161 pp. ISBN 978-80-210-6812-4.
  6. 2012

  7. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ and Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
Display details
Displayed: 7/12/2021 11:26