Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 2. 2007

 3. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce (rTMS, depression and cognitive function). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 6, p. 285-290, 15 pp. ISSN 1212-0383.
 4. 2006

 5. PREISS, Marek and Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii (Neuropsychology in neurology). Praha: Grada, 2006. 362 pp. Psyché. ISBN 80-247-0843-4.
 6. PREISS, Marek and Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii (Neuropsychology in psychiatry). Praha: Grada, 2006. 411 pp. Psyché. ISBN 80-247-1460-4.
 7. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK and Lubomír VAŠINA. Nové trendy v neuropsychologii na Psychologickém ústavu FF MU. (New trends in neuropsychology in PÚ FF MU). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P10 - řada psychologická. 1st ed. Brno: MU, 2006. p. 91-97. ISBN 80-86633-58-6.
 8. 2005

 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 pp.
 10. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data (Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data). Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, vol. 9, suppl. 1, p. 64-65. ISSN 1211-7579.
 11. 2004

 12. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
 13. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, vol. 7, No 7, p. 227-227. ISSN 1461-1457.
 14. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, vol. 6, suppl. 1, p. 35-36. ISSN 1419-8711.
 15. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ and Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. (Galantamine influence on schizophrenic cognitive and negative symptomathology: case series.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
 16. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK and Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. (The changes of the hippocampal volume and the neuropsychological profil in the first episod schizophrenia.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
 17. 2001

 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ and Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/ (The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/). Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, vol. 25, No 2, p. 323-335. ISSN 0278-5846.
 19. 1998

 20. VAŠINA, Lubomír. Kapitoly z neuropsychologie (Neuropsychology). 2nd ed. Brno: Vydavatelství MU, 1998. 212 pp. ISBN 80-210-1739-2.
 21. 1986

 22. VAŠINA, Lubomír. Aktuální otázky neuropsychologie. Brno, 1986. 10 pp. SPFFBU,I-21,.
Display details
Displayed: 24/9/2021 21:29