Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ and Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
  Name in Czech: Dlouhodobé sledování kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií
  Name (in English): LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA
  Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: cognitive function; neuropsychology; schizophrenia
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 21/8/2008 10:27.
 2. 2007

 3. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce (rTMS, depression and cognitive function). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 6, p. 285-290, 15 pp. ISSN 1212-0383.
  Name in Czech: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce
  Name (in English): rTMS, depression and cognitive function
  RIV/00216224:14110/07:00019213 Article in a journal. Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Kučerová, Hana (203 Czech Republic, guarantor) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic) -- Krejčířová, Magda (203 Czech Republic)
  Keywords in English: depression;cognitiv function;neuropsychology;rTMS
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 12/2/2008 13:26.
 4. 2006

 5. PREISS, Marek and Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii (Neuropsychology in neurology). Praha: Grada, 2006. 362 pp. Psyché. ISBN 80-247-0843-4.
  Name in Czech: Neuropsychologie v neurologii
  Name (in English): Neuropsychology in neurology
  Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Neuropsychology; neurology
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 23/11/2006 14:07.
 6. PREISS, Marek and Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii (Neuropsychology in psychiatry). Praha: Grada, 2006. 411 pp. Psyché. ISBN 80-247-1460-4.
  Name in Czech: Neuropsychologie v psychiatrii
  Name (in English): Neuropsychology in psychiatry
  Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Neuropsychology;psychiatry
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 23/11/2006 14:07.
 7. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK and Lubomír VAŠINA. Nové trendy v neuropsychologii na Psychologickém ústavu FF MU. (New trends in neuropsychology in PÚ FF MU). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P10 - řada psychologická. 1st ed. Brno: MU, 2006. p. 91-97. ISBN 80-86633-58-6.
  Name in Czech: Nové trendy v neuropsychologii na Psychologickém ústavu FF MU.
  Name (in English): New trends in neuropsychology in PÚ FF MU
  Psychology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: neuropsychology;comlpex rehabilitation

  Changed by: Jana Neubertová, učo 109420. Changed: 15/4/2010 16:57.
 8. 2005

 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 pp.
  Name in Czech: Deprese a schizofrenie - jedná se o to stejné z pohledu neuropsychologie?
  Name (in English): Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile?
  Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: depression; schizophrenia; cognitive functions; neuropsychology

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 23/11/2006 14:12.
 10. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data (Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data). Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, vol. 9, suppl. 1, p. 64-65. ISSN 1211-7579.
  Name in Czech: Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
  Name (in English): Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data
  RIV/00216224:14330/05:00013834 Article in a journal. Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Kučerová, Hana (203 Czech Republic, guarantor) -- Navrátilová, Petra (203 Czech Republic) -- Černík, Michal (203 Czech Republic)
  Keywords in English: memory; neuropsychology; schizophrenia
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 30/6/2008 11:14.
 11. 2004

 12. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
  Name in Czech: Kognitivní dysfunkce u pacientů s první epizodou schizofrenie
  Name (in English): Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia
  RIV/00216224:14110/04:00010245 Conference abstract. Psychiatry, sexology. English. China.
  Kučerová, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kašpárek, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Češková, Eva (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: cognitve dysfunction; schizophrenia; neuropsychology

  Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 16/4/2018 11:10.
 13. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, vol. 7, No 7, p. 227-227. ISSN 1461-1457.
  Name in Czech: Kognitivní deficit u prvních epizod schizofrenie
  Name (in English): Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia.
  RIV/00216224:14110/04:00010244 Article in a journal. Psychiatry, sexology. English. France.
  Kučerová, Hana (203 Czech Republic, guarantor) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic) -- Kašpárek, Tomáš (203 Czech Republic) -- Češková, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: cognitve function; neuropsychology; schizophrenia
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 1/7/2008 10:51.
 14. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, vol. 6, suppl. 1, p. 35-36. ISSN 1419-8711.
  Name in Czech: Neuropsychologický profil pacientů s první epizodou schizofrenie
  Name (in English): Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia
  RIV/00216224:14110/04:00010346 Article in a journal. Psychiatry, sexology. English. Czech Republic.
  Kučerová, Hana (203 Czech Republic, guarantor) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic) -- Kašpárek, Tomáš (203 Czech Republic) -- Češková, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: cognitive function; neuropsychology; schizophrenia
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 1/7/2008 12:04.
 15. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ and Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. (Galantamine influence on schizophrenic cognitive and negative symptomathology: case series.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
  Name (in English): Galantamine influence on schizophrenic cognitive and negative symptomathology: case series.
  RIV/00216224:14110/04:00010205 Proceedings paper. Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Kašpárek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) -- Kučerová, Hana (203 Czech Republic) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic) -- Češková, Eva (203 Czech Republic) -- Robeš, Miroslav (203 Czech Republic) -- Obrovská, Vlasta (203 Czech Republic) -- Kašpárek, Josef (203 Czech Republic)
  Keywords in English: hippocampal volume; first episode schizophrenia; neuropsychology

  Changed by: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Changed: 27/7/2004 23:38.
 16. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK and Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. (The changes of the hippocampal volume and the neuropsychological profil in the first episod schizophrenia.). In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1st ed. Praha: Galén, 2004. p. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
  Name (in English): The changes of the hippocampal volume and the neuropsychological profil in the first episod schizophrenia.
  RIV/00216224:14110/04:00010204 Proceedings paper. Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Kašpárek, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) -- Přikryl, Radovan (203 Czech Republic) -- Kučerová, Hana (203 Czech Republic) -- Češková, Eva (203 Czech Republic) -- Špaček, Josef (203 Czech Republic) -- Prokeš, Boleslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: hippocampal volume; first episode schizophrenia; neuropsychology

  Changed by: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Changed: 27/7/2004 23:24.
 17. 2001

 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ and Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/ (The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/). Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, vol. 25, No 2, p. 323-335. ISSN 0278-5846.
  Name in Czech: Změny biologických markerů při účinné léčbě schizofrenie
  Name (in English): The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/
  RIV/00216224:14110/01:00002618 Article in a journal. Psychiatry, sexology. Czech. Czech Republic.
  Češková, Eva (203 Czech Republic, guarantor) -- Hrobař, Petr (203 Czech Republic)
  Keywords in English: biological markers; schizophrenia; outcome; neuropsychology

  Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 22/6/2009 13:56.
 19. 1998

 20. VAŠINA, Lubomír. Kapitoly z neuropsychologie (Neuropsychology). 2nd ed. Brno: Vydavatelství MU, 1998. 212 pp. ISBN 80-210-1739-2.
  Name (in English): Neuropsychology
  RIV: Book on a specialized topic. Psychology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: neuropsychology

  Changed by: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc., učo 481. Changed: 9/11/2000 11:16.
 21. 1986

 22. VAŠINA, Lubomír. Aktuální otázky neuropsychologie. Brno, 1986. 10 pp. SPFFBU,I-21,.
  Changed by: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc., učo 481. Changed: 9/11/2000 11:38.
Displayed: 16/10/2021 20:29