Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. (IS AN ADMINISTRATION OF LITHIUM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA WELL-FOUNDED AND SAFE?). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, No 6, p. 299-304. ISSN 0862-495X.
  2. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ and František FOLBER. The Use Of Lithium In The Prophylaxis And Treatment Of Chemotherapy Induced Neutropenia (CIN): A Cost-Effective Option Or Hazard. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, vol. 2006, No 14, p. 605-606. ISSN 0941-4355.
  3. 2003

  4. DENDIS, Miloš, Radek HORVÁTH, Jaroslav MICHALEK, Filip RUZICKA, Martin GRIJALVA, Michal BARTOS and Jaroslav BENEDIK. PCR-RFLP rapid detection and species identification of fungal pathogens in patients with febrile neutropenia. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2003, vol. 9, No 12, p. 1191-1202, 10 pp. ISSN 1198-743X.
  5. 2001

  6. DENDIS, Milos, Radek HORVATH, Jaroslav MICHÁLEK, Filip RŮŽIČKA, Rodrigo Marcelo GRIJALVA SILVA, Michal BARTOS and Jaroslav BENEDÍK. PCR-RFLP rapid detection and species identification of fungal pathogens in patients with febrile neutropenia. In Programme and Abstract Book. Dublin, Ireland: Dublin University, 2001. p. 19-19. ISBN 01359968.
  7. 1999

  8. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, I. VÁŠOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM and Miloslav NAVRÁTIL. Varovné příznaky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematologické malignity (Warning symptoms preceding the development of septic shock in neutropenic patients treated on account of haematological malignities). Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1999, vol. 138, No 5, p. 147-151. ISSN 0008-7335.
Display details
Displayed: 12/8/2022 08:40