Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. MUSILOVÁ, Jana and Lenka CZUDKOVÁ. Nástrahy newtonovské mechaniky (Pitfalls of Newtonian mechanics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, vol. 58, No 2, p. 103-106. ISSN 0009-0700.

    2002

    1. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty (Surprising demonstration experiments). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 626-631. ISBN 80-7082-907-9.
    2. CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Rozumíme silám tření? (Do we understand frictional forces?). In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, p. 621-625. ISBN 80-7082-907-9.
Display details
Displayed: 18/6/2024 10:29