Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠKARABELOVÁ, Simona. Evropské fondy a jejich vliv na na interní uspořádání nestátní neziskové organizace (The Influence of the European Funds on organizational Structure of NGOs). In NOVOTNÝ, J. and M. LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vydání. Praha: Nakladatelsví Oeconomica, 2008. 12 pp. Řada B, GAČR 402/06/0686. ISBN 978-80-245-1473-4.
 2. 2007

 3. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
 4. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu (Kulture and regional development). In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. p. 43-49. ISBN 9788070449547.
 5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Udržitelnost příspěvkových organizací poskytujících kulturní služby (Allowance Organization Defensibility in the Culture Services Providing). In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra II. 1. vydání. Banská Bystrica: UMB, 2007. p. 56-62. ISBN 978-80-8083-407-4.
 6. 2006

 7. KRIŠTOF, Martin and Rostislav MAZAL. Co nabídl neziskovému sektoru SROP? (Joint Regional Operational Programme - Opportunities for NGOs?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, vol. 2006, No 2, p. 16-17. ISSN 1801-4704.
 8. KRIŠTOF, Martin. Vysvědčení strukturálních fondů po dvou letech - přinejlepším dobře (Report for the Structural Funds After Two Years - at best Mark 3). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, vol. 2006, No 6, p. 22-24. ISSN 1801-4704.
 9. KRIŠTOF, Martin and Rostislav MAZAL. Zdroje ze strukturálních fondů tu stále ještě jsou ale kde je hledat? (The Structural Funds are Still Available - Where to Find Them?). Dotační věstník. Praha: Economia, a.s., 2006, vol. 2006, No 4, p. 45-47. ISSN 1801-4704.
 10. 2005

 11. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ and Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů (Analysis of NGOs' Financing from selected public budgets). 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 pp. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 12. HYÁNEK, Vladimír and Simona ŠKARABELOVÁ. Úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů (Preliminary study for evaluation of global grants). Brno: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, 2005. 47 pp.
 13. HORYNA, Břetislav. Zrušme němčinu, je falešná! (Let us annul German, it is false!). Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, vol. 9, No 1, p. 215-216. ISSN 1212-5547.
 14. 2002

 15. ŠKARABELOVÁ, Simona and Petra KUZMOVÁ. Daňové asignace jako alternativní zdroj financování nestátních neziskových organizací - zkušenosti ze SR, perspektivy v ČR (Tax-assignations as an Alternative Resource of the NGOs Finance - Experience of the Slovakia, Perspective of the Czech Republic). In Ekonomika a občan v procesu integrace. 1. vydání. Ústí n/L.: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. p. 111-118. ISBN 80-7044-423-1.
 16. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací (Possibilities of further economics education of NGo-workers i). Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 17. KOZÁKOVÁ, Simona and Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje (Participation of NGOs in development of region). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
 18. 2001

 19. KOZÁKOVÁ, Simona. Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací (Definding of Public Benefit Activities as Presumption of Tax Reliefs by NGOs). In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí n./L.: UJEP, 2001. p. 39-47. ISBN 80-7044-345-6.
Display details
Displayed: 31/5/2023 03:10