Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  2. 2001

  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR (Transformations Analysis of Non-Profit Sector in Czech Republic). In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. p. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
Display details
Displayed: 30/5/2023 19:22