Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. HYÁNEK, Vladimír and Zuzana PROUZOVÁ. Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government? In Adam P. Balcerzak. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy. Economics and Finance. 1st ed. Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015. p. 689-701. ISBN 978-83-937843-7-0.
 2. 2007

 3. HAVLAN, Petr. Několik poznámek k právním formám neziskových organizací územních samosprávných celků (Legal Forms of Non-Profit Organizations of Territorial Self-Government-Several Notes). In Ekonomický růst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z mezinárodní konference „Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů“ : Hradec Králové : 6.-7.2.2007. 1st ed. Hradec Králové: UHK-FIM, Gaudeamus, 2007. p. 183–187. ISBN 9788070418123.
 4. 2006

 5. PROUZOVÁ, Zuzana. Neziskovky a veřejné služby (Non-Profit Organization and public service). Praha: ICN, 2006. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 6. 2005

 7. PROUZOVÁ, Zuzana. Výroční zprávy NNO (Annual report of Non-Profit Organization). Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, o.p.s., 2005, roč. 13, 7-8, p. 10-11. ISSN 1213-404X.
 8. 2004

 9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace (Culture and non-profit organizations). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 31-37. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
 10. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěsných sluzeb v ČR (Fundations sector as a resource for financing of public benefitial services in the Czech Republic). In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. 1. vydání. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela, 2004. p. 150-161. ISBN 80-8055-966-X.
 11. ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskovky přesvědčily kvantitou, je čas na kvalitu (Non-Profit Organizations have persuaded with a Quantitiy, now is Time to Quality). Praha: R-PRESSE, spol. s r.o., 2004.
 12. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru (Research of Non-Profit Sector). Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 13. 2001

 14. KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb (Partnership NGOs with Public Administration as the presumption of Effectiveness by Public Services). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001. p. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6.
 15. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN (Relationship of Municipalities to NonProfit Sector in Austria and Germany). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 16. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování obcí v ČR (Taxation of municipalities in the Czech Republic). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. p. 131-137. ISBN 80-210-2514-X.
 17. 2000

 18. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jaroslav REKTOŘÍK and Simona KOZÁKOVÁ. Fungování občanské společnosti se bez sdílených zkušeností neobejde (Behavior civil society with without married experience isn´t possible). Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000, ročník 11, č. 24, p. 6-8. ISSN 0027-8009.
 19. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU (Non-Profit Sector and Municipalities in selected EU-countries). In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. p. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
 20. KOZÁKOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a ji doprovázející zákony ve vztahu k neziskovým organizacím (Public Administration Reform and rules, there go with and have feedback to Non-Profit Organizations). In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. p. 401-412. ISBN 80-225-1406-3.
 21. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku (Relation betwen NonProfit Sector and Municipalities in Germany and Austria). Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 22. 1999

 23. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru, státu a obcí ve vybraných zemích EU (NonProfit Sector, State and Municipalities in selected EU Countries). In Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu. 1.vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. p. 104-117. ISBN 80-7044-271-9.
Display details
Displayed: 22/9/2023 23:07