Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. KYNCL, Libor. Dary neziskovému sektoru snižující základ daně z příjmů právnických osob (Gifts for non-profit sector lowering Corporate Income Tax). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 175-181. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5.
  3. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti (The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society). In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007, p. 107 - 110. ISSN 1336-5827.

  2005

  1. HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky (Review of the social economy concept). In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005, p. 214-225. ISBN 80-7044-608-3.
  2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Obecně prospěšná společnost jako sociální podnik (Public benefit corporatin as an social enterprise). In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005, p. neuvedeno, 6 pp. ISBN 80-7044-724-9.

  2001

  1. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR (Transformations Analysis of Non-Profit Sector in Czech Republic). In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, p. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Financing Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
Display details
Displayed: 19/6/2024 10:07