Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

    1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1st ed. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.

    2000

    1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
    2. VYBÍRAL, Zbyněk. Usmívejte se na povel (Keep smiling!). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2000, vol. 6, 7-8, p. 15-17. ISSN 1211-5886.
Display details
Displayed: 30/11/2023 02:46