Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména (Anoiconyms of the Líšeň (Brno) land register). In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
 2. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech (Reflection of the history in the minor place-names). In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009.
 3. 2008

 4. ČORNEJOVÁ, Michaela and Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu (Language and its changes. For Professor Jana Pleskalová on the occasion of her jubilee.). Brno: Host, 2008. 270 pp. ISBN 978-80-7294-301-2.
 5. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška) (Formation of the oldest Czech place names). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008.
 6. 2007

 7. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. p. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7.
 8. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). Linguistica online. 2007, vol. 6, -, p. -, 11 pp. ISSN 1801-5336.
 9. 2006

 10. ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století (Place-Names from the Material of the 11th to 13th Centuries). Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, vol. 47, -, p. 140-150. ISSN 1211-4413.
 11. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, vol. 34, -, p. 27-40. ISSN 1028-1495.
 12. 2005

 13. ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner (Twenty years of symposia held in Kals am Grossglockner). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 294-297. ISSN 1211-4413.
 14. ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století (Visual aspect of Czech words in the 10th-12th centuries). SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, vol. 53, -, p. 139-147. ISSN 0231-7567.
 15. ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 221-223. ISSN 1211-4413.
 16. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 223-224. ISSN 1211-4413.
 17. 2004

 18. ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen (On the development of field-names). Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 47-55. ISBN 80-210-3373-8.
Display details
Displayed: 24/7/2021 11:11