Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. DANĚK, Petr. Colony, Empire, and Power: Colonial Encounter and the Discourse of the Other. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. p. 27-44. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.

  2005

  1. FUJDA, Milan. Classical Yogic Scriptures and Acculturation of Hinduism in Czech lands. In Orientalia Antiqua Nova. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. p. 39-51. ISBN 80-86898-58-X.
  2. LUŽNÝ, Dušan. European Picture of Ancient India. In Orientalia Antiqua Nova. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. p. 66-76. ISBN 80-86898-58-X.
  3. ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. p. 103-111. ISBN 80-86898-58-X.
  4. ROJKOVÁ, Kateřina and Dušan LUŽNÝ. Kálí mezi Východem a Západem (Kali between East nad West). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, vol. 60, No 4, p. 36-38. ISSN 0029-5302.
  5. ROZEHNALOVÁ, Jana. Tibetský buddhismus očima křesťanských misionářů (17. - 19. století) (Tibetan Buddhism as described by Christian missionaries (17th - 19th c.)). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, vol. 60, No 1, p. 15-19. ISSN 0029-5302.
  6. ROZEHNALOVÁ, Jana. Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibtu v českém prostředí (The Mirror of Orientalism: Images of Tibet in Czech context). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, vol. 40, No 3, p. 44-62, 18 pp. ISSN 0323-1844.

  2004

  1. LUŽNÝ, Dušan and Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Protestantský buddhismus (Protestant Buddhism). Studia Orientalia Slovaka. 2004, Vol. 3, No 1, p. 91-107, 16 pp. ISSN 1336-3786.
  2. LUŽNÝ, Dušan. Tolerance Matky Indie (Toleration of Mother India). Anthropos. Bratislava, 2004, vol. 1, No 3, p. 61-64. ISSN 1336-5541.
  3. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet II: Lamaismus - hrozivá podoba tibetského buddhismu? (West and Tibet II: Lamaism - a wrathful form of Tibetan Buddhism?). Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, vol. 9, No 23, p. 13-16. ISSN 1212-4354.
  4. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet III: Hledání pokladů ztracené Šangri-la (West and Tibet III: Search for treasures of Shangri-la). Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, vol. 9, No 24, p. 13-16. ISSN 1212-4354.
  5. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet V: Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989 (West nad Tibet V: Tibetan Buddhism in Czech Culture before 1989). Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, vol. 9, No 26, p. 13-16. ISSN 1212-4354.

  2003

  1. ROZEHNALOVÁ, Jana. Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu (Horizon rediscovered: Studies on Tibet Imagined). Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2003, vol. 3, No 1, p. 18-27. ISSN 1214-5351.
  2. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet I: První misionáři v Tibetu (West and Tibet I: First missionaries in Tibet). Tibetské listy. Praha: Lungta, 2003, vol. 8, No 22, p. 17-19. ISSN 1212-4354.

  2001

  1. ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet (A Master of Mystification Lobsang Rampa - Tibet imagined). Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 34, No 1, p. 12-19. ISSN 1212-8139.
Display details
Displayed: 7/12/2023 05:34