Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MIKULÍK, Robert, David GOLDEMUND, Michal REIF, Petr AULICKÝ and Petr KRUPA. Outcome of Patients With Negative CT Angiography Results for Arterial Occlusion Treated With Intravenous Thrombolysis. Stroke. USA, 2009, vol. 40, No 3, p. 868-872. ISSN 0039-2499. doi:10.1161/STROKEAHA.108.532572.
 2. 2008

 3. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ and Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi (Cognitive functions in patients with unipolar depression in remission). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, vol. 12, supl.3, p. 1-5, 6 pp. ISSN 1211-7579.
 4. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, P. HANÁK and J. SEDLÁK. Výsledky léčby a resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění (Outcome and resocialization after severe traumatic brain injury). In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. 2008.
 5. 2007

 6. MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA and D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny (Metastazing glioblastoma causing cauda equina syndrome). In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
 7. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, vol. 2007, No 22, p. 499-504, 5 pp. ISSN 0924-9338.
 8. GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ and Rostislav VYZULA. Tumor-infiltrating cytotoxic T-cells predict outcome in colorectal carcinoma, clinical stadium II. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník příspěvků. Olomouc: solen, 2007. p. 42-42. ISBN 978-80-244-1824-7.
 9. 2005

 10. KIM, Jo Sik, Garami ZSOLT, Robert MIKULÍK, Carlos MOLINA and Andrei ALEXANDROV. Early Recanalization Rates and Clinical Outcomes in Patients With Tandem Internal Carotid Artery/Middle Cerebral Artery Occlusion and Isolated Middle Cerebral Artery Occlusion. Stroke : a journal of cerebral circulation. Dallas: American Heart Association, 2005, vol. 36, No 4, p. 869-871. ISSN 0039-2499.
 11. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA and Pavel HANÁK. Resocializace pacientů po těžkém kraniocerebrálním poranění mozku (Resocialization of patients following severe traumatic brain injury). In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. p. 41-42.
 12. 2004

 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie (Neurological soft signs in schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, vol. 100, No 1, p. 19-23. ISSN 1212-0383.
 14. NAVRÁTIL, Ondřej, Pavel HANÁK and Martin SMRČKA. Resocializace po těžkém kraniocerebrálním poranění. (Resocialization after severe traumatic brain injury). In Pracovní dny ČNCHS - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. p. 62-63.
 15. 2002

 16. BUCHSBAUM, M.S., L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIOZZO, R. PRIKRYL, Robert SHAW and K. DAVIS. Caudate and putamen volumes in good and poor outcome patients with schizophrenia. Schizophrenia Research. 2002, 1/2002, No 1887, p. 1-10. ISSN 0920-9964.
 17. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie (First-episode schizophrenia). Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, vol. 2002, No 46, p. 16-19. ISSN 0044-1996.
 18. 2001

 19. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ and Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/ (The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/). Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, vol. 25, No 2, p. 323-335. ISSN 0278-5846.
 20. 2000

 21. GOGELA, Jiří, Zdeněk MALÝ, Martina NOVOTNÁ, Miloš KUŘITKA and Lukáš HRUBAN. Value of the vibroacustic stimulation test in prediction of fetal outcome in low risk term pregnancy. In Int J Obstet Gynecol, 70, 2000, Supplement No.1. Washington, 2000. p. 121-122.
Display details
Displayed: 4/12/2021 12:19