Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. HORÁČEK, Radek. Tanec mezi žiletkami (Dancing between Razor Blades). In Kateřina Danielová, Jana Vránová. Bohuslava Olešová. Žízeň nekonečna. 1st ed. Brno: Books & Pipes, 2021. p. 8-50, 32 pp. ISBN 978-80-7485-235-0.
 2. 2009

 3. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ and Zuzana IŠTVÁNOVÁ. Barbora Klímová / NAŠE VĚC (Barbora Klímová / OUR SUBJECT). 2009.
 4. SUCHÁNEK, Pavel and Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství (Baroque art and architecture: Painting and sculpture). In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. p. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
 5. HORÁČEK, Radek. Interpretace jako tvůrčí postup (Interpretation as a Creative Approach). In Miroslav Šnajdr st. 1st ed. Olomouc: Galerie Caesar Olomouc, 2009. p. 145-149. ISBN 978-80-254-4208-1.
 6. ZÁLEŠÁK, Jan. Praguebiennale 4 - Ztraceni (Praguebiennale 4 - Lost). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, vol. 22, No 13, p. 1, 6, 2 pp. ISSN 1210-5236.
 7. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Zuzana IŠTVÁNOVÁ, Petr KOVÁŘ and Ondřej NAVRÁTIL. Rasvád: Silnější kalibr (Rasvad: A Powerful calibre). 2009.
 8. HORÁČEK, Radek. Vznešená obyčejnost (Sublime Ordinariness). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2009, vol. 22, 25-26, p. 5-6. ISSN 1210-5236.
 9. 2008

 10. SVÁTKOVÁ, Barbora. Mozády (Mozady). 2008.
 11. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V (participation on the Biennial Dolni Kounice 2008 Update 5). 2008.
 12. 2007

 13. ZÁLEŠÁK, Jan. Daniel Pitín - Adaptace (Daniel Pitín - Adaptation). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, vol. 20, No 2, p. 4-4. ISSN 1210-5236.
 14. KŠICOVÁ, Danuše. Chagallovo básnické vidění světa. (Marc Chagalls poetics vision of the world). MU,.FF, 2007.
 15. JAKUBEC, Ondřej. Manýristický obraz Kristus a žena ze Samaří, jediné dochované dílo Gerharda von Falkenburg (Mannerist painting Christ and Samaritan Women, the unique preserved work by Gerhard von Falkenburg). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouc. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomoic, 2007, vol. 2007, No 294, p. 8-16. ISSN 1212-1134.
 16. 2006

 17. KAZLEPKA, Zdeněk and Zuzana ŠEBELOVÁ. Il pittore ha gusto e genio di servirla, ma ancora di farsi onore. (Letters of Giuseppe Maria Crespi to Antonio Rambaldo Collalto). Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2006, LIV, No 6, p. 252-259. ISSN 0049-5123.
 18. 2005

 19. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
 20. 2004

 21. KŠICOVÁ, Danuše. Poezija kisti Grigorija Musatova. (Poetry of painting by Grigoriy Musatov.). Studia Russica. Budapešt: Budapeštská univerzita, 2004, XXI, No 21, p. 301-309. ISSN 0139-0287.
 22. 1999

 23. POMAJZLOVÁ, Alena. City a smysly. Souvislosti české krajinomylby přelomu století (Sensations and Senses. Context of Czech Landscape Painting around 1900). In BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Julius Mařák a jeho žáci. Praha: Národní galerie v Praze, 1999. p. 114 - 124. ISBN 80-7035-184-5.
 24. POMAJZLOVÁ, Alena. Krajinářská škola Julia Mařáka (The Julius Mařák Landscape Painting School). In BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Julius Mařák a jeho žáci. Praha: Národní galerie v Praze, 1999. p. 127 - 141. ISBN 80-7035-184-5.
 25. 1998

 26. HORÁČEK, Radek. Rotunda, včelí srdce a počítač (Rotunda, Beeheart and Computer). Ateliér. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1998, vol. 11, 14-15, p. 5. ISSN 1210-5236.
Display details
Displayed: 27/9/2023 05:23