Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2006

 1. PROHASKA, Thomas, Maria TESCHLER-NICOLA, Patrick GALLER, Antonín PŘICHYSTAL, Gerhard STINGEDER, Monika JELENC and Urs KLOTZLI. Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results (Non-destructive determination of 87Sr/86 Sr isotope ratios in early Upper Paleolithic human teeth from the Mladeč Caves - preliminary results.). In Teschler-Nicola Maria (Ed.): Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč caves and their Remains. První. Wien-New York: Springer, 2006. p. 505-514. Monografie. ISBN 3-211-23588-4.
 2. 2005

 3. SVOBODA, Jiří. Art, Paleolithic. In Berkshire Encyclopedia of World History, vol. 1. USA: Berkshire Poublishing Group LLC, 2005. p. 180-184. ISBN 0-9743091-0-9.
 4. SVOBODA, Jiří. Egypt před faraóny. (Egypt before the pharaos.). Vesmír 84. ČR: Vesmír, s.r.o., 2005, vol. 2005, No 84, p. 79-84. ISSN 0042-4544.
 5. 2004

 6. JAROŠOVÁ, Lenka, Šárka HLADILOVÁ and Radek MIKULÁŠ. Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic). In Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book. 1st ed. Praha: Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. p. 24-25. ISBN 80-901904-8-0.
 7. KUČA, Martin and Milan VOKÁČ. Nové paleolitické a neolitické nálezy z Mohelna a Kladerub nad Oslavou (okres Třebíč) (New paleolithic and neolithic finds from Mohelno and Kladeruby nad Oslavou (district Třebíč)). In Západní Morava 8. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004. p. 180-183. ISBN 80-7275-053-4.
 8. 2003

 9. BÁRTA, M., V. BRŮNA, Jiří SVOBODA and M. VERNER. El-Hayez, Bahariya Oasis, Egypt. 1st survey report by the Czech Institute of Egyptology. Přehled výzkumů 44. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2003, vol. 2002, No 44, p. 11-16. ISSN 1211-7250.
 10. BÁRTA, M., V. BRŮNA, Jiří SVOBODA and M. VERNER. Průzkum oázy el-Haiez, oáza Bahríja. (Survey in the el-Haiez Oasis, Bahariyah Oasis.). Pražské egyptologické studie 2. ČR: Univerzita Karlova, 2003, vol. 2003, No 2, p. 24-33. ISSN 1214-3189.
 11. 2002

 12. SVOBODA, Jiří. Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací. (Speleoarchaeology between the Karst and Pseudokarst). In Speleologický průzkum a výzkum v chránených krajinných oblastech. ČR: Správa Chráněných krajinných oblastí ČR, 2002. p. 127-137.
 13. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin (Sources of lithic raw materials). In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. p. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 14. 2001

 15. SVOBODA, Jiří. Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech. (Paleolithic of the Česká Lípa region and adjacent parts of North Bohemia.). Bezděz 10. ČR: Vlast. spolek Českolipska, 2001, vol. 2001, No 10, p. 11-37. ISSN 1211-9172.
 16. 1996

 17. SVOBODA, Jiří, V. LOŽEK and E. VLČEK. Hunters between East and West: The Paleolithic of Moravia. New York - London: Plenum, 1996. 307 pp. Interdisciplinary Contribution to Archaeology. ISBN 0-306-45250-2.
 18. 1994

 19. HLADILOVÁ, Š. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (jižní Morava, Česká republika). (Finds of Tertiary Fossils at the Upper Palaeolithic Site Milovice (Southern Moravia, Czech Republic).). Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy spol. Brno: Mor. zem. muz. Brno, 1994, LXXIX, -, p. 15-29. ISSN 323-0510.
Display details
Displayed: 27/1/2023 11:44