Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů (The possibility of involvement of students in support of palliative programs). In Zborník z III.vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně. p. 131-134, 3 pp. ISBN 978-80-8075-376-4. 2009.
  2. MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory - hudba budoucnosti? (Palliative care for elderly - the music of future?). Sestra. Praha: Nakladatelství Mladá fronta, vol. 2009, No 1, 2 pp. ISSN 1210-0404. 2009.
  3. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním (The support of children with oncological diseases). In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie. p. 53-56, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1. 2009.

  2008

  1. MACKOVÁ, Marie. A Visit to the Zoo as a Form of Psychosocial Support. 2008.
  2. MACKOVÁ, Marie. Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy (How to break bad news?). In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně. p. 217-219. ISBN 978-80-8075-265-1. 2008.
  3. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ and Igor KISS. Multimodální mezioborový přístup v léčbě karcinomu žlučníku a žlučových cest – vlastní zkušenosti. In 36. májové hepatologické dni. "Hepatológia '08". 2008.
  4. MACKOVÁ, Marie. Paliativní péče pro seniory - hudba budoucnosti? (Palliative care for elderly - music of future?). In Sborník kongresu XII.Gerontologické dny Ostrava. První. Ostrava: DTO CZ, s.r.o. p. 67-69. ISBN 978-80-02-02077-6. 2008.
  5. MACKOVÁ, Marie. Proč hovořit o naději v beznadějné situaci? (Why talk about hope in hopeless situations). In Sborník kongresu: Gerontologické dny severozápad. ISBN 978-80-02-02015-8. 2008.
  6. KUŘE, Josef. Smrt a umírání (Death and Dying). 11 pp. 2008.

  2006

  1. TUČEK, Štěpán, Igor KISS and Jiří TOMÁŠEK. Mezioborový přístup k léčbě nádorů extrahepatálních žlučových cest. Retrospektivní hodnocení vlastních výsledků. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 11.-13.5.2006. Masarykův onkologický ústav. Brno. p. 182-184, 322 pp. 2006.
  2. PŘIDALOVÁ, Marie. Sociální práce v paliativní péči - český kontext (Palliative Social Work in the Czech Republic). In Sociální práce v hospicu a paliativní péče. Praha: Nakladatelství H+H Vyšehradská, s.r.o. p. 7-20. ISBN 80-7319-038-9. 2006.

  2005

  1. KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC and Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti (Palliative care in advanced heart failure, community care and the role of palliative care team in faculty hospital, worlwide experience). In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita. p. 29-35, 348 pp. ISBN 80-88949-84-X. 2005.
  2. KABELKA, Ladislav, Jiří PROKOP and Jiří VÍTOVEC. Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání (The palliative care for the patients with advanced (congestive) heart failure). 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava. 100 pp. ISBN 80-02-01712-9. 2005.

  2004

  1. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Kožní projevy u paliativně nemocných. (Cutaneous manifestation in patients with palliative treatment.). In Paliativní medicína. 2nd ed. Praha: Grada publishing a.s. p. 161-180. ISBN 80-247-0279-7. 2004.

  1998

  1. MUNZAROVÁ, Marta. Příloha - Paliativní péče ve vztahu k eutanazii, svazek 1. Ed.J.Jakoubková, (Palliative care and euthanasia). Praha: Galén. 6 pp. Trendy soudobé onkologie, s.105-110. ISBN 80-85824-78-7. 1998.
Display details
Displayed: 15/4/2024 02:32