Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, p. 84-93. ISSN 1211-4669.
 2. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost (Health - history and present). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 12, No 1, p. 85-98, 114 pp. ISSN 1211-3522.
 3. 2007

 4. RYBÁŘ, Radovan. SOME QUESTIONS OF PHILOSOPHY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 51-59. ISBN 978-80-7315-138-6.
 5. 2006

 6. SKÁCELOVÁ, Jana. PHILOSOPHY OF HEALTH, PARADIGM AND SPIRITUAL INTELLIGENCE. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 269-280. ISBN 978-80-7315-119-5.
 7. 2005

 8. SKÁCELOVÁ, Jana. Filosofie zdraví, paradigma a duchovní inteligence (Philosophy of he, paradigm and spiritual intelligence). In SCHOOL AND HEALTH 21, ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ 1. první. Brno: Paido, Brno, 2005. p. 113 - 123, 10 pp. ISBN 80-7315-119-7.
 9. 2003

 10. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci (Paradigmatic Principles of Research in the Social Work). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 2003, No 1, p. 83-90. ISSN 1213-624.
 11. FORÝTKOVÁ, Lenka and Aleš BOUREK. Zodpovědnost - nový přístup? (Accountability paradigm). Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2003. p. 16. ISBN 80-239-0175-3.
 12. 1998

 13. OSOLSOBĚ, Klára. Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu ČNK) (Frequency of the Czech Verbal Paradigms (Based on the Material of the Czech National Corpus)). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 1998, vol. 98, No 4, p. 265-277. ISSN 0037-7031.
Display details
Displayed: 25/5/2022 16:16