Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. CÍSAŘ, Ondřej and Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. p. 227 - 262, 36 pp. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6.
 2. 2007

 3. EIBL, Otto and Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 170-180, 11 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 4. HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 7-10, 4 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 5. CHYTILEK, Roman and Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít and Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. p. 23-35, 13 pp. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1.
 6. KOPEČEK, Lubomír. Slovenská politika a volby 2006 (Slovak Politics and Election 2006). In Mrklas, Ladislav (ed.): Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: Cevro, 2007. p. 43 - 56, 14 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87125-00-7.
 7. 2006

 8. KOPEČEK, Lubomír. Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice (The Analysis of New Civic Alliance´s Activity in Slovak Politics). Středoevropské politické studie, 2006, vol. 8, No 4, p. 413 - 430. ISSN 1212-7817.
 9. KOPEČEK, Lubomír. Český a slovenský stranický systém mezi let 1989 až 1992: rozvolnění vazeb (Czech and Slovak Party System from 1989 till 1992: dealignment of political relations). In Hirtlová, Petra - Srb, Vladimír (eds.): Slovensko - české vztahy po roce 1993. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2006. p. 39 - 45, 7 pp. ISBN 80-86879-02-X.
 10. FASORA, Lukáš. Politické strany a zájmové bloky v brněnském obecním výboru 1851-1914. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 7-22, 16 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 11. MIKLOVÁ, Martina. Prezidentské volby v Polsku v roce 2005 (Presidential Elections in Poland in 2005). Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, No 1, p. 119-130. ISSN 1801-6545.
 12. KOPEČEK, Lubomír. Výzkumná sonda do politické existence slovenských exkomunistů. Strana demokratické levice 1991 - 2004. (The research notes about political life of Slovak ex-communists. The Party of the Democratic Left 1991 - 2004.). In Muránský, Martin (ed.): Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku - pohľad zvnútra a zvonku. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2006. p. 21 - 32, 13 pp. ISBN 80-89149-08-1.
 13. 2005

 14. MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám (Andros probabilis. The Studies by the Friends and Colleagues Dedicated to Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., a Historian, on the Occasion of his 70th Birthday.). 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. 618 pp. ISBN 80-86488-16-0.
 15. MAREŠ, Miroslav and Marek SUCHÁNEK. České a moravské fašistické strany a obdobná seskupení v letech protektorátu (Czech and Moravian Fascist Parties and Similar Groupings in Protectorate Years). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1105-1122, 17 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 16. KOPEČEK, Lubomír. Členové Evropské lidové strany na Slovensku (Members of the European People Party in the Slovakia). In Balík, Stanislav, Hloušek, Vít (eds.): Evropská lidová strana a její členské strany. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. p. 86 -103, 18 pp. č. 21. ISBN 80-210-3588-9.
 17. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. (On the Role of Lawyers in Politics in the Period until 1918.). In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. p. 41-60, 20 pp. ISBN 80-7201-547-8.
 18. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Komunisté a jejich strany (Communists and their parties). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1413-1432, 19 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 19. BALÍK, Stanislav. Krajské volby 2004 mikroanalýza okresu Šumperk (Regional Elections 2004 Microsystem Analysis of Šumperk District). Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII., No 1, p. 26-44. ISSN 1212-7817.
 20. MAREŠ, Miroslav and Pavel PŠEJA. Malé strany liberální orientace (Small Parties of Liberal Orientation). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1667-1679, 11 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 21. STRMISKA, Maxmilián and Miroslav MAREŠ. Moravistické strany a hnutí (Moravian parties and movements). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1615-1632, 18 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 22. MAREŠ, Miroslav and Pavel PŠEJA. Občanská demokratická aliance (Civic Democratic Alliance). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1531-1555, 24 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 23. PŠEJA, Pavel. Občanská demokratická strana (Civic Democratic Party). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1503-1530, 28 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 24. PŠEJA, Pavel. Občanské forum (Civic Forum). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1489-1502, 14 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 25. FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián STRMISKA. Politický a zájmový pluralismus v mnohaúrovových systémech - teorie a přístupy (Political and Interest Pluralism in Multi-Level Systems - Theories and Approaches). 2005.
 26. KOPEČEK, Lubomír. Preface: Political Left in Contemporary Europe. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. p. 7 - 10, 4 pp. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0.
 27. MAREŠ, Miroslav. Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa (Association for the Republic - Republican Party of Czechoslovakia). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 1593-1604, 11 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 28. KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, Bogdan (ed.): Political Parties of the World. London: John Harper Publishing, 2005. p. 526 - 532, 7 pp. 6th edition. ISBN 0-9543811-4-9.
 29. MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. (The System of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1918). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. p. 17- 57, 41 pp. ISBN 80-7239-178-X.
 30. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Unie svobody - Demokratická unie (Union of Freedom Democratic Union). In MALÍ, Jií and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v eských zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplnk, 2005. p. 1563-1578, 15 pp. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 31. 2004

 32. KOPEČEK, Lubomír. Konflikt versus konsensus: proměny finského stranického a politického systému (Conflict versus Consensus: Developments of Party and Political System of Finland.). Politologická revue, 2004, roč. X, č. 2, p. 38 - 58. ISSN 1211-0353.
 33. KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, B. (ed.): Revolutionary and Dissident Movements of the World. London: John Harper Publishing, 2004. p. 442 - 443, 2 pp. ISBN 0-9543811-2-2.
 34. KOPEČEK, Lubomír. Slovensko (Slovakia). In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. p. 355 - 384, 30 pp. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 35. KOPEČEK, Lubomír. System partyjny Slowacji (Party System of Slovakia). In Antoszewski, A, Fiala, P., Herbut, R., Sroka, J. (eds.) Partie i systemy partyjne Europy środkowej. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersystetu Wroclawskiego, 2004. p. 168 - 234, 67 pp. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 36. KOPEČEK, Lubomír. Švédské ne euru a švédský euroskepticismus (The Swedish "No Euro" and Swedish Euroscepticism). In Balík, S., Fiala, P., Mikš, F. (eds.): Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: Centrum pro studium demokracie kultury, 2004. p. 82-86, 5 pp. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4.
 37. KOPEČEK, Lubomír and Olga KUBOVÁ. Ukrajina (The Ukraine). In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. p. 402 - 431, 30 pp. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 38. 2003

 39. KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku (Coexistentia and Political Representation of Polish Minority). Středoevropské politické studie, Brno, 2003, vol. 5, 2-3, p. 20-35. ISSN 1212-7817.
 40. KOPEČEK, Lubomír and Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 41. STRMISKA, Maxmilián. Katalánské politické strany. Katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002 (The Catalan Political Parties: Catalan Parties and Party System in the Years 1977-2002). 1. vyd. Brno: Anton Pasienka, 2003. 82 pp. Studie, 1. ISBN 80-902652-2-7.
 42. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Konsensuální a konkurenční demokracie (Consensual and Competitive Democracy). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 203-231, 29 pp. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
 43. KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. (From Mečiar to Dzurinda. Slovakian Politics and Political System in the First Decade of Independence). Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 pp. ISBN 80-210-3136-0.
 44. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Maxmilián STRMISKA. Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů (Organisation of ethnic minorities and pushing their interests). Sociální studia, Brno: FSS MU, 2003, vol. 9, No 1, p. 65-85. ISSN 1212-365X.
 45. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Rakousku 2002 (Parliamentary Elections in Austria 2002). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2003, V, No 1, p. 1-9. ISSN 1212-7817.
 46. KOPEČEK, Lubomír. Politika v ministátu: islandský stranický a politický systém ve 20. století (Politics in Ministate: Icelandic Party and Political System in the 20th Century). Politologická revue, 2003, vol. 9, No 2, p. 116 - 138. ISSN 1211-0353.
 47. KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky (Developments in Danish Politics). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, No 3, p. 243 - 262. ISSN 1211-3247.
 48. KOPEČEK, Lubomír and Marián BELKO. Referendum in theory and practice: the history of the Slovak referendums and their consequences. on-line Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, vol. 5, 2-3. ISSN 1212-7817.
 49. PEČÍNKA, Pavel. Romské politické strany a hnutí (Roma poliical parties and movements). In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. p. 99-172, 73 pp. ISBN 80-7325-026-8.
 50. FIALA, Petr and Vít HLOUŠEK. Stranický systém České republiky (Party System of the Czech Republic). Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 13-54, 42 pp. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
 51. KOPEČEK, Lubomír. Stranický systém Slovenska (Party System of Slovakia). Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 153-226, 74 pp. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7.
 52. 2002

 53. KOPEČEK, Lubomír. Aplikace rokkanovské teorie cleavages na české politické strany na počátku éry masové politiky. Středoevropská politická studia, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 2-3. ISSN 1212-7817.
 54. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Ideově-politické rodiny a politické strany v postkomunistických zemích střední a východní Evropy (Party families and parties in the post-communist countries of the Central and Eastern Europe). In Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 13-27, 15 pp. Sborníky, 10. ISBN 80-210-3036-4.
 55. STRMISKA, Maxmilián. Jurský "separatismus", identitární mobilizace a regionální stranicko-politický systém ("Separatism", Identitary Mobilization and Regional Party System in Jura). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, vol. 4, No 1, p. 50-62. ISSN 1212-7817.
 56. STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, and the Post-Communist Party Arrangements: A Study on Conceptualization of Poles and Polarity. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, vol. 4, No 1, p. 1-20. ISSN 1212-7817.
 57. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0.
 58. HLOUŠEK, Vít. Strany občanské pravice v rakouském stranickém systému po roce 1986 (Parties of Civic Right in Austrian Party System after 1986). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, No 1, p. 29-49. ISSN 1211-3247.
 59. HLOUŠEK, Vít. The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 4. ISSN 1212-7817.
 60. KOPEČEK, Lubomír. Ukrajina (Ukraine). In FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. p. 420-450, 31 pp. ISBN 80-210-3036-4.
 61. 2001

 62. STRMISKA, Maxmilián. Deficit stranické politiky v regionalizované oligarchii? Regionální elity, stranicko-politické bloky a fenomén "gubernátorských stran" v současném Rusku (Party Politics Deficit in a Regionalized Oligarchy? Regional Elites, Party and Political Blocs, and Phenomenon of "Gubernatorial Parties" in Contemporary Russia). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 1, p. 16-31. ISSN 1212-7817.
 63. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany (European political parties). Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ, 2001. 158 pp. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X.
 64. STRMISKA, Maxmilián. Challenges of Consolidation and the Post-Communist Party Systems: Collection of Essays. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. 88 pp. Series of Studies, Volume n. 17. ISBN 80-210-2628-6.
 65. HLOUŠEK, Vít. Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000 (Cantonal and Parliamentary Elections in Bosnia and Herzegovina 2000). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 2. ISSN 1212-7817.
 66. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích (Continuity and Discontinuity of Czech Party Systems: Methodological Bases and Dilemmas of Comparative Research Into Transformation of Party Arrangements in the Czech Lands). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 1, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
 67. STRMISKA, Maxmilián. Major Poles, "Third Parties" and Bulgarian Multipartism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 1, p. 1-12. ISSN 1212-7817.
 68. STRMISKA, Maxmilián. Parties, Poles, Alliances and Romanian Pluralism, 1990-2000. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 2, p. 10-27. ISSN 1212-7817.
 69. STRMISKA, Maxmilián and Petr FIALA. Pojetí stranicko-politických rodin v postkomunistickém středoevropském a východoevropském kontextu (The Concept of Party Families in the Post-Communist Central and Eastern European Context). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, vol. 3, No 4, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 70. KOPEČEK, Lubomír. Politická krize na Ukrajině (The Political Crises in Ukraine). Mezinárodní politika, Praha: UMV, 2001, XXV, No 6, p. 34-36. ISSN 0543-7962.
 71. FIALA, Petr. Politické strany a stranicko-politické systémy v Československu. K otázce kontinuity a diskontinuity v kontextu "tranzitologického" výzkumu (Political Parties and Party Systems in Czechoslovakia. The Issue of Continuity and Discontinuity in the Context of "Transitological" Research). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, 8., No 1, p. 30-39. ISSN 1211-3247.
 72. KOPEČEK, Lubomír. Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému (Polish Parlamentary Election in 2001 and Changes of Party System). Politologický časopis, Brno: MPU, 2001, VIII, No 4, p. 410-424. ISSN 1211-3247.
 73. STRMISKA, Maxmilián. Póly a polarita v postautoritářských multipartismech: Polarita, centrismus a transformace "středu" ve stranicko-politických soustavách Řecka, Španělska a Portugalska (Poles and Polarity in Post-Authoritarian Multipartisms: Polarity, Centrism and Transformation of the Center in the Greek, Spanish and Portuguese Party Arrangements). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, No 1, p. 3-29. ISSN 1211-3247.
 74. STRMISKA, Maxmilián and Lubomír KOPEČEK. Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav: ukrajinský případ (Regional Diversity, Territorial Cleavages and the Making of Party Arrangements: The Ukrainian Case). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, vol. 3, No 3, p. 39-47. ISSN 1212-7817.
 75. STRMISKA, Maxmilián and Tomáš SETNIČKA. Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000 (Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran) (Romanian Parliamentary and Presidential Elections in 2000 (A Contribution to Analysis of the Election Results and of Positions and Profiles of Romanian Parties) )). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 2. ISSN 1212-7817.
 76. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory. Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. (Party Families and Ideological Sectors). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 2, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
 77. STRMISKA, Maxmilián. Utváření pólů a polarity v postautoritářských multipartismech: moldovský případ (Moldovské stranicko-politické konfigurace v období 1994-2001) (The Making of Poles and Polarity in Post-Authoritarian Multipartisms: The Moldova Case (The Party Configurations in Moldova from 1994 to 2001)). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III, No 2, p. 10-28. ISSN 1212-7817.
 78. 2000

 79. STRMISKA, Maxmilián. Geneze stranicko-politických (sub)systémů v ruském regionálním kontextu. Sverdlovský případ (Genesis of Party (Sub)Systems in the Russian Regional Framework. The Sverdlovsk Case). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 2, p. 15-28. ISSN 1212-7817.
 80. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998 (Party System betwen 1989 - 1998). In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. p. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 81. 1999

 82. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace (Conservative and Christian Parties and European Integration). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 90 pp. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
 83. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Politické strany a zahraniční politika (Political Parties and Foreign Policy). Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, Brno: ÚSS MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 5-7. ISSN 1212-6233.
 84. HOLZER, Jan. Vzestup a pád - konstanty ve vývoji ruských liberálních stran (Rise and Fall - Constants in the Evolution of Russian Liberal Parties). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 0., p. 1-17. ISSN 1212-7817.
 85. 1998

 86. KOPEČEK, Lubomír. Formování politických stran na Ukrajině (The crystalization of Ukrainian parties). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1998, vol. 5, No 1, p. 103-109. ISSN 1211-3247.
 87. STRMISKA, Maxmilián. Multipartismy a multipolarita. Poznámka k pojetí umírněného multipartismu. (Multipartisms and Multipolarity. A Notice to Moderate Multipartism.). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, V., No 2, p. 137-152. ISSN 1211-3247.
 88. STRMISKA, Maxmilián. Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. (Politic parties and party systems in the Noneuropean countries I.). Brno: MU, 1998. 102 pp. Pracovní studie, č. 5. ISBN 80-210-1901-8.
 89. HLOUŠEK, Vít. Systém politických stran ve Slovinsku (Party System of Slovenia). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. V., No 4, p. 468-478. ISSN 1211-3247.
 90. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Teorie politických stran (Theory of Political Parties). Brno: Barrister&Principal, 1998. 260 pp. Monografie, 1. ISBN 80-85947-31-5.
Display details
Displayed: 16. 6. 2019 23:36