Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008. p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.
  2. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK, Andrew J. PARKES and Hana RUDOVÁ. Penalising Patterns in Timetables: Novel Integer Programming Formulations. In Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008. p. 409-414. ISBN 978-3-540-77902-5.

  2007

  1. BURKE, Edmund K., Jakub MAREČEK and Hana RUDOVÁ. Strengthened Integer Programming Formulation of Constraints Counting Matches of Patterns in Timetables. In Operations Research in the Service Industry. 2007.

  2003

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Sociální práce s Romy prizmatem hodnot Romů (Social work with Roma by prismatic spectacles of Roma values). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 4, č. 4, p. 105-118. ISSN 1213-6204.

  2001

  1. ANTOŠ, David and Petr SOJKA. Generování vzorů dělení slov v UNICODE (Hyphenation Pattern Generation for UNICODE). In Sborník druhého semináře o Linuxu a TeXu, SLT 2001. Brno: Konvoj, 2001. p. 23-32. ISBN 80-7302-009-2.
  2. ANTOŠ, David and Petr SOJKA. Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the Twelfth European TeX Conference. Kerkrade, The Netherlands: NTG, 2001. p. 7-17.

  2000

  1. SOJKA, Petr. Competing Patterns for Language Engineering. In Proceedings of Third International Workshop on Text, Speech and Dialogue, TSD 2000. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. p. 157-162. ISBN 3-540-41042-2.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.

  1999

  1. SCHENKOVÁ, Jana and Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, vol. 25, No 1, p. 33-51.
  2. SCHENKOVÁ, Jana and Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999. p. 33-52, 19 pp. Biology. ISBN 80-210-2241-8.

  1994

  1. SOJKA, Petr and Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis? (Hyphenation in TeX -- Quo Vadis?). In Proceedings of the 9th European TeX Conference, Gdaňsk, 1994. Gdaňsk: GUST, 1994. p. 59-68.
Display details
Displayed: 7/12/2023 04:59