Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Exprese genů pro dopaminové D1, 2 receptory v myším mesencephalonu po zkřížené senzitizaci kanabinoidem k metamfetaminu (Changes in gene expression of dopamine D1, 2 receptors in mouse mesencephalon after cannabinoid cross-sensitization to methamphetamine). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2009, vol. 13, Suppl. 1, p. 48-48. ISSN 1211-7579.
  2. ŽALOUDÍKOVÁ, Barbora, Martin KELBL, Libor PAŠA and Tomáš FREIBERGER. Genotypic versus phenotypic methods in detection of Listeria monocytogenes prosthetic joint infection. Journal of Medical Microbiology. 2009, vol. 58, No 6, 3 pp. ISSN 0022-2615.

  2008

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Karel VOSTAL and Hana MARTINÍKOVÁ. A longitudinal study of the prevalence of borreliae in ticks in the urban locality of Brno / Pisárky, Czech Republic. Journal of Vector Ecology. 2008, vol. 33, No 2, p. 385-388. ISSN 1081-1710.
  2. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Petr ŠÁLEK, Štěpánka TRACHTOVÁ and Daniel HORÁK. Application of Aqueous Phase System and Hydrophilic Magnetic Microspheres for Isolation of Bacterial PCR-ready DNA from Dairy Products. In 7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Vancouver, Canada: University of British Columbia, Canada, 2008. p. 202.
  3. NEJEDLÁ, Petra, Adam NOREK, Karel VOSTAL and Alena ŽÁKOVSKÁ. Borrelia burgdorferi sensu lato a jiné spirochety v klíšťatech a komárech (Borrelia burgdorferi sensu lato and other spirochetes in ticks and mosquitoes). In XVII. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2008. 2008.
  4. NEJEDLÁ, Petra, Adam NOREK and Alena ŽÁKOVSKÁ. Borrelia burgdorferi sensu lato and other spirochetes in ticks and mosquitoes. From borreliae to unknown spirochetes. In VI International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens - Book of Proceedings - TTP-6 - The challenge of ticks in a warming planet. 2008.
  5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Jakub NETUŠIL, Karel VOSTAL, Adam NOREK and Michal STANKO. Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks, mosquitoes and ectoparasites of small rodents - mites and fleas. In Prírodne ohniskové nákazy - zborník abstraktov. 2008.
  6. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Eva NĚMCOVÁ, Jana KŘÍŽOVÁ and Daniel HORÁK. Comparison of PCR-ready DNA Isolation Methods from Lactic Acid Bacteria used in Dairy Industry. In 7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Vancouver: University of British Columbia, Canada, 2008. p. 203.
  7. VALIŠOVÁ, Zuzana, Vladana WOZNICOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Petra MATĚJKOVÁ and David ŠMAJS. Diagnostika časné syfilidy metodou PCR - přínos pro klinickou praxi. (PCR diagnostics of early syphilis - hands-on experience). In Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie, sborník abstrakt. 2008.
  8. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Monika HORÁČKOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ and Omar ŠERÝ. Diferenciální diagnostika infekčních keratitid (The differetial diagnosis of infectious keratitis). 2008.
  9. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),. Hyderabad, Indie: Osmania University, Hyderabad, 2008. p. 47.
  10. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Daniel HORÁK. Functionalised magnetic microspheres for molecular diagnostic applications. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008),. 2008.
  11. MERTLOVÁ, Kateřina and Eva DROZDOVÁ. Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko (Genetic Study of Children from the South Ramparts Burial Ground, Pohansko). In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque : Supplementum I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 199-201. ISBN 978-80-210-4749-5.
  12. ŠPANOVÁ, Alena, Jitka HERZOGOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identification of bacterial strains of species Lactococcus lactis in hard cheese using PCR. In 4th Meeting on Chemistry and Life, Chemické listy,102 (2008) No15. Brno: VUT Brno, Chemická fakulta, 2008. p. 791-792. ISSN 0009-2770.
  13. ŠPANOVÁ, Alena, Martina TYCOVÁ and Štěpánka TRACHTOVÁ. Identification of bacterial strains of Streptococcus thermophilus species using PCR. In 4th Meeting on Chemistry and Life, Chemické listy,102 (2008) No15. Brno: VUT Brno, Chemická fakulta, 2008. p. 793-794. ISSN 0009-2770.
  14. ŠPANOVÁ, Alena, Martina TYCOVÁ, Štěpánka TRACHTOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identification of bacterial strains of Streptococcus thermophilus species using PCR. In 4th Meeting on Chemistry and Life, Chemické listy,102 (2008) No15. Brno: VUT Brno, Chemická fakulta, 2008. p. 793-794. ISSN 0009-2770.
  15. DOUŠKOVÁ, Dagmar, Alena ŠPANOVÁ, Bohuslav RITTICH and Hana KOZÁKOVÁ. Identification of Bifidobacterium strains originally isolated from infant stools by molecular biology methods. In IInternational Probiotic Conference. Pediatria 2, 2008. Bratislava: Univerzita P.J. Šafárika, Košice, 2008. p. 31. ISSN 1336-863X.
  16. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Vladimír DRÁB and Šárka HAVLÍKOVÁ. Korelace mezi fenotypovými a molekulárně genetickými metodami identifikace bakterií mléčného kvašení. (Correlation among phenotype and molecular genetic methods of LAB identification). Mlékařské listy –Zpravodaj. Praha: Výzkumný ústav mlékátenský v Praze, 2008, vol. 111, No 6, p. 34-37, 3 pp. ISSN 1212-950X.
  17. KAHÁNKOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Petr PETRÁŠ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ and Roman PANTŮČEK. Molecular diagnostics of temperate bacteriophages of Staphylococcus aureus. In 13th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Cairns, Australia: Australian Society for Antimicrobials, 2008. p. 83.
  18. VOSTAL, Karel and Alena ŽÁKOVSKÁ. Patogenní Borrelia burgdorferi a hlodavci - identifikace izolátů, vyšetření na přítomnost protilátek (Pathogenic Borrelia burgdorferi and rodents - identification of isloates, examination for the presence of antibodies). In Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, XII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Ústí nad Labem, 11.-13.6.2008, abstrakta kongresu. 2008. ISSN 1211-264X.
  19. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Repeated exposure to methamphetamine and methanandamide changes relative expression of D1 receptor in mouse midbrain. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, vol. 18, Suppl. 4, p. S542-S543, 2 pp. ISSN 0924-977X.
  20. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Repeated methamphetamine administration changes the relative expression of D1 receptor but not of D2 receptor in mouse midbrain. In Regional CINP Congress. 2008.
  21. JANOSZOWSKÁ, Dagmar. Separace amplikonů specifických pro rod Lactobacillus s využitím magnetického nosiče (Magnetic separation of DNA amplicons specific for the genus of Lactobacillus). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 117 pp. ISBN 978-80-210-4526-2.
  22. WOZNICOVÁ, Vladana, Eliška DASTYCHOVÁ, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ and Zuzana VALIŠOVÁ. Syfilis u pacientů označovaných jako "men having sex with men" - význam přímého průkazu metodou PCR (Syphilis in men having sex with men - importance of direct proof). Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, vol. 2, No 4, p. 199-201. ISSN 1802-2960.
  23. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA and Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, 2008, vol. 66, No 2, p. 105-112. ISSN 0001-6357.
  24. HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ, Jan LOCHMAN and Omar ŠERÝ. Výsledky DNA diagnostiky u povrchových keratitid (průřezová studie) (The outcomes of DNA diagnostics for herpes stromal keratitis). In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 1. vydání. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2008. p. 47-48. ISBN 978-80-87009-53-6.
  25. TRACHTOVÁ, Štěpánka, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Využití PCR při rozlišení živých a mrtvých bakteriálních buněk (Differentiation of live and dead bacterial cells by PCR). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, Brno - Přírodovědecká fakulta, 2008. p. 106. ISBN 978-80-210-4526-2.

  2007

  1. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Acute and repeated exposure to methamphetamine changes expression of CB1 receptor in mesencephalon of the mouse brain. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2007, vol. 17, Suppl. 4, p. S557-S557, 1 pp. ISSN 0924-977X.
  2. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Behavioural sensitization to methamphetamine affects expression of cannabinoid CB1 receptors in mouse midbrain. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, vol. 18, Suppl. 1, p. S27-S28, 2 pp. ISSN 0955-8810.
  3. HORÁK, Daniel, Bohuslav RITTICH and Alena ŠPANOVÁ. Carboxyl-functionalized magnetic microparticle carrier for isolation and identification of DNA in dairy products. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science, 2007, vol. 311, No 1, p. 249-254. ISSN 0304-8853.
  4. SLANÝ, Michal, Tomáš FREIBERGER, Petr PAVLÍK and Jan ČERNÝ. Culture negative case of Aerococcus urinae infective endocarditis. Journal of Heart Valve Disease. ICR Publischers, 2007, vol. 16, No 2, 3 pp. ISSN 0966-8519.
  5. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Ivo RUDOLF, M. GOLOVCHENKO, N. RUDENKO, Libor GRUBHOFFER and Zdeněk HUBÁLEK. Detection of Anaplasma DNA in Ixodes ricinus ticks: pitfalls. Folia Parasitologica. České Budějovice: Institute of Parasitology, ASCR, 2007, vol. 54, No 4, p. 310-312. ISSN 0015-5683.
  6. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ and Jiří MAYER. Detekce invazivní aspergilózy pomocí PCR a real-time PCR - přednosti a úskalí (Detection of invasive aspergillosis by PCR and real-time PCR--benefits and drawbacks). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios spol- s r. o., 2007, vol. 13, No 5, p. 184-190. ISSN 1211-264X.
  7. VALIŠOVÁ, Zuzana, Vladana WOZNICOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Petra MATĚJKOVÁ and David ŠMAJS. Diagnostika časné syfilis metodou PCR - klinická charakteristika vyšetřovaných a význam vyšetření. (Diagnosis of early syphilis by PCR - clinical data on tested patients.). In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
  8. ŠPANOVÁ, Alena, Kateřina KŠICOVÁ, Bohuslav RITTICH, Blanka KRULOVÁ, Dagmar DOUŠKOVÁ, Vladimír DRÁB and Jan DRBOHLAV. Genetic heterogeneity and functional properties of newly isolated probiotic Bifidobacterium species. In 2nd Symposium on Propionibacteria and Bifidobacteria. Aas, Norway: Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway, 2007. p. 12P, 1 pp.
  9. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ, Kamila NEPLECHOVÁ, Petr DĚDIČ, Marcela ŠEFČÍKOVÁ and Jiří PTÁČEK. Genotyping of selected potato cultivars based on structural variation of telomere-associated chromosome regions. Vědecké práce VÚB. Havlíčkův Brod: VÚB, 2007, Neuveden, No 15, p. 43-48. ISSN 1802-940X.
  10. DOUŠKOVÁ, Dagmar, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identifikace a stanovení příbuznosti kmenů bakterií druhu Bifidobacterium longum pomocí metod molekulární diagnostiky (Identification and determination of the relationships of Bifidobacterium longum bacterial strains using molecular diagnostic methods). In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 48-48. ISBN 978-80-210-4234-6.
  11. KRULOVÁ, Blanka, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identifikace a stanovení příbuznosti probiotických druhů bakterií rodu Bifidobacterium pomocí molekulárně diagnostických metod (Identification and determination of relatioships of Bifidobacterium probiotic strains using molecular diagnostic methods). In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 63-64. ISBN 978-80-210-4234-6.
  12. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK and Alois RYBNIKÁŘ. Isolation PCR-ready DNA from samples containing PCR inhibitors. In Biopowders; Advances in the Powder Technology. Budapest, Hungary: Research Institute of Chemical and Process Enginnering, University of Pannonia, Vesazprém, Hungary, 2007. p. 159-164. ISBN 978-963-9696-23-5.
  13. WOZNICOVÁ, Vladana, Miroslav VOTAVA and Magdalena FLASAROVÁ. Klinický materiál pro průkaz syfilis metodou polymerázové řetězové reakce. (Clinical specimens for PCR detection of syphilis). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 56, No 2, 5 pp. ISSN 1210-7913.
  14. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Radka BURDYCHOVÁ, Jana KŘÍŽOVÁ, Vladimír DRÁB and Jan DRBOHLAV. Molecular characteristics of Bifidobacterium strains collected in the Czech Collection of Microorganisms (CCM) and Laktoflora(CCDM) and reclassification of Bifidobacterium adolescentis CCM 3761 as Bifidobacterium pseudocatenulatum. In 2nd Symposium on Propionibacteria and Bifidobacteria. Aas, Norway: Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway, 2007. p. 13P, 1 pp.
  15. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ and Adam NOREK. Srovnání výskytu patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato v komárech na některých lokalitách v Česku a Polsku (Comparison of the occurence of pathogennic Borrelia burgdorferi sensu lato in mosquitoes from some localities in the Czech Republic and Poland). In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. 2007.
  16. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ and Adam NOREK. The rate of spirochaetal positivity in mosquito larvae. In Arthropods - Environment, pathogens and hosts. Lublin: KOLIBER, 2007. p. 125-131. ISBN 978-83-60497-26-5.
  17. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ and Adam NOREK. The rate of spirochaetal positivity in mosquito larvae. In The 9th International Symposium, Parasitic and Allergic Arthropods - Medical and Sanitary Significance. 2007. ISBN 978-83-60497-21-0.
  18. BOBEROVÁ, Kateřina and Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska-Jižního předhradí pomocí analýzy DNA (dosavadní výsledky) (Sex Determination of Children Skeletal Remains from Pohansko-Jižní předhradí (Moravia) by DNA analysis (Preliminary results)). Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej Antropologickej Spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropolog. spoločnosť pri SAV, 2007, 10/2007, No 1, p. 102-106. ISSN 1336-5827.
  19. KORDAČOVÁ, Lucie, Bohuslav RITTICH and Alena ŠPANOVÁ. Využití molekulárně diagnostických a typizačních metod pro identifikaci bakterií rodu Lactobacillus ve sbírce Laktoflora (The use of molecular diagnostic and typing methods for the identification of Lactobacillus bacteria collected in a Laktoflora collection). In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 60-60. ISBN 978-80-210-4234-6.

  2006

  1. HORÁK, Daniel, Bohuslav RITTICH and Alena ŠPANOVÁ. Carboxyl-functionalized magnetic microparticle carrier for isolation and identification of DNA in Dairy products. In 6th International Conference on the Scietific and Clinical applicationsof magnetic Carriers. Krems: University of applied Sciences Krems, Austria, 2006. p. 17-17.
  2. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Evaluation of amplified ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA) and species-specific PCR for identification of Bifidobacterium species. Systematic and Applied Microbiology. 2006, vol. 29, No 1, p. 36-44. ISSN 0723-2020.
  3. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Jana KŘÍŽOVÁ, Kateřina KŠICOVÁ, Vladimír DRÁB, Jan DRBOHLAV, Eva VLKOVÁ and Vojtěch RADA. Genetic heterogenity and functional properties of human intestinal Bifidobacterium strains. In 10th International symposium on the genetics of industrial microorganisms. Praha: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika, 2006. p. P045, 1 pp. ISBN 80-239-7323-1.
  4. ŠERÝ, Omar and Petr ZVOLSKÝ. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie (Historic overview of establishment of molecular psychiatry). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2006, vol. 102, No 5, p. 246-249. ISSN 1212-0383.
  5. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK and Alois RYBNIKÁŘ. Hydrophilic magnetic particles for molecular diagnostics. In 6th International Conference on the Scietific and Clinical applicationsof magnetic Carriers. Krems: University of Applied Sciences Krems, Austria, 2006. p. 196-196.
  6. TĚŠÍNSKÁ, Iva, Alena ŠPANOVÁ, Bohuslav RITTICH and Milan BARTOŠ. Identification of mycobacterium sp. cells using PCR after isolation of PCR-ready DNA by magnetic microspheres. In 26th International symposium on Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides. Innsbruck: Dechema, 2006. p. 77-77.
  7. NĚMCOVÁ, Petra, Alena ŠPANOVÁ, Bohuslav RITTICH and Daniel HORÁK. Optimalizace izolace bakteriální DNA amplifikovatelné v PCR (Optimization of the method of PCR-ready DNA izolation). In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 105-105. ISBN 80-210-3942-6.
  8. NEJEDLÁ, Petra, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena RUSŇÁKOVÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ and Adam NOREK. Procentuální zastoupení neznámých spirochet a patogenních borrelií v larvách komárů (Percentage of unknown spirochetes and pathogenic borreliae in mosquitoe larvae). In XV. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2006. 2006.
  9. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA and Jaroslav MICHÁLEK. Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma. 2006.
  10. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Petra NĚMCOVÁ and Daniel HORÁK. Use of an aqueous two-phase system and solid magnetic hydrophilic particles for isolationof PCR-ready DNA from dairy products. In 26th International symposium on Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides. Innsbruck: Dechema, 2006. p. 76-76.
  11. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK, Alois RYBNIKÁŘ, Igor ŠTYRIAK, V. JŮZOVÁ, L. ROHÁNKOVÁ, B. RUTTKAY-NEDECKÝ and P. KUČERA. Use of magnetic hydrophilic particles for DNA isolation from dairy products and unusual samples. In Ninth International symposium on hyphenated techniques in Chromatography and Hyphenated Chromatographic analyzers, HTC-9. York, Velká Británie: Royal Society of Chemistry, 2006. p. P196, 1 pp.

  2005

  1. PRODĚLALOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Application of PCR, rep-PCR and RAPD techniques for typing of Lactococcus lactis strains. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology AS CR, 2005, vol. 50, No 2, p. 150-154. ISSN 0015-5632.
  2. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Milan BENEŠ and Daniel HORÁK. Ferrite supports for isolation of DNA from complex samples and polymerase chain reaction amplification. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2005, vol. 1080, No 1, p. 93-98. ISSN 0021-9673.
  3. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Lenka KLESNILOVÁ and Tereza ŠKAPOVÁ. Characterisation of Bifidobacterium and Lactobacillus strains in infant faeces samples. In BioMicroWorld-2005. Badajoz: Formatex Research Center, 2005. p. 1084-1084.
  4. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Vladimír DRÁB. Identification of human Bifidobacterium strains using genus and species specific PCR. In 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria. Egmond aan Zee, the Netherlands: FEMS, The Netherlands Society for Microbiology, 2005. p. B050-B050, 1 pp.
  5. NOREK, Adam, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ and Miloš DENDIS. Identification of spirochetes from Ixodes ricinus ticks and Culex (Culex) pipiens s.l. mosquitoes using DFM, PCR, PCR-RFLP and sequenation. In 5th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens. 2005.
  6. NOREK, Adam, Alena ŽÁKOVSKÁ and Miloš DENDIS. Identifikace neznámých spirochét v DFM pozitivních vzorcích (Identification of spirochetes in DFM positive samples). In Tomáškovy dny 2005 sborník abstraktů. 2005.
  7. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Vladimír DRÁB and Kateřina KŠICOVÁ. Isolation and identification of new strains of lactic acid bacteria in human fecal samples. In European conference on probiotics and their applications, EUPROBIO 2005. Krakow, Polsko: Jagiellonian University, Krakow, 2005. p. 29-29.
  8. TĚŠÍNSKÁ, Iva, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ and Milan BARTOŠ. Isolation of PCR-ready DNA from Mycobacterial cells using magnetic particles. In 11th International Symposium on Separation Sciences ISSS 2005. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2005. p. 299-299. ISBN 80-7194-771-7.
  9. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Daniel HORÁK and Milan BENEŠ. Isolation of PCR-ready DNA of lactic acid bacteria from dairy products using new magnetic particles. In European conference on probiotics and their applications, EUPROBIO 2005. Krakow, Polsko: Jagiellonian University, Krakow, 2005. p. 29-29.
  10. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Jiří VOLLER, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ and Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR for detection of three exfoliative toxin serotype genes in Staphylococcus aureus. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, 2005, vol. 50, No 6, p. 499-502, 3 pp. ISSN 0015-5632.
  11. VALÁŠKOVÁ, Iveta, Jitka KADLECOVÁ, Petr KUGLÍK, Iva SLÁMOVÁ and Renata GAILLYOVÁ. Our first experience in preimplantation genetic diagnosis. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005. p. 268. ISBN 1018-4813.
  12. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Renata TEJKALOVÁ, Miloš DENDIS, Radek HORVÁTH, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA and Iva KOCMANOVÁ. Rapid detection of yeast infections in patients with febrile neutropenia by PCR-RFLP. Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, vol. 2005, No 11, p. 481. ISSN 1470-9465.
  13. NEPLECHOVÁ, Kamila, Eva SÝKOROVÁ, Marcela NOVOTNÁ, Jiří PTÁČEK and Jiří FAJKUS. Structural Variability of Subtelomeres Applied for Genotyping of Selected Potato Varieties. Czech J. Genet. Plant Breed. 2005, vol. 41, No 1, p. 17-22. ISSN 1212-1975.
  14. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Typizace bifidobakterií pomocí amplifikačních technik (Typing of Bifidobacterium species using the techniques based on amplification). In Študentská vedecká konferencia: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. 19-20. 4. 2005. Bratislava, Slovenská republika: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005. p. 57. ISBN 80-88870-46-1.
  15. NETUŠIL, Jakub, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS and Milan STANKO. Zjišťování výskytu spirochet u členovců parazitujících u drobných hlodavců zaměřené na patogenní Borrelia burgdorferi sensu lato (Detection of the presence of spirochetes parasiting small rodents focused on patogeneic Borrelia burgdorferi sensu lato). In XIV. konference mladých mikrobiologů - Tomáškovy dny 2005 - sborník abstraktů. 2005.

  2004

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Borrelia burgdorferi - identification of isolated strains using gradient PAGE, PCR and RFLP methods. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2004, vol. 77, No 2, p. 99.
  2. MEJZLÍKOVÁ, Marie, Hana MARTINÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ and Omar ŠERÝ. Detection of the positivity of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus by PCR. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2004, vol. 77, No 2, p. 101, 95-124. ISSN 1211-3395.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Alena HOLÍKOVÁ and Miloš DENDIS. Determination of tick positivity for pathogenic Borrelia burgdorferi by using PCR-RFLP method. Scripta medica. 2004, vol. 77, No 2, p. 100. ISSN 1211-3395.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Hana MARTINÍKOVÁ and Petra NEJEDLÁ. Dlouhodobá studie prevalence Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech v parku Pisárky, město Brno, ČR. (The long term study of positivity of Borrelia burgdorferi s.l. in ticks in the town park Pisárky, Brno, CZ.). In Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů. Olomouc: Česká lékařská společnost JEP, 2004. p. 33.
  5. ŠERÝ, Omar, Renáta HLADILOVÁ and Petr ZVOLSKÝ. Gen pro COMT ovlivňuje dispozice k alkoholizmu u mužů České republiky (COMT gene influences dispositions to the alcoholism in men of the Czech Republic). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, vol. 100, No 6, p. 339-342. ISSN 1212-0383.
  6. ŽÁKOVSKÁ, Alena and Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Identification of 33 isolated strains of Borrelia burgdorferi obtained from various hosts and vectors using RFLP, PCR AND gradient PAGE methods. In HALOUZKA, Jiří and Miloš DENDIS. Molecular Determinants of T-cell Immunity. Praha: Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences, 2004. p. 43-102.
  7. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identifikace bifidobaktérií využívaných v mlékárenském průmyslu pomocí polymerázové řetězové reakce a restrikční analýzy amplfikované ribozomální DNA (Identification of bifidobacteria used to ferment dairy products by polymerase chain reaction and amplified ribosomal DNA restriction analysis). In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 28. ISBN 80-210-3321-5.
  8. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Kateřina PETROVÁ and Daniel HORÁK. Isolation of PCR-ready DNA from dairy products. (Isolation of PCR-ready DNA from dairy products). In New perspectives of probiotics. Košice: Research Institute of Veterinary Medicine, 2004. p. 95-95.
  9. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Milan BENEŠ and Daniel HORÁK. Magnetic supports for molecular diagnostics of microorganismus. In International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides. Franfurt am Main: Dechema, 2004. p. 64-64.
  10. NOREK, Adam, Alena ŽÁKOVSKÁ and Miloš DENDIS. Některé zdroje spirochetálních infekcí v ČR (Some sources of the spirochaetal infections in the Czech Republic). In Celostátní sjezd mikrobiologů a epidemiologů. Olomouc (Česká republika): Česká lékařská společnost JEP, společnost pro epidemiologii a mikrobiologii; ZVU Olomouc; Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc, 2004. p. 28.
  11. SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA and Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 117, No 2, p. 145-151. ISSN 0166-0934.
  12. HEROLDOVÁ, Monika and Vladana WOZNICOVÁ. PolA PCR in syphilis diagnostics. Clinical Microbiology and Infection. Blackwell, 2004, vol. 10, suppl. 3, 1 pp. ISSN 1470-9465.
  13. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika JÖRKOVÁ, Omar ŠERÝ and Miloš DENDIS. Spirochaetes in Culex (C.) pipiens s.l. larvae. Biologia. Bratislava (Slovensko): Slovak Academy of Sciences, 2004, vol. 59, No 2004, p. 283-287, 4 pp. ISSN 0006-3088.
  14. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika JÖRKOVÁ and Alena HOLÍKOVÁ. Summarised data of Borrelia burgdorferi s.l. presence in larvae mosquitoes detected by PCR method in the Czech Republic. Ecological Questions. Toruň: Uniwersitet Mikolaja Kopernika, Toruň, 2004, vol. 4, No 4, p. 47-51, 120 pp.
  15. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Testování SPRI metody izolace DNA pro použití v PCR (The use of SPRI method for PCR ready DNA isolation). In Česko-Slovenská studentská vědecká konference:Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1.5. 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 45. ISBN 80-210-3376-2.
  16. PETROVÁ, Kateřina, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Testování vlivu magnetických nosičů na bázi celulózy na průběh PCR (Testing of cellulose based magnetic carriers on the PCR course). In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 63. ISBN 80-210-3321-5.
  17. LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ and Vladimír MIKEŠ. The rapid identification of European Armillaria species from soil samples by nested PCR. FEMS Microbiology Letters. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V., 2004, vol. 2004, No 237, p. 105-110. ISSN 0378-1097.
  18. LOCHMAN, Jan, Vladimír MIKEŠ, Omar ŠERÝ and Libor JANKOVSKÝ. Variations in ITS of ribosomal DNA of Czech Armillaria species determined by PCR and high performance liquid chromatography. Mycological Research. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 2004, vol. 108, No 10, p. 1153-1161. ISSN 0953-7562.
  19. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Využití metod založených na PCR pro charakterizaci vybraných druhů rodu Bifidobacterium (The use of PCR based methods for Bifidobacterium species characterisation). In 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické: Československá společnost mikrobiologická Brno 6-9.9 2004. Brno-Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2004. p. 205.
  20. KŘÍŽOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Využití nosičů s karboxylovými skupinami pro PCR charakterizaci bifidobakterií v mléčných výrobcích (The use of carboxyl coated methacrylate based microspheres for Bifidobacterium spp. PCR detection in dairy products). In XIII. konference mladých mikrobiologů: Tomáškovy dny, Brno 2-4.6. 2004. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Československá společnost mikrobiologická, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČSL JEP, 2004. p. 27.

  2003

  1. DENDIS, Miloš, Radek HORVÁTH, Marcelo GRIJALVA, Jarmila SCHLEGELOVÁ, Filip RŮŽIČKA and Jaroslav BENEDÍK. A Combined AFLP - Multiplex PCR Assay for Typing of Escherichia coli Strains Using Variable Bacterial Interspersed Mosaic Elements (BIMEs). Clinical Microbiology and Infection. Oxford: Blackwell Science, 2003, vol. 9, suppl. 1, p. 255. ISSN 1469-0691.
  2. NEJEDLÁ, Petra, Marie MEJZLÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Alena HOLÍKOVÁ, Hana MARTINÍKOVÁ and Lenka JUSTINOVÁ. A six-year study of the presence of Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus ticks in the town park of Brno, Czech Republic. In Current research in Zoonotic Ecology and Epidemiology. Kalmar, Švédsko: Society for Zoonotic Ecology and Epidemiology, 2003. p. 29.
  3. LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ, Markéta HAMANOVÁ, LIbor JANKOVSKÝ and Vladimír MIKEŠ. Design of specific primers for identification of Armillaria species. In Book of Abstract of VIIth Workshop of Biochemists and Molecul Biologists. 2003rd ed. Brno, CZ: Masaryk University, 2003. p. 28. ISBN 80-210-3053-4.
  4. MICHALOVÁ, Eva, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Helena HRADECKÁ. Detekce a lokalizace genetických determinant faktorů virulence u Staphylococcus aureus pomocí molekulárních sond (Detection and localization of virulence factor determinants in Staphylococcus aureus using molecular probes). In VII Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 7th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. p. 53. ISBN 80-210-3053-4.
  5. ŠPANOVÁ, Alena, Eva SOUDKOVÁ, Bohuslav RITTICH and Daniel HORÁK. Hydrophilic particles designed for PCR applications. In 3rd International Symposium on Separations in BioSciences SBS 2003, 100 Years of Chromatography. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2003. p. 127.
  6. MATĚJUSOVÁ, Iveta, Božena KOUBKOVÁ and Carey O. CUNNINGHAM. Identification of European diplozoids (Diplozoidae, Monogenea) by restriction digestion of the ribosomal RNA internal transcribed spacer (ITS2). In Bulletin of the Scandinavian Society for Parasitology, Proceedings of the XXI. Symposium of the Scandinavian Socity for Parasitology, Bergen, Norway 12-15 June, 2003. Bergen, Norway: HS-Trykk A/S, Norway, 2003. p. 44-45. ISBN 0803-4907.
  7. SOUDKOVÁ, Eva, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Identifikace vybraných druhů baktérií mléčného kvašení pomocí polymerázové řetězové reakce (The identification of certain species of lactic acid bacterian by the PCR). In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. p. 61. ISBN 80-210-3053-4.
  8. LÍZAL, Pavel and Jiřina RELICHOVÁ. Nová metoda identifikace DNA markerů využívající genomové databáze Arabidopsis thaliana (The new method of identification of DNA markers taking advantage of the genome database of Arabidopsis thaliana). In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1.vydání. Brno: MU, Brno-Kraví Hora, 2003. p. 54. ISBN 80-210-3053-4.
  9. JURKOVIČ, Dušan, J. KRAJČOVIČ, R. DUŠINCKÝ, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. PCR identifikácia enterokokov izolovaných z bryndze (PCR identification of enterococci isolated from sheep cheese). In Tomáškovy dny 2003 - sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny, 2003. p. 27.
  10. DENDIS, Miloš, Radek HORVÁTH, Jaroslav MICHALEK, Filip RUZICKA, Martin GRIJALVA, Michal BARTOS and Jaroslav BENEDIK. PCR-RFLP rapid detection and species identification of fungal pathogens in patients with febrile neutropenia. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2003, vol. 9, No 12, p. 1191-1202, 10 pp. ISSN 1198-743X.
  11. MEJZLÍKOVÁ, Marie, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi metodou kultivace, DFM, PCR (Proof of positivity of I. ricinus for the presence of Borrelia burgdorferi with methods DFM, PCR). In Zoologické dny. Brno: Ústav biologice obratlovců AVĆR, Brno, 2003. p. 212-455.
  12. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Marie MEJZLÍKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Jiří HALOUZKA and Alena ŽÁKOVSKÁ. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Pisárky, Brno metodou kultivace, DFM, PCR (Detection of positivity of Ixodes ricinus on Borrelia burgdorferi at the park locality Pisarky, Brno using cultivation, DFM and PCR methods). In Program a Sborník abstrakt, 19. Pečenkovy epidemiologické dny 2003. Poděbrady: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, 2003. p. 36.
  13. NETUŠIL, Jakub and Alena ŽÁKOVSKÁ. Přítomnost spirochety Borrelia burgdorferi sensu lato u roztočů parazitujících u drobných hlodavců (Presence of spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato in mites parasiting on small rodents). In XII. Tomáškovy dny. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU, 2003. p. 3-32.
  14. WEISSENBOCK, Herbert, Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, A. PICHLMAIR, A. MADERNER, K. FRAGNER, J. KOLODZIEJEK, G. LOUPAL, S. KOLBL and Norbert NOWOTNY. Screening for West Nile virus infections in susceptible animal species in Austria. Epidemiology and Infection. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, vol. 131, No 10, p. 1023-1027.
  15. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika JÖRKOVÁ, Jiří HALOUZKA, Miloš DENDIS and Jakub NETUŠIL. Spirochaetes and pathogenic Borrelia burgdorferi s. l. in mosquitoes (larvae and adults) in the Czech Republic. In Current research in Zoonotic Ecology and Epidemiology. Kalmar: Society for Zoonotic Ecology and Epidemiology, 2003. p. 8-36.
  16. PRODĚLALOVÁ, Jana, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. The comparison of different methods of bacterial DNA isolation from Lactococcus lactis and its application in PCR-based methods. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. p. 32. ISBN 80-210-3053-4.
  17. LÍZAL, Pavel, Petr RYŠÁVKA and Jiřina RELICHOVÁ. The development of new DNA markers for gene localizationin Arabidopsis thaliana. In Plant biotechnology: progress and developments. Nitra: Institute of Plant Genetics and Biotechnology SAS, 2003. p. 136. ISBN 80-89088-15-5.

  2002

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Borrelia burgdorferi - identifikace izolátů patogenních spirochet (Borrelia burgdorferi - identification of isolates of pathogenic spirochaetes). Správy klinickej mikrobiológie. Bratislava: Sekcia klinickej mikrobiológie, Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2002, II., D/2002, p. 46-47. ISSN 1335-8219.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Karel VOSTAL, Marcela NEČASOVÁ and Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Detection of the presence of anti-Borrelia antibodies and isolation of Borrelia afzelii from tissues of wild rodents. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens. Banff: University of Alberta, 2002. p. 36-37.
  3. LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ, Vladimír MIKEŠ and Libor JANKOVSKÝ. Discrimination of Armillaria species based on molecular biological methods and HPLC. In Book of Abstracts of 7th Meeting of WG. Kusadasi, Turkey: IOBC, OILB, 2002. p. 111.
  4. HOLÍKOVÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ and Alena ŽÁKOVSKÁ. Four-year study of the presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks in locality Pisárky, Brno. Scripta Medica. Brno, CR, 2002, vol. 75, No 1, p. 49. ISSN 1211-3395.
  5. ČAPKOVÁ, Lucie, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jan KNOZ, Miloš DENDIS and Omar ŠERÝ. Further findings of spirochaetal microorganism in mosquitoes and ticks in the Czech Republic. Biologia. Bratislava (Slovensko): Slovak Academy of Sciences, 2002, vol. 57, No 3, p. 213-220. ISSN 0006-3088.
  6. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ and Miloš DENDIS. Identification of Ag structures of Borrelia burgdorferi and protein changes of individual passages using SDS-gradient PAGGE. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2002, vol. 75, No 1, p. 37.
  7. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Petr ROUBAL and Jan DRBOHLAV. Identification of Bifidobacterium strains using PCR. In Seventh Symposium on Lactic Acid Bacteria. Egmond aan Zee, the Netherlands: FEMS, Netherlands Society for Microbiology, 2002. p. B43-B43, 1 pp. Book of Abstracts.
  8. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Miloš DENDIS and Jiří HALOUZKA. Identification of isolated strains of Borrelia from rodent tissues using gradient PAGE and PCR methods. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology, Brno : Masaryk University. Brno: Masaryk University Printer, 2002, vol. 28, No 28, p. 51-60.
  9. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS, Jiří HALOUZKA and Omar ŠERÝ. Identification of 33 spirochaete isolates and determination of Borrelia burgdorferi patogen strains using SDS-gradient PAGE and PCR method. In Sborník příspěvků, VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 79. ISBN 80-210-2777-0.
  10. PRODĚLALOVÁ, Jana and Alena ŠPANOVÁ. Identifikace terénních kmenů bakterií rodu Salmonella metodou PCR v přítomnosti intracelulárních inhibitorů PCR (Identification of field strains of Salmonella by PCR in the presence of intracellular PCR inhibitors). In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002. p. 29-30. ISBN 80-210-2777-0.
  11. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Identifikace 33 izolátů Borrelia burgdorferi z různých hostitelů a vektorů metodami gradientové PAGE, PCR, PCR - RFLP (Identification of 33 isolates of Borrelia burgdorferi from various hosts and vectors using the methods gradient PAGE PCR, PCR - RFLP). In Program a Sborník abstrakt, 18. Pečenkovy epidemiologické dny 2002. Pec pod Sněžkou: Čs. lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. p. 72.
  12. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jiří BAŠTA, Radek HORVÁTH, Miloš DENDIS, Kateřina PEJCHALOVÁ and Dagmar HULÍNSKÁ. Incidence of Borrelia burgdorferisensu lato in Ixodes ricinus using dark-field microscopy and subsequent single-step PCR. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 2002, vol. 26, ne, p. x, 5 pp.
  13. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. Infection frequency of Borrelia genospecies in ticks (Ixodes ricinus) in few localities in the Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology, Brno : Masaryk University. Brno: Masaryk University Printer, 2002, vol. 28, No 28, p. 41-50.
  14. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA and Alena ŽÁKOVSKÁ. Monitoring of presence of spirochetes in haematophagous arthropods focused on Borrelia burgdorferi using DFM and PCR methods. Scripta Medica. Brno, CR, 2002, vol. 75, No 1, p. 40. ISSN 1211-3395.
  15. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Petra NEJEDLÁ, Alena HOLÍKOVÁ and Miloš DENDIS. Positive Findings of Borrelia burgdorferi in Culex (C.) pipiens pipiens Larvae in the Surrounding of Brno City determined using the PCR Method. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Instytut Medycyny Wsi, 2002, vol. 12, No 9, p. 1-3. ISSN 1232-1966.
  16. ČAPKOVÁ, Lucie, Alena ŽÁKOVSKÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Jan KNOZ, Omar ŠERÝ and Miloš DENDIS. Presence of Borrelia burgdorferi as a tick-borne pathogens in mosquitoes. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tickk-borne pathogens. Banff: University of Alberta, 2002. p. 78-79.
  17. MARTINÍKOVÁ, Hana, Marie MEJZLÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ and Omar ŠERÝ. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi metodou PCR (The presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus using PCR method). In XI. Tomáškovy dny 2002. Brno: Ondřej Zahradníček, 2002. p. 9.
  18. ČAPKOVÁ, Lucie, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jan KNOZ, Miloš DENDIS and Omar ŠERÝ. Přítomnost patogenní spirochety Borrelia garinii v hibernující samici komára Culex (pipiens) molestus a další nálezy spirochet v komárech (Borrelia garinii in Culex pipiens molestus and other spirochaetes findings in Culicidae mosquitoes). In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 14.
  19. MEJZLÍKOVÁ, Marie, Hana MARTINÍKOVÁ and Alena ŽÁKOVSKÁ. Srovnání čtyřletého studia 1997-2000 aktivity a pozitivity na Borrelia burgdorferi v Ixodes ricinus s rokem 2001 (Comparison of 4-year study 1997-2000 with the 2001 year activity and positivity fir Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus). In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 54-55.
  20. NEJEDLÁ, Petra, Alena HOLÍKOVÁ, Miloš DENDIS and Alena ŽÁKOVSKÁ. Určování pozitivity klíšťat na výskyt patogenní Borrelia burgdorferi použitím PCR - RFLP metodik (Identification of positivity of ticks for the presence of pathogenic Borrelia burgdorferi using PCR - RFLP methods). In XI. Tomáškovy dny 2002. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. p. 8-9. Tomáškovy dny.
  21. LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ, Libor JANKOVSKÝ and Vladimír MIKEŠ. Use of molecular-biological methods and HPLC for discrimination of Armillaria species in Czech Republic. In Book of Abstracts of the congress EFPP. Prague: European Foundation for Plant Pathology, 2002. p. 7.
  22. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jiří HALOUZKA and Marie MEJZLÍKOVÁ. Víceleté studium incidence původce lymeské borreliózy ve vybraných lokalitách Jižní Moravy (Long-time study of cause of lyme borreliosis in selected localities in South Moravia). In 18. Pečenkovy epidemiologické dny. Hradec Králové: Krajská hygienická stanice v Hradci Králové, 2002. p. 53.
  23. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS, Jiří HALOUZKA and Omar ŠERÝ. Výskyt a identifikace patogenních spirochet Borrelia burgdorferi izolovaných z klíšťat, roztočů, hlodavců a komárů (Incidence of patogene spirochaete Borrelia burgdorferi isolated from ticks, mites and mosquitos). In Abstrakta referátů z konference, Zoologické dny. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. p. 172.
  24. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Marie MEJZLÍKOVÁ, Hana MARTINÍKOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena HOLÍKOVÁ and Lenka JUSTINOVÁ. 5-year study of the presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks in the town-park locality Brno, Czech republic using DMF, PCR, and RFLP methods. In 4th international conference on ticks and tick-borne pathogens. Banff Alberta, Canada: University of Alberta, Conference Grant Department of Biological Sciences Faculty of Science, 2002. p. 37. 4th international conference on ticks and tick-bor.

  2001

  1. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Jiří LENFELD, Jana PRODĚLALOVÁ, Daniel HORÁK and Milan J. BENEŠ. Application of HEMA-based particles in preparation of samples for PCR identification of Salmonella cells in foods. In The 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 2001st ed. Zagreb, Croatia: Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia, 2001. p. 67-68.
  2. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA and Alena ŽÁKOVSKÁ. Borrelia burgdorferi, an agent of Lyme borreliosis, in ticks and haematophagous insects. In International conference on Lyme borreliosis. Brussel: Rily group, Ottignies, Belgium, 2001. p. 3.
  3. HAMPL, Vladimir, Štěpánka VAŇÁČOVÁ, Jaroslav KULDA and Jaroslav FLEGR. Concordance between genetic relatedness and phenotypic similarities of Trichomonas vaginalis strains. BMC Evolutionary Biology. BioMed Central Ltd: London, 2001, vol. 1, No 11, 10 pp. ISSN 1471-2148.
  4. DENDIS, Milos, Radek HORVATH, Jaroslav MICHALEK, Filip RUZICKA and Jaroslav BENEDIK. Early diagnosis and treatment of mycotic infection by PCR. Scripta Medica. 2001, vol. 74, No 3, p. 282-282. ISSN 01265884.
  5. MATĚJUSOVÁ, Iveta, Božena KOUBKOVÁ, Stefano D'AMELIO and Carey CUNNINGHAM. Genetic characterization of diplozoid monogenenans (Diplozoidae). In Program & Abstracts 4th International Symposium on Monogenea. Brisbane, Australia: University of Queensland, 2001. p. 95.
  6. MATĚJUSOVÁ, Iveta, Božena KOUBKOVÁ, Stefano D`AMELIO and Carey O. CUNNINGHAM. Genetic characterization of six species of diplozoids (Monogenea, Diplozoidae). Parasitology. United Kingdom: Cambridge University Press, 2001, vol. 123, -, p. 465-474. ISSN 0031-1820.
  7. ŠPANOVÁ, Alena and Bohuslav RITTICH. Identifikace patogenů potravinového řetězce v přítomnosti inhibitorů PCR (Identification of food chain pathogens in the presence of PCR inhibitors). In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2001st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 21. ISBN 80-210-25378-7.
  8. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Renata KARPÍŠKOVÁ, Leona ČECHOVÁ and Denisa ŠKAPOVÁ. PCR identification of Salmonella cells in food and stool samples after immunomagnetic separation. Bioseparation. Nizozemsko: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 9, No 6, p. 379-384. ISSN 0923-179X.
  9. DENDIS, Milos, Radek HORVATH, Jaroslav MICHÁLEK, Filip RŮŽIČKA, Rodrigo Marcelo GRIJALVA SILVA, Michal BARTOS and Jaroslav BENEDÍK. PCR-RFLP rapid detection and species identification of fungal pathogens in patients with febrile neutropenia. In Programme and Abstract Book. Dublin, Ireland: Dublin University, 2001. p. 19-19. ISBN 01359968.
  10. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Jana PRODĚLALOVÁ, Daniel HORÁK, Jiří LENDFELD and Milan J. BENEŠ. The limitation of PCR in identification of Salmonella cells in foods. In Life Sciences 2001. 2001st ed. Vienna: Osterreichische Gesselschaft fur Biochemie und Molekularbiologie, 2001. p. 57.
  11. PRODĚLALOVÁ, Jana and Alena ŠPANOVÁ. Vnitrobuněčné inhibitory PCR v baktériích Salmonella typhimurium (Intracellular PCR inhibitors in bacteria Salmonella typhimurium). In V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2001st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 39. Sborník příspěvků. ISBN 80-210-2538-7.

  2000

  1. HIGGINS, J.A., Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, K.L. ELKINS, A. SJOSTEDT, M. SHIPLEY and M.S. IBRAHIM. Detection of Francisella tularensis in infected mammals and vectors using probe-based polymerase chain reaction. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. USA, 2000, vol. 62, No 3, p. 310-318.
  2. MATĚJUSOVÁ, Iveta, Božena KOUBKOVÁ, Radim BLAŽEK, Carey O. CUNNINGHAM and Stefano D' AMELIO. Discrimination between Diplozoon paradoxum, Paradiplozoon homoion, P. megan and P. pavlovskii (Diplozoidae: Monogenea) using restriction fragment length polymorphisms. Helminthologia. Košice: Parasitological Institute SAS, 2000, vol. 37, No 4, p. 241. ISSN 0440-6605.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Miloš DENDIS and Kateřina PEJCHALOVÁ. Spirochaetes in Aedes species, Culex pipiens pipiens larvae and hibernating Culex pipiens molestus mosquitoes detected with dark field microscopy (DMF) and polymerase chain reaction (PCR) methods. Biológia. Bratislava: Biológia, 2000, vol. 55, No 6, p. 667-670, 750 pp. ISSN 0006-3088.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Lucie ČAPKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ, Jiří HALOUZKA and Miloš DENDIS. The study of presence of spirochetes focused on Borrelia burgdorferi s.l. with PCR method in haematophagous and non haematophagous arthropods. Acta Parasitologica. Warszawa: W. Stefanski Institute of Parasitology, 2000, vol. 45, No 3, p. 215-497. ISSN 1230-2821.

  1999

  1. DENDIS, Miloš, Radek HORVÁTH, Jaroslav MICHÁLEK, Filip RŮŽIČKA and Jaroslav BENEDÍK. Fast detection of mycotic infections by means of PCR. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 1999, vol. 74, No 4, p. 282. ISSN 1211-3395.
  2. MICHALEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDIK and Hana HRSTKOVA. Human herpesvirus-6 infection in children with cancer. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018, 1999, vol. 16, No 5, p. 423-430. ISSN 0888-0018.
  3. MICHÁLEK, Jaroslav, Jan ŠMARDA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Nejčastější chromozomální přestavby u dětí s akutní myeloidní leukemií a možnosti jejich sledování na molekulární úrovni (The most frequent chromosomal aberrations in children with acute myeloid leukemia follow-up at the molecular level). Klinická onkologie. 1999, vol. 12, No 6, p. 191-195. ISSN 0862-495X.
  4. STUNZNER, Doris, Karen PIERER, Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, R. ABERER, M. M. MILLNER and E. MARTH. Species identification of Borrelia burgdorferi sensu lato from tick and human isolates in Styria (Austria) by PCR-RFLP analysis. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň, 1999, vol. 111, No 45, p. 994-996. ISSN 0043-5325.

  1997

  1. SALAJKA, František, Lev MEZENSKÝ and Antonín POKORNÝ. Možnosti průkazu mykobakterií z bronchoalveolární laváže pomocí PCR (Evidence of Mycobacteria in bronchoalveolar lavage using the PCR method). Scripta medica. Brno, 1997, vol. 71, Suppl. 5, p. 116-118.
Display details
Displayed: 21/2/2024 19:21