Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. PLCH, Roman. Matematika na čtečkách e-knih (Mathematics for readers of e-books). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 2015, Ročník 25, 1-2, p. 70-79. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/70.
 2. 2013

 3. PLCH, Roman. Interaktivní matematická grafika v PDF dokumentech (Interactive Mathematical Graphics in PDF Documents). In Roman Hašek. Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 277-287, 11 pp. ISBN 978-80-7394-448-3.
 4. 2012

 5. HATLAPATKA, Radim. JBIG2 Supported by OCR. In CEUR Workshop Proceedings, Volume 921. Aachen: Neuveden, 2012. p. 82-90, 9 pp. ISSN 1613-0073.
 6. 2010

 7. SOJKA, Petr and Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010. p. 3-12, 10 pp. ISBN 978-1-4503-0231-9. doi:10.1145/1860559.1860563.
 8. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů (Interactive games to revive the teaching of double and triple integrals). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 67-71, 5 pp. ISBN 978-80-7435-067-2.
 9. HATLAPATKA, Radim and Petr SOJKA. JBIG2 komprese (JBIG2 compression). Petr Sojka (školitel bakalářské práce). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 33 pp.
 10. HATLAPATKA, Radim and Petr SOJKA. Recompression of Bitmaps in PDF using JBIG2 format. 2010.
 11. 2009

 12. SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK and Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009.
 13. RŮŽIČKA, Michal and Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny (A Specialist Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library). 2009.
 14. 2008

 15. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2008, vol. 2, No 3, p. 281-290. ISSN 1933-2823.
 16. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech (Interactive 3D graphics in HTML and PDF documents). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, vol. 18, 1-2, p. 76-92. ISSN 1211-6661.
 17. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of examples of Multiple Integrals). In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. p. 243-246, 4 pp. ISBN 978-80-86843-22-3.
 18. SOJKA, Petr and Michal RŮŽIČKA. Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení (Single-source publishing in multiple formats for different output devices). Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2008, vol. 18, No 3, p. 116--129. ISSN 1211-6661.
 19. SOJKA, Petr and Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, vol. 29, No 1, p. 118-124. ISSN 0896-3207.
 20. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, vol. 18, 5/6, p. 657-665. ISSN 1560-4624.
 21. 2007

 22. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy (Gallery of Interactive Graphics for calculus teaching support). In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 193-198, 6 pp. ISBN 978-80-7394-048-5.
 23. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech (Interactive presentation of mathematical graphics on the web and in PDF documents). In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. p. 31-38, 8 pp. ISBN 978-80-01-03756-0.
 24. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky (Maple, JavaViewLib and Javaview). In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. p. 101-102, 2 pp. ISBN 80-214-2741-8.
 25. SOJKA, Petr and Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. In Proceedings of EuroBachoTeX conference. první. Bachotek: Polish TeX Users Group GUST and Czechoslovak TeX Users Group CSTUG, 2007. p. 125-131, 7 pp. ISBN 83-910954-3-6.
 26. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 27. 2004

 28. HOLEČEK, Jan and Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, vol. 2004, No 3130, p. 179--191. ISSN 0302-9743.
 29. HOLEČEK, Jan and Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, 2004, vol. 25, No 1, p. 35-41. ISSN 0896-3207.
 30. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple (Mathematical analysis with Maple). In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 789-792, 4 pp. ISBN 80-227-1995-1.
 31. 2003

 32. SOJKA, Petr. Animations in PDF. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003. p. 263-263, 1 pp. ISBN 1-58113-672-2.
 33. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o., 2003. p. 95-97, 112 pp. ISBN 80-85988-90-9.
 34. SOJKA, Petr. Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003. p. 275-275, 1 pp. ISBN 1-58113-672-2.
 35. 2000

 36. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných (CD-ROM Mathematical analysis with Maple: 1. Differencial calculus). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., No 5, p. 12-13. ISSN 1212-0901.
 37. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. p. 7. ISBN 80-85645-40-8.
 38. 1997

 39. HAN THE, Thanh and Sebastian RAHTZ. The pdfTeX user manual. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1997, vol. 18, No 5, p. 249-254. ISSN 0896-3207.
 40. 1996

 41. SOJKA, Petr, Thanh HAN THE and Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1996, vol. 17, No 3, p. 244-251. ISSN 0896-3207.
Display details
Displayed: 7. 8. 2020 03:17