Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Text, Image, and Music: Performative Aspects of Optatian´s Visual Poetry. Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie. Germany: Franz Steiner Verlag, 2023, vol. 151, No 4, p. 449-466. ISSN 0018-0777. doi:10.25162/Hermes-2023-0036.
  2. MELICHAR, Dominik. Vladimír Havlík, Petr Krusha, Jiří Maryško, Ondřej Novotný, Kateřina Olivová, Jana Orlová, Johana Ožvold, S.d.Ch., Jiří Sozanský, Ondřej Štefaňák, Alex Švamberk, Lumír Tuček, Mirek Vodrážka, Tomáš Vtípil, Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec: Celej život je nějaký pokoušení, Martin Machovec: Obstojím? In Tváře alternativy. 1st ed. Praha: Příští vlna z.s., 2023. 60 pp. ISBN 978-80-11-03665-2.

  2022

  1. SIKOROVÁ, Tereza and Tomáš MORAVANSKÝ. Choreografie v sociálním prostoru: Postklaun (Choreography in social space: Postclown). 2022.

  2021

  1. PERUTKOVÁ, Jana and Gabriela VIKTOROVÁ. PUBLISHING AND EDITING THE MUSIC OF JAN DISMAS ZELENKA : PAST, PRESENT, AND FUTURE DIRECTIONS. 2021.

  2019

  1. PERUTKOVÁ, Jana and Magdalena ŠMÍDOVÁ TURCHICHOVÁ. Markéta Štědronská (ed.) : August Wilhelm Ambros : Musikaufsätze und -rezensionen 1872–1876. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2019, vol. 51, No 4. ISSN 0862-8505.

  2018

  1. HORÁČEK, Radek. Eva a Adele - L´Amour Du Risque. In N+N Praha Berlin. Labuť černá, 2018. p. 23. doi:.

  2017

  1. FRANCOVÁ, Jana, Blahoslav ROZBOŘIL, Radka NOVÁKOVÁ and Petra OBRŠLIKOVÁ. Sociologický výzkum (Sociological research). 2017.
  2. PERUTKOVÁ, Jana and Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017.
  3. FRANCOVÁ, Jana, Šárka SATRAPOVÁ, Ester KORDOŠOVÁ, Kateřina ŠVÁBOVÁ, Petra OBRŠLIKOVÁ, David PŠENČÍK, Lucie CÁBOVÁ, Karolína KOCOURKOVÁ, Ellen PÁVKOVÁ, Alena RANDOVÁ, Kateřina MÍKOVÁ and Magdalena DUBSKÁ. Tanec chromozomů (Chromosome’s dance). 2017.

  2016

  1. KLUSÁČEK, Dalibor and Václav CHLUMSKÝ. Planning and Metaheuristic Optimization in Production Job Scheduler. In Walfredo Cirne, Narayan Desai. Job Scheduling Strategies for Parallel Processing. 1st ed. Neuveden, 2016. p. 1-19.
  2. BERNÁTEK, Martin and Dorota SOSNOWSKA. Speculative realities, practice as theory: interview with Dorota Sosnowska. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 123-129. ISSN 1803-845X.
  3. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, vol. 24, No 2, p. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137.

  2014

  1. BINDER, Werner. Folter als Performanz (Torture as performance). In Bernhard Giesen, Werner Binder, Marco Gerster, Kim-Claude Meyer. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. p. 66-78, 23 pp. Not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.
  2. KOVÁŘ, Petr. Těžký balet (Heavy ballet). Mediální a vydavatelské družstvo Kulturní noviny, 2014. 19/2014.

  2013

  1. BERNÁTEK, Martin and Friedländer ANNA. Dívání se může být zbraň (Responsible Participant, aimed Weapon). A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2013, vol. 9, No 14, p. 13. ISSN 1803-6635.
  2. BERNÁTEK, Martin. Promítání v městských divadlech na Moravě a ve Slezsku 1895 – 1916 (Screening practices in Moravian and Silesian municipal theatres (1895-1916)). In O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  3. BERNÁTEK, Martin. Proti církvi lidskosti (Against the church of humanity). A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2013, vol. 9, No 18, p. 13. ISSN 1803-6635.
  4. TÓTH, Šimon and Dalibor KLUSÁČEK. Tools and Methods for Detailed Analysis of Complex Job Schedules in the Czech National Grid. In Marian Bubak, Michal Turala, Kazimierz Wiatr. Cracow Grid Workshop 2013. Krakow (Polsko): Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2013. p. 83-84. ISBN 978-83-61433-08-8.

  2010

  1. ČERVENKA, Rostislav, Hana ZELINKOVÁ, Marie KONEČNÁ and Josef KOMÁREK. Electrochemical Modification of a Graphite Platform for a Solid Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry of Mercury. Analytical Sciences. Tokyo: The Japan Soc. for Analytical Chemistry, 2010, vol. 26, No 9, p. 989-993. ISSN 0910-6340.

  2009

  1. VLÁČILOVÁ, Petra. Doprovodná výstava Aktuální arteterapie, art brut k semináři s názvem Destigmatizace a zvýšení kvality péče v psychiatrii. (The accompanying exhibition Current art therapy, art brut for seminary called Destigmatisation and improving the quality of care in psychiatry.). 2009.

  2008

  1. RICHTER, Vladimír. Hudební kamarádi (Music friends). In Kdy bude ples. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 32-34. ISBN 978-80-210-4777-8.
  2. HORÁKOVÁ, Jana and Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance (Imaginary Spaces: Space - Media - Performance). Praha: KLP, 2008. 229 pp. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  3. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ and jaroslav TACHOVSKÝ. Indicators as signals for synchronization and collaboration in healthcare institutions. Lessons from CEEQNET (Central and Eastern Europe Quality Network) project. In Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. p. 27-30. ISBN 978-80-244-1985-5.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Nejlepší výstavou hudby je nechat ji rozeznít. Rozhovor. (The best way to show music is to let it sound. Interwiew). Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 2008, vol. 40, No 2, p. 36-37. ISSN 0862-8505.
  5. SOBOTA, Jaroslav, Vilma BURSIKOVA, Jan GROSSMAN, Tomas FORT, Petr KLAPETEK, Jiri BURSIK, Daniel FRANTA and Vratislav PERINA. Optimization of the performance of graded amorphous carbon coatings to steel substrates using PECVD. In 2nd conference on New Diamond and Nano Carbons 2008. 2008.
  6. MOKRIČKA, Peter and Miroslava ŠIKULOVÁ. Retail deriváty v investičním portfoliu (Retail derivatives in investment portfolio). In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 291-296. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2007

  1. MOKRIČKA, Peter and Martin SVOBODA. Discount certifikáty - chování certifikátů během doby trvání a jejich performance (Discount certificates - behaviour of certificates during term of expiration and their performance). In Evropské finanční systémy 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 279-288. ISBN 978-80-210-4319-0.
  2. ZÁLEŠÁK, Jan. Když se sen stane skutečností (When Dream Becomes True). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2007, vol. 20, No 7, p. 7-7. ISSN 1210-5236.
  3. ŠPALEK, Jiří. Konkurenceschopnost českých podniků na základě jejich účetních údajů (Competitiveness of the Czech enterprises on base of their account data). Brno: ESF Brno, 2007.
  4. VODIČKA, Libor. Velice Modrý ptákoplaz. (Too Much Blue Bird-snake.]). In Svět a divadlo. Roč. 18, č. 4 (2007),. Praha: Svět a divadlo, 2007. p. 81-85. ISSN 0862-7258.
  5. ANTOŠ, David, Igor PETERLÍK, Jiří DENEMARK and Luděk MATYSKA. Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury (Virtualisation of Large Computation Infrastructure). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. p. 51-54. ISBN 978-80-244-1687-8.
  6. VODIČKA, Libor. Zrození svobody z ducha hudby (The Naissance of Freedom from the Ghost of Music). In Rozrazil č. 6; 2007. Brno: Rozrazil; Větrné mlýny, 2007. p. 41-43. ISSN 1801-4755.

  2006

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční úspěšnosti tuzemských podniků (Analysis of financial performance of Czech enterprises). Brno: ESF Brno, 2006.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla (Hamlet's Speech on Acting in the Perspective of the Jesuit School Theatre). In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. p. 89-97. ISBN 80-86928-16-0.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Inscenace antického dramatu jako politikum (Performance of ancient drama as political act). In STEHLÍKOVÁ, Eva. B.S. Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. p. 131-140. ISBN 80-86928-16-0.
  4. FERENCOVÁ, Yvona. Jiří Skála, Výměna rukopisu (Jiří Skála, Exchange of Handwriting). 1st ed. Brno: Moravská galerie v Brně, 2006. Atrium 4-06. ISBN 80-7027-161-2.
  5. STEHLÍKOVÁ, Eva. The History of Performance in Europe. In Intensive Course of the Study and Performance of Ancient Greek Drama. Epidauros: European Network for Study of Performances of Greek Drama, 2006. p. 107-113.

  2005

  1. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací (Supplier relations from the view of innovation). 2005.
  2. ŠIŠKA, Ladislav. Možnosti měření a řízení efektivnosti a úspěšnosti podniku (Posibilities of measurement and management of enterprise effectiveness and successfulness). Brno: ESF Brno, 2005.
  3. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a výkonnost: přehled empirických šetření (Organizational culture and performance: An overview of empirical results). In Vývojové tendence podniků. 2005th ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2005. p. 83 - ???, ??? ISBN 80-210-3847-0.
  4. STEHLÍKOVÁ, Eva. The History of Performance in Europe. In Intensive Course of the Study and Performance of Ancient Greek Drama. Epidauros: European Network for Study of Performances of Greek Drama, 2005. p. 105-111.

  2004

  1. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO, Franca DEBOLE, Fausto RABITTI and Pasquale SAVINO. A Signature-Based Approach for Efficient Relationship Search on XML Data Collections. In Second International XML Database Symposium, XSym 2004. 1st ed. Berlin: Springer, 2004. p. 82-96. ISBN 3-540-22969-8.
  2. SKOČOVSKÝ, Karel. Chronopsychologie: výzkum rytmicity v lidském chování a prožívání (Chronopsychology: a scientific study of rhythmicity in human behaviour and experience). Československá psychologie. 2004, vol. 48, No 1, p. 69-83. ISSN 0009-062X.
  3. CHARVÁT, Michal and Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách (To the problems of social relations in team sports). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 29 - 31. ISBN 80-210-3541-2.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura (Organizational culture). Praha: Grada Publishing, 2004. 176 pp. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.

  2003

  1. AMATO, Giuseppe, Franca DEBOLE, Pavel ZEZULA and Fausto RABITTI. A Path Index for Efficient XML Path Expression Processing. In Proceedings of the Eleventh Italian Symposium on Advanced Database Systems. Italie: Rubbettino Editore, 2003. p. 21-28, 9 pp.
  2. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO, Pasquale SAVINO and Pavel ZEZULA. Access Structures for Advanced Similarity Search in Metric Spaces. In Proceedings of the Eleventh Italian Symposium on Advanced Database Systems. Itálie: Rubbettino Editore, 2003. p. 483-494. ISBN 88-498-0629-9.
  3. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO and Fausto RABITTI. Processing XML Queries with Tree Signatures. In Intelligent Search on XML Data. Berlin: Springer, 2003. p. 247-262. ISBN 3-540-40768-5.
  4. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO, Pasquale SAVINO and Pavel ZEZULA. Similarity Join in Metric Spaces. In Proceedings of the European Conference on Information Retrieval Research. LNCS 2633. Berlin: Springer-Verlag, 2003. p. 452-467. ISBN 3-540-01274-5.
  5. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO and Pavel ZEZULA. Similarity Join in Metric Spaces Using eD-Index. In Database and Expert Systems Applications, DEXA 2003. LNCS 2736. Berlin: Springer, 2003. p. 484-493. ISSN 0302-9743.
  6. SMÉKAL, Vladimír and Jan ŠIRŮČEK. Smělost, její fukce a determinanty (Forwardness, it's function and determinants). In Sociální procesy a osobnosť; 2002. Neuveden: Neuveden, 2003. p. 303-306.
  7. ZEZULA, Pavel, Giuseppe AMATO, Franca DEBOLE and Fausto RABITTI. Tree Signatures for XML Querying and Navigation. In Database and XML Technologies. Berlin: Springer, 2003. p. 149-163. ISBN 3-540-20055-X.
  8. AMATO, Giuseppe, Franca DEBOLE, Pavel ZEZULA and Fausto RABITTI. YAPI: Yet another path index for XML searching (YAPI: Yet another path index for XML). In Research and Advanced Technology for Digital Libraries. Berlin: Springer, 2003. p. 176-187. ISBN 3-540-40726-X.

  2002

  1. MATYÁŠ, Václav, Roman RAK and Zdeněk ŘÍHA. Biometrická identifikace a verifikace II - Základní kritéria měření výkonnosti biometrických metod (Biometric identification and verification - Basic criteria for measuring performance of biometric methods). Data Security Management. Praha: Tate International, 2002, VI., No 3, p. 32-35. ISSN 1211-8737.

  2001

  1. CHMELÍK, Josef, Josef PLANETA, Pavel ŘEHULKA and Josef CHMELÍK. Determination of molecular mass distribution of silicone oils by supercritical fluid chromatography, matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry and their off-line combination. Journal of Mass Spectrometry. John Wiley & Sons, Ltd., 2001, vol. 36, No 7, p. 760-770, 10 pp. ISSN 1076-5174.
  2. PAVLÍK, Josef. Komparace motorické výkonnosti současné mladé populace s populací dětí a mládeže v 60. a 80. letech. (Komparison of motoric performance of present youth population with population in 60th and 80th years.). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujícících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001. p. 37-44. ISBN 80-210-2712-6.

  2000

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Central European Medea. In Medea in Performance 1500-2000. Oxford: European Humanities Research Centre, 2000. p. 180-190. ISBN 1-900755-35-1.

  1997

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Opožděná pohlednice z Florencie aneb jeden z posledních večerů. (A Delayed Postcard from Florence or One of the last Evenings.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1997, vol. 8, No 2, p. 142-145. ISSN 0862-7258.

  1996

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Sofoklés po česku: Sofoklés, Oidipús vladař. (Sophocles a la Czech: Sophocles, Oedipus the King). In Sofoklés, Oidipús vladař. Praha: Národní divadlo, 1996. p. 44-49. Činoherní programy. ISBN 80-85921-24-3.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Zpráva pro Václava. (News for Václav. .). Revolver revue., Kritická příloha (Supl.). Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1996, vol. 6, No 1, p. 14.

  1995

  1. NIEDERLE, Rostislav. Shakespearův Lear aneb Jak se vám líbí? (Shakespears Lear or As You Like It?). Filosofský halas. Brno: FF MU Brno, 1995, vol. 1995, 3/1995, p. 10-11. ISSN 1211-9938.

  1994

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Jedno oko nezůstalo suché (Not an eye remained dry). (Not an Eye Remained Dry.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1994, vol. 5, No 2, p. 106-111. ISSN 0862-7258.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ještě bych dodala aneb palinodie příliš nadšeného recenzenta (I would like to add... or The Palinodia of an Ardent Enthusiast.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1994, vol. 5, No 2, p. 49-50. ISSN 0862-7258.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Soupis Stiebitzových překladů antických dramatiků a pokus o rekonstrukci jejich inscenací (A List of Stiebitz's Translations of Classic Playwrights and Attempts to Reconstruct Their Performance.). Divadelní revue. Praha: Primus, 1994, vol. 5, No 4, p. 58-60. ISSN 0862-5409.

  1993

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. Faidra podle Purcarete. (Faidra According to Purcarete.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, vol. 4, No 6, p. 144-145. ISSN 0862-7258.
  2. STEHLÍKOVÁ, Eva. Premiéra nejabsurdnější antické hry. (The First Night of the Most Absurd Classical Play.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, vol. 3, No 6, p. 24-27. ISSN 0862-7258.
  3. STEHLÍKOVÁ, Eva. Troilus a Kressida. Jeden zážitek z Florencie a jedna vzpomínka z Čech. (Troilus and Cressida. One Experience in Florence and One Reminiscence from Bohemia.). Svět a divadlo. Praha: Divadelní obec, 1993, vol. 4, No 2, p. 183-186. ISSN 0862-7258.
Display details
Displayed: 11/12/2023 10:40