Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? (What is an Explanantion?). In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. p. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
  Name (in English): What is an Explanantion?
  RIV/00216224:14210/07:00020740 Chapter(s) of a specialized book. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Jastrzembská, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: explanation; philosophy of science
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 26/6/2009 20:11.
 2. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky (The Philosphy of Science). In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. p. 122-138, 16 pp. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
  Name in Czech: Teorie vědy. Úvodní poznámky
  Name (in English): The Philosphy of Science
  RIV/00216224:14210/07:00020302 Chapter(s) of a specialized book. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Horyna, Břetislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: methodology; philosophy of science; science of science; history of science
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 10/4/2011 16:51.
 3. 2004

 4. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument (Why Explanation is not an Argument). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, vol. 2004, No 1, p. 1-8. ISSN 1212-9097.
  URL
  Name (in English): Why Explanation is not an Argument
  RIV: Article in a journal. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Jastrzembská, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: explanation; logical empiricism; philosophy of science
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 16/3/2012 13:49.
 5. 2003

 6. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k otázkám filozofie vědy (A Contribution to Questions of the Philosophy of Science). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 150 pp. Spisy Filozofické fakulty. ISBN 80-210-3224-3.
  Name (in English): A Contribution to Questions of the Philosophy of Science
  RIV/00216224:14210/03:00011536 Book on a specialized topic. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Holzbachová, Ivana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Philosophy of Science; History of the Philosophy of Science

  Changed by: Hana Holmanová, učo 1028. Changed: 1/11/2004 10:59.
 7. 2001

 8. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Ernst Mach a vědecké poznání (Ernst Mach and the Scientific Knowledge). Brno: MU, 2001. 11 pp. SPFBU; B 48. ISBN 80-210-2622-7.
  Name (in English): Ernst Mach and the Scientific Knowledge
  Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: History of Science; Philosophy of Science; Positivism; E. Mach

  Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 16/11/2001 12:12.
 9. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin). In Filosofie po postmoderně. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 109 - 113, 14 pp. ISBN 80-210-2724-X.
  Name (in English): Science and Postmodernity in the work of P. Feyerabend and S. Toulmin
  RIV/00216224:14210/01:00019679 Chapter(s) of a specialized book. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Holzbachová, Ivana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Philosophy of Science; Postmodrnity

  Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 26/5/2006 10:00.
 10. 2000

 11. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy (Philosophical and Methodological Problems of Science). Vydání 2. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 135 pp. ISBN 80-210-2394-5.
  Name (in English): Philosophical and Methodological Problems of Science
  RIV/00216224:14210/00:00003392 Book on a specialized topic. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Philosophy of Science

  Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 16/1/2001 11:34.
  Identification numbers: 2570004682, 2570004683, 2570004684, 2570004685, 2570207449, 4200421764, 4200421765, 4200421766
 12. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 2000, B 47, p. 127-140. ISSN 0231-7664.
  Name (in English): The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin
  RIV/00216224:14210/00:00003391 Article in a journal. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Post-modernism; philosophy of science

  Changed by: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc., učo 2458. Changed: 16/1/2001 12:06.
 13. 1992

 14. ŠVANDOVÁ, Blažena and Jan NOVOTNÝ. Dialog nejen o antropickém principu (Dialog not only about the Anthropic principle). Vesmír. Praha: AV ČR, 1992, 71(1992), No 9, p. 527-529. ISSN 0042-4544.
  Name (in English): Dialog not only about the Anthropic principle
  RIV: Article in a journal. Philosophy and religion. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: antropic; philosophy of science

  Changed by: RNDr. Blažena Švandová, Ph.D., učo 1421. Changed: 29/3/2000 16:28.
Displayed: 27/11/2022 13:57