Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. TRÁVNÍČEK, Marek. Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z. C.A.L.M.A.Z, 2018.
 2. 2016

 3. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ and Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, No 2016, p. 141-150. ISSN 1643-8698.
 4. 2015

 5. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5.
 6. 2009

 7. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Combatives evolution in the Czech Republic and inclusion of combatives into physical education. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5.
 8. ŠERÁKOVÁ, Hana. Cvičím pro zdraví a baví mě to (I exercise for health and I enjoy it). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 70 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4833-1.
 9. TRÁVNÍČEK, Marek. Realizace školní tělesné výchovy pohledem učitelů 1. stupně základní školy (The carrying out of physical education from a primary school teacher's point of view). In MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 79-87. ISBN 978-80-210-4858-4.
 10. MIČKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl (North America from Vikings to today, 1st tome). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 11. MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století (Physical Education and Sport of Youth in the 21st Century). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 168 pp. ISBN 978-80-210-4858-4.
 12. 2008

 13. VÍT, Michal. Bartík, Pavol; Sližik, Miroslav; Reguli, Zdenko. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7 (Bartík, Pavol; Sližik, Miroslav; Reguli, Zdenko. Theory and didactics of combatives and martial arts. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7). Studia Sportiva. 2008, vol. 2, No 1, p. 130 - 131, 144 pp. ISSN 1802-7679.
 14. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, vol. 38, No 3, 2 pp. ISSN 1212-1185.
 15. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK and Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV video study of Physical Education: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 93-114. ISSN 1802-4637.
 16. MUŽÍK, Vladislav and Lubomír DOBRÝ. Charakteristiky kvalitní tělesné výchovy. (Characteristics of quality physical education.). Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, vol. 74, No 4, p. 4-5. ISSN 1210-7689.
 17. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. (Patterns of Interaction in the Physical Education: Presentation of Research Project). In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 78-83. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 18. MUŽÍK, Vladislav and Lubomír DOBRÝ. Jak propašovat zdravotní benefity a jiné užitečnosti do ŠVP? (How to emphasize physical activity benefits in school educational programmes?). Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, vol. 74, No 4, p. 2-4. ISSN 1210-7689.
 19. BRŮŽKOVÁ, Lucie and Marie BLAHUTKOVÁ. Koncepce tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech na základní škole (The concept of physical education in education programs in primary schools). In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 9 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
 20. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. Názory občanů ČR na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví na ZŠ (The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools). In KACHLÍK, Petr and Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 15-15. ISBN 978-80-210-4677-1.
 21. REGULI, Zdenko and Michal VÍT. Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica, 2008, 8/2008, No 1, p. 60-66.
 22. TRÁVNÍČEK, Marek. Realizace školní tělesné výchovy pohledem učitelů 1. stupně základní školy (The carying out of physical education from a primary school teachar´s point of view). The carying out of physical education from a primary school teachar´s point of v. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podproru zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. s. 47. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 23. MLEJNKOVÁ, Lucie. REGULI, Zdenko - ĎURECH, Miroslav - VÍT, Michal. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 88 s. ISBN 978-80-210-4318 (REGULI, Zdenko - ĎURECH, Miroslav - VÍT, Michal. Theory and didactics of combatives in physical education at school. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 88 s. ISBN 978-80-210-4318). Studia Sportiva. 2008, vol. 2, No 1, p. 128-130. ISSN 1802-7679.
 24. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s. r. o., 2008. p. 59-75, 16 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 25. REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA and Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. p. 375-380. ISBN 1-901280-01-2.
 26. JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU (Structured teacher training in physical education at the Faculty of Sports Studies Masaryk University). In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 56–60. ISBN 978-80-7043-697-4.
 27. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: MU, 2008. p. 30. ISBN 978-80-7392-044-9.
 28. ĎURECH, Miroslav. Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK (Combatives in the curriculum of FTVS UK). Bratislava: PEEM, 2008. 210 pp. Národné športové centrum. ISBN 978-80-89197-87-3.
 29. REGULI, Zdenko. Vědět nejenom co, ale i proč a jak (To know not only what, but also way and how). Těl. Vých. Sport. Mlád. 2008, vol. 74, 6/08, p. 48-48, 2 pp. ISSN 1210-7689.
 30. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj a transformace Českého svazu tělesné výchovy v letech 1993 - 1998 (Development and Transfromationof Czech Sport Association from 1993 to 1998). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 146 - 156, 10 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
 31. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole (Investigation into physical education curriculum in primary school). In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.
 32. 2007

 33. REGULI, Zdenko. Bartík, Pavol. Úpoly na 2. stupni základnej školy. (Recenze monografie). (Bartík, Pavol. Combatives at secondary schools. (Monograph review).). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 79-79, 2 pp. ISSN 1802-7679.
 34. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy (Proposal of design for video study of physical education). In MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. p. 70-74. ISBN 978-80-210-4258-2.
 35. JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? (Pedagogical content knowledge and/or subject matter didactic?). In MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. p. 42-47. ISBN 978-80-210-4258-2.
 36. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum (Sport Pedagogy in German - Progression, Conception and Research Subjects). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 52-65. ISSN 1802-7679.
 37. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. In Health Education and Quality of Live. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0.
 38. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6.
 39. TRÁVNÍČEK, Marek. Poslání současné školní tělesné výchovy pohledem učitelů ZŠ (Mission of present physical education as seen by primary school teachers). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1st ed. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. p. 44 - 44. ISBN 978-80-86633-98-5.
 40. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu (Sport as a Component of Education?). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 3, p. 3-8. ISSN 1211-3395.
 41. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia from the Pupils Point of View. (Full text on CD ROM). In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. 1st ed. Bratislava: Comenius University, 2007. p. 205-211. ISBN 978-80-969343-9-3.
 42. ŠERÁKOVÁ, Hana and Daniela JONÁŠOVÁ. Škola a zdraví aneb Kinestetický učební styl (School and health - Kinesthetic teaching style). In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1st ed. Olomouc: PdF UP, 2007. p. 183. ISBN 978-80-244-1652-6.
 43. MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století (myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů) (Physical Education and Health for the 21st Century (ideas which should guide the creation of school educational programmes)). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. 97 pp. ISBN 978-80-210-4258-2.
 44. MUŽÍK, Vladislav and Tomáš JANÍK. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy (Physical education from absolvents point of view). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007. p. 197-214. ISBN 978-80-210-4402-9.
 45. BARTÍK, Pavol, Miroslav SLIŽIK and Zdenko REGULI. Teória a didaktika úpolov a bojových umení (Theory and didactics of combatives and martial arts). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. 247 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8083-477-7.
 46. REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH and Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově (Theory and didactics of combatives in physical education). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 88 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-4318-3.
 47. ŠERÁKOVÁ, Hana and Jaroslav VRBAS. Zahraj si KUBB! aneb hra jako prostředek integrace (Play the Kubb! Games or as a means of integration.). In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1st ed. Olomouc: PdF UP, 2007. p. 141-145, 145 pp. ISBN 978-80-244-1911-4.
 48. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně (Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia). In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. p. 133-140, 7 pp. ISBN 978-80-210-4318-3.
 49. 2006

 50. REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA and Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD) (Aikido: multimedia study material (DVD)). Brno: FSpS MU, 2006.
 51. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie (Analysis of elements supporting health in physical education: Methodological approach of video study). In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. p. 248-260. ISBN 80-210-4191-9.
 52. REGULI, Zdenko. Comparative Study: Combatives in the Curriculum of Physical Education in the Slovak Republic and in the Czech Republic; Need for Innovation. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, 6/2006, No 1, p. 145-153, 8 pp.
 53. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1st ed. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. p. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5.
 54. MUŽÍK, Vladislav and Marek TRÁVNÍČEK. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole (Physical Education: Conception and Implementation in Primary Schools). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, vol. 58, No 4, p. 386-398. ISSN 1335-1982.
 55. MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? (New Challenges in Promoting Health in Schools: How Will Physical Education Contribute?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 272 pp. ISBN 80-210-4191-9.
 56. MORÁVEK, Antonín. Proč si žáci nedají poradit? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, 2005/2006, No 5, p. 12.
 57. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Barbora ŠVEHLÍKOVÁ. Projekt der gesundheitsorientierten Fitness auf der Primarstufe (Healthy Oriented Fitness of Pupils at 1st Degree of Primary Schools). In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 240-247. ISBN 80-210-4191-9.
 58. MUŽÍK, Vladislav. Zur aktuellen Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik (Conception of Physical Education in the Czech Republic). In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 195-208. ISBN 80-210-4191-9.
 59. 2005

 60. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ and Tomáš JANÍK. Goals of the physical education in selected countries. In MYNARSKI, W. and J. SLEZINSKY. Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Katowice: Akademia wychowania fizycznego, 2005. p. 19-29. ISBN 83-87478-83-0.
 61. BLAHUTKOVÁ, Marie and Luděk HÖFER. Health - oriented Physical Training in higher primary Education. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 805-814. ISBN 978-80-7315-119-5.
 62. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 3,4. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 2/63, No 2, p. 11-12. ISSN 0489-6718.
 63. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 5. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 3/63, No 3, p. 10. ISSN 0489-6718.
 64. BLAHUTKOVÁ, Marie and Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 6. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 4/63, No 4, p. 11. ISSN 0489-6718.
 65. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ and Jitka SEDLÁČKOVÁ. Physical Education in Czech Republic. In PÜHSE, Uwe and Markus GERBER. International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2005. p. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.
 66. MUŽÍK, Vladislav and Marek TRÁVNÍČEK. Poslání tělesné výchovy na základní škole (The role of physical education at basic school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. p. 260-273. ISBN 80-210-3870-5.
 67. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jan ZACHRLA. Rámcový vzdělávací program a pojetí tělesné výchovy (General Educational Program and Physical Education Conception). In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. p. 13-17. ISBN 80-7368-041-6.
 68. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 pp. ISBN 83-89630-80-X.
 69. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia (Sociology of sports as a part of university curriculum). In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 51-56. ISBN 80-7315-112-X.
 70. ŠERÁKOVÁ, Hana. Využití psychomotoriky v hodinách tělesné výchovy pro tělesně postižené žáky (The use psychomotoric in physical education courses for disabled pupils). In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1st ed. Olomouc: UP, 2005. p. 97-98. ISBN 80-244-0983-6.
 71. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy (Research Intent School and Health 21: partial project of physical education). In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. p. 108-108, 11 pp. ISBN 80-210-3863-2.
 72. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy (Research Intent School and Health 21: project of physical education). In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK and Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. p. 3-9.
 73. ŠERÁKOVÁ, Hana and Jaroslav VRBAS. Zimní a letní kursy pro tělesně postižené studenty (Winter and summer courses for disabled students). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1st ed. Olomouc: FTK UP Olomouc, 2005. p. 297 - 303, 374 pp. ISBN 80-244-1116-4.
 74. 2004

 75. ŠERÁKOVÁ, Hana and Jan ZACHRLA. Boccia - sport paralympioniků (Boccia - paralympic sport). In Sport a kvalita života: sborník referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12. 11. 2004 [CD-ROM]. 1st ed. Brno: FSpS MU, 2004. p. 79.
 76. MUŽÍK, Vladislav. Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport - Länderbericht Tschechische Republik. Bewegunserziehung. 2004, roč. 58, No 5, p. 14-15. ISSN 1726-4375.
 77. KORVAS, Pavel and Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU (The Integration of Sport to the Education of Special Subjects on MU). In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. p. 45. ISBN 80-210-3541-2.
 78. DUŠKOVÁ, Diana, Vladislav MUŽÍK and Hana ŠERÁKOVÁ. Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ (Náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy) (Untraditional teaching aids for physical education at 1st grade of primary school). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 70 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 80-210-3533-1.
 79. BLAHUTKOVÁ, Marie. Nová psychomotorická cvičení 1. (New psychomotoric education 1). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2004, 61/2004, No 11, p. 15 - 16. ISSN 0489-6718.
 80. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS and Marek TRÁVNÍČEK. Tělesná výchova a výchova ke zdraví (Physical education and health education). In Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. p. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.
 81. 2003

 82. MUŽÍK, Vladislav and Hana STOJANÍKOVÁ. Der effektive Sportlehrer (Effective Teacher of Physical Education). Walter Mengisen, Max Stierlin. In Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003. p. 100-107. ISBN 3-907963-32-6.
 83. BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika (Psychomotorics). první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003. 92 pp. ISBN 80-210-3067-4.
 84. BLAHUTKOVÁ, Marie and Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003. p. 571 - 577. ISBN 80-8068-198-8.
 85. 2002

 86. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS and Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. (Sport facilities sufficiency mainly for school physical education.). In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. p. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
 87. MARKOVÁ, Hana. Stručný přehled pohybových aktivit studentů SŠ pro TPM Kociánka, Brno (A brief overview of motion activities of the students of SS pro TPM Kociánka, Brno). In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1st ed. Olomouc: PdF UP, 2002. p. 178-179. ISBN 80-244-0389-7.
 88. MUŽÍK, Vladislav. Tělesná výchova - součást výchovy ke zdravému životnímu stylu (Physical education - a part of healthy lifestyle education). In STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a MSD, spol. s r.o., 2002. p. 62-69. ISBN 80-86633-00-4.
 89. 2001

 90. VILÍMOVÁ, Vlasta and Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže (Physical education and sport communicate development children and young). 1st ed. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 pp. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 91. MUŽÍK, Vladislav. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy (Selected chapters of Teorie and Didactic of Physical Education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 46 pp. ISBN 80-210-2642-1.
 92. 2000

 93. ZACHRLA, Jan and Vladislav MUŽÍK. Některé efekty modelového pohybového režimu žáků na 1. stupni ZŠ (Models Regime of Physical Education at Primary Schools and Some of its Effects). In ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana and Zdenka MARVANOVÁ. Pedagogická kinantropologie 2000. 1st ed. Praha: Karolinum, 2000. p. 95-99. ISBN 80-246-0168-0.
 94. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA and Jiří NYKODÝM. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. RS 99003 (Health oriented physical education for B.S. Research report of a grant task RS 99003). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 47 pp.
 95. 1999

 96. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN and Eva SLONKOVÁ. Srovnání tělesné úrovně tělesné zdatnosti studentů 1.ročníku generace 1981 a 1996. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.44-45. TVM. ISBN 1210-7689.
 97. MUŽÍK, Vladislav and Jan TUPÝ. Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví (Physical Education as Part of Health Education). In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 5-14. ISBN 80-210-2246-9.
 98. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN, Ladislava PRAXOVÁ and Eva SLONKOVÁ. Tělesná výchova na Masarykově univerzitě v Brně očima studentů prvního ročníku. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.43-45. TVM. ISBN 1210-7689.
 99. HURYCHOVÁ, Alena and Vlasta VILÍMOVÁ. Zkušenosti z pedagogické praxe studentů tělesné výchovy (Pedagogic practice students physical education). In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: MU PdF, 1999. p. 54-57. ISBN 80-210-2255-8.
 100. 1998

 101. MUŽÍK, Vladislav. What is the Primary Aim of Motor Activity Education in Schools? In Sport Kinetics ´97. 1st ed. Hamburg: Czwalina, 1998. p. 185-188. ISBN 3-88020-332-6.
 102. 1997

 103. MUŽÍK, Vladislav and Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví (Physical education and health). 1st ed. Olomouc: Hanex, 1997. 139 pp. ISBN 80-85783-17-7.
 104. 1996

 105. KORVAS, Pavel. Úspěšnost při organizování nových forem LVK,ZVK a soutěží v přírodě na LF MU v Brně. Plzeň: ZČU Plzeň, 1996. s.87-90. Tělesná výchova a sport na vysokých školách v ČR. ISBN 80-7082-310-0.
 106. 1994

 107. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1.
 108. 1988

 109. VILÍMOVÁ, Vlasta. Ke zlepšení základů vytrvalosti v tělesné výchově v 1.- 4. základní školy (Improve endurance on the physical education at primary school). Praha: St.ped.nakl. Praha, 1988. 4 pp. Komenský 112, č. 9.
 110. 1983

 111. VILÍMOVÁ, Vlasta. Zvýšené dávkování vytrvalostního zatížení v hodinách tělesné výchovy. 1983rd ed. Brno: PdF UJEP, 1983. 30 pp.
Display details
Displayed: 7/2/2023 05:20