Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách (Sport activities and interests of hearing impaired and physically impaired on high school). In Sport a kvalita života 2008. 2008th ed. Brno: FSpS MU, 2008. 7 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
  2. 2007

  3. SKOTÁKOVÁ, Alena and Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? (Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?). In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7.
Display details
Displayed: 7/12/2021 09:30