Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 pp. ISBN 978-80-8094-496-4.
 2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ and Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků (Problems of Motivation of Gifted Students). In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
 3. 2008

 4. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA and Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky (Learning tasks in physics instruction in lower secondary school: selected findings of the CPV Video Study). Pedagogická orientace. 2008, vol. 18, No 4, p. 59-79. ISSN 1211-4669.
 5. VACULOVÁ, Ivana. Výzkum výuky fyziky realizovaný prostřednictvím videostudie (The research of the physics education carried out using a videostudy). In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2008. p. 833 – 843. ISBN 978-80-7041-287-9.
 6. 2007

 7. TRNA, Josef. Fyzika v pytlíku (Physics in a bag). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha: Prometheus, 2007. p. 91-96. ISBN 978-80-7196-352-3.
 8. 2004

 9. LACINA, Aleš. Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělávání (Current problems of Czech education in Physics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2004, vol. 54, No 2, p. 92 - 97. ISSN 0009-0700.
 10. TRNA, Josef. Evaluační standardy ve fyzikálním vzdělávání. (Evaluation standards of physics education.). In Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 52-63. ISBN 80-244-0922-4.
 11. TRNA, Josef. Fyzika v krabičce zápalek (Physics in a matchbox). In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Brno: Paido, 2004. p. 107-111. ISBN 80-7315-087-5.
 12. 2003

 13. LACINA, Aleš. Modernisierung in der Ausbildung der Physiklehrer (Modernization of physics teachers training). In Moderne trends in der Physiklehrervorbereitung. Erlangen und Jena: Palm & Enke, 2003. p. 67-77. ISBN 3-7896-0673-1.
 14. LACINA, Aleš. Modernizace přípravy učitelů fyziky - důvody, způsoby, výsledky (Modernization of physics teachers training). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Plzeň: ZČU, 2003. p. 53-61. ISBN 80-7082-954-0.
 15. 2002

 16. LACINA, Aleš. Oč jde ve výuce fyziky na gymnáziu (What is the grammar scholl physics teaching about). In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: MAFY, Prometheus, 2002. p. 31-36. ISBN 80-86148-59-9.
 17. 2000

 18. CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. Physics in a lift and on a turntable. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, vol. 35, No 1, p. 22-29. ISSN 0031-9120.
 19. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanické kmitání a vlnění (Postreview of the textbook "Physics for secondary schools" - Mechanical oscillations nad waves). Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, vol. 6, No 3, p. 61-64. ISSN 1211-1511.
 20. MUSILOVÁ, Jana. Postrecenze učebnice "Fyzika pro gymnázia" - Mechanika (Postreview of the textbook "Physics for secondary schools" - Mechanics). Školská fyzika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, vol. 6, No 2, p. 80-84. ISSN 1211-1511.
 21. CZUDKOVÁ, Lenka and Jana MUSILOVÁ. The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education. Bristol, Great Britain: Institute of Physics Publishing, 2000, vol. 35, No 6, p. 428-435. ISSN 0031-9120.
 22. 1998

 23. TRNA, Josef. Fyzika v pokusech - soubor výukových videopořadů. (Physics in Experiments - Set of Educational Video Programmes.). Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, roč.8, No 6, p. 383-384. ISSN 1210-1761.
 24. TRNA, Josef. Kompetence, standardy, dovednosti a diagnostika ve výuce fyziky. (Competencies, Standards, Skills and Diagnostics in Teaching Physics.). In Physical Education Today and After 2000. Prešov, Slovakia: Fakulta humanitnych a prierodnych vied PU, 1998. p. 32-35. ISBN 80-88885-31-0.
 25. 1996

 26. SOLDÁN, Milan and Josef TRNA. Úlohy ve výuce fyziky a chemie. (Problems in Chemistry and Physics Teaching.). In Didaktika chemie - její současnost a perspektivy. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1996. p. 43-45. ISBN 80-210-1487-3.
 27. 1992

 28. TRNA, Josef. Fyzika a česká státní maturita ve světle francouzských zkušeností. (Physics and National School-leaving Examination at Czech grammar schools and French Experiences.). Pedagogická orientace. 1992, roč.2, No 5, p. 121-124. ISSN 1211-4669.
Display details
Displayed: 25/1/2022 10:14