Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška) (Formation of the oldest Czech place names). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008.
  2. 2003

  3. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla) (Place names in Moravia and Silesia; State of place names research (2 entries)). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. p. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
Display details
Displayed: 3/8/2021 01:12