Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. STANĚK, Rostislav. Pluralita teorií, Instrumentalismus a Realismus (Plurality of Theories, Instrumentalism and Realism). In Metodologie ekonomie: seminář 2008. Praha: Oeconomica, 2008. p. 49-52. ISBN 978-80-245-1439-0.
  2. 2006

  3. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu (Political Pluralism in Brno before November 1989? Monopoly of the National Front versus Pluralism in Dissent). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 73-88. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
  4. 2005

  5. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu (Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 366-388. ISSN 1212-7817.
  6. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
  7. 2003

  8. MAREŠ, Miroslav and Petr FIALA. Pluralismus a (neo)korporatismus (Pluralism and (neo)korporatism). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 232-250, 18 pp. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
Display details
Displayed: 29/9/2023 00:28