Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2000

  1. DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje (Uneven Development: Colonialism, Neo-colonialism, and Discourse of Development). In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. p. 28-58. ISBN 80-238-5566-2.
  2. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
Display details
Displayed: 8/6/2023 08:03