Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. WALTER, Aaron. Rise of the Right: Religious influence in Israeli and American politics. In Association of Israeli Studies, University of Haifa. 2012.
 2. 2009

 3. KUPKA, Petr, Martin LARYŠ and Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko (Extreme Right in Selected Countries of Central and Eastern Europe. Slovakia, Poland, Ukraine, Belorussia, Russia.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 268 pp. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.
 4. HAVLÍK, Vlastimil and Libor HOSKOVEC. Krajské volby v České republice v kontextu konceptu voleb druhého řádu. Analýza vybraných aspektů voleb do krajských zastupitelstev v letech 2000-2008 (Regional elections in the Czech Republic in the context of the concept of second-order elections. An analysis of selected aspects of elections to the regional assemblies in the period in the period 2000-2008). Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2009, vol. 4, No 1, p. 22-47. ISSN 1801-6545.
 5. 2008

 6. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza proměny zastupitelů na úrovni městských částí v Brně letech 1994 až 2006 (The analysis of the personal changes in Brno local councils in the period 1994 to 2006). Evropská volební studia, Brno: ISPO, 2008, vol. 3, No 2, p. 202-217. ISSN 1801-6545.
 7. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, vol. 22, No 3, p. 518-552. ISSN 0888-3254.
 8. BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006 (Czech Local Politics in the Accredited Communes. Coalitions, Electoral Constellations and Political Parties at Local Level in the Years 1994-2006). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 pp. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4.
 9. HLOUŠEK, Vít and Pavel PŠEJA. Evropeizace politických stran a stranického systému v České republice (Europeanization of political parties and party system in the Czech Republic). Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008, XV, No 4, p. 299-317. ISSN 1211-3247.
 10. PŠEJA, Pavel. Holding the Ground: Communism and Political Parties in the Post-Communist Czech Republic. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI and Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. p. 135-154, 20 pp. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1.
 11. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací (Croatia: Between Temptation of Authoritarianism and European Integration). In Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. p. 262-281, 20 pp. mimo edice. ISBN 978-80-245-1388-1.
 12. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci (How to measure it? Approaches and methods of the analysis of political parties` attitudes towards European integration). on-line Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ, 2008, X, No 4, p. 365-387. ISSN 1212-7817.
 13. MALÍŘ, Jiří and Martin RÁJA. JUDr. Václav Kounic a jeho doba (JUDr. Václav Kounic and his age). 2008.
 14. HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Conflict versus Consensus. Cleavages, Party Systems, and Political Parties in Austria 1860-2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 pp. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5.
 15. PŠEJA, Pavel and Miroslav MAREŠ. Partis agrariens et paysans en République tcheque (Agrarian and Rural Parties in the Czech Republic). In SEILER, Daniel-Louis and Jean-Michel DE WAELE. Les partis agrariens et paysans en Europe. 1. vyd. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2008. p. 139-151, 13 pp. Science Politique. ISBN 978-2-8004-1436-2.
 16. BALÍK, Stanislav. Radniční koalice po komunálních volbách 2006 (Local Executive Coalitions after Local Elections 2006). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, No 1, p. 17-33. ISSN 1212-7817.
 17. HLOUŠEK, Vít. The Process of Europeanization and Political Parties in New EU-Members and Candidate Countries: in Search for the Framework of Analysis. Wroclawskie Studia Politologiczne, Wroclaw, 2008, vol. 2007, No 8, p. 125-139. ISSN 1643-0328.
 18. HLOUŠEK, Vít and Jakub ŠEDO. Tschechien: Konsolidierung des Parteiensystems bei anhaltenden Problemen der Mehrheitsbildung (Czech Republic: Consolidation of party system with persisting problem of majority creation). In BOS, Ellen and Dieter SEGERT. Osteuropäische Demokratien als Trendsetter? Parteien und Parteiensysteme nach dem Ende des Übergangsjahrzehnts. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2008. p. 91-103, 13 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-86649-161-8.
 19. MAREŠ, Miroslav. Volby do Evropského parlamentu v České republice (Elections to the European Parliament in the Czech Republic). In HOKOVSKÝ, Radko. Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? 1. vyd. Praha: Evropské hodnoty, 2008. p. 67-80, 13 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-904158-1-2.
 20. DUDÁKOVÁ, Barbora. Volby do parlamentu Alandských ostrovů 2007 (Elections to the Aland Islands Parliament 2007). Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2008, vol. 3, No 2, p. 276-288. ISSN 1801-6545.
 21. 2007

 22. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier, 2007. p. 195-217, 23 pp. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3.
 23. KYLOUŠEK, Jakub. České parlamentní volby 2006: analýza kandidátních listin (Czech Parliamentary Elections 2006: Analysis of Ballots). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007, vol. 2007, No 1, p. 79-92. ISSN 1211-3247.
 24. HAVLÍK, Vlastimil and Aneta VALTEROVÁ. Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu (Europeanization of Czech political parties: application of Ladrech`s concept). Slovenská politologická revue, Trnava: Katedra politologie UCM v Trnave, 2007, VII., No 4, p. 77-103. ISSN 1335-9096.
 25. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace (The Concept of Cleavages and the Issue of European Integration). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, vol. 43, No 2, p. 361-378. ISSN 0038-0288.
 26. FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. (The Laboratory of Secularization. Religion and policy in the non-religious society: the Czech case.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 pp. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
 27. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Podzialy polityczne - koncepcja badania w Europie Środkowo-Wschodniej (Cleavages - Concept of Research in Central and Eastern Europe). Marzena Cichosz; Katarzyna Zamorska (eds.). In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. p. 221-231, 11 pp. mimo edice. ISBN 83-914951-4-0.
 28. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK and Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 pp. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
 29. KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006 (Political Parties in Slovakia 1989 - 2006). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 628 pp. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-113-0.
 30. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení o ústavních stížnostech (Constitutional Complaints Procedure). In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ and Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. p. 316-473, 157 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
 31. 2006

 32. KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského) (Analysis of the ballots for the 2006 Czech parliamentary elections (a case study of Southern Moravian Region)). In DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. p. 177-192, 16 pp. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7.
 33. VYKOUPIL, Libor. Brno mezi dvěma válkami (City of Brno between two wars.). In Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 23-36, 14 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 34. KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku (Democracy, dictatorship and political parties in Slovakia). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 pp. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4.
 35. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine (The Political Parties in Moravia and Silesia and their Assotiations). In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. p. 705-803, 98 pp. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
 36. MALÍŘ, Jiří. „Druhé moravské vyrovnání“ z r. 1914. ("The Second Moravian Compromise“ from 1914). In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. p. 87-102, 16 pp. ISBN 80-86488-36-5.
 37. PAVLÍK, Marek and Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004 (Economic results of political parties in 2004). 2006. vyd. Brno: Centrum výzkumu neziskového sektoru, 2006. 24 pp. Projekt ekonomika politických stran a hnutí. ISBN 80-239-6975-7.
 38. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003 a 2004 - meziroční srovnání (Economy of political parties - comparison between 2003 and 2004). In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 184-185, 10 pp. ISBN 80-7318-384-6.
 39. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA and Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy (The Europeanization of Political Parties and Pressure Groups: Basic Problems and Directions of Analysis). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, No 1, p. 3-26. ISSN 1211-3247.
 40. KRPEC, Oldřich. Funkce politických stran v politickém a sociálním systému (Political parties function in political and social system). Politologické revue, 2006, vol. 2006, No 1, p. 172-191. ISSN 1211-0353.
 41. PAVLÍK, Marek. Hospodaření politických stran v roce 2004 (Economy of political parties in 2004). In Sborník příspěvků z 6.doktorandské konference. IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2006. p. 66-74. ISBN 80-7041-164-3.
 42. KYLOUŠEK, Jakub. Jihomoravský kraj (South Moravia region). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. p. 159-174, 15 pp. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 43. MALÍŘ, Jiří. K proměnám politické kultury: vztah kultury a politiky v 90. letech 19. století. (On the Changes in Political Culture: The Relationship between Culture and Politics in the 1890´s). In Borovský, Tomáš – Hanuš, Jiří – Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. p. 155-170, 16 pp. ISBN 80-86-488-33-0.
 44. HAVLÍK, Vlastimil. Královéhradecký kraj (Hradec Králové region). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. p. 114-127, 14 pp. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 45. HAVLÍK, Vlastimil. Liberecký kraj (Liberec region). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. p. 101-113, 13 pp. Studie. ISBN 80-210-3880-2.
 46. BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus: Brno ve třech stoletích (Local Political Pluralism: Brno during Three Centuries). 2006.
 47. MAREŠ, Miroslav. Od teroristů k extremistickým politickým stranám (From terrorists to extremist political parties). In Dančák, Břetislav (ed.): Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 29-37, 8 pp. ISBN 80-210-4003-3.
 48. PINK, Michal. ODS a její opoziční role v systému v letech 1998 - 2005 (ODS and its oposition role in the system in the years 1998 - 2005). In BALÍK, Stanislav and A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. Brno: CDK, 2006. p. 66-86, 20 pp. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 49. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a její vnitřní fungování (Organization structure of Civic Democratic Party). In BALÍK, Stanislav and A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 245-256, 12 pp. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 50. CHYTILEK, Roman and Otto EIBL. ODS a její voliči (ODS and its Electorate). In BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. p. 227-244, 18 pp. CDK, 199. svazek. ISBN 80-7325-079-9.
 51. KYLOUŠEK, Jakub. ODS a krajská politika (ODS and regional policy). In BALÍK, Stanislav and A KOL. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 87-98, 12 pp. CDK. ISBN 80-7325-079-9.
 52. KYLOUŠEK, Jakub. Osobnostní rozměr parlamentních voleb (kandidátní listiny, preferenční hlasy a základní charakteristika zvolených poslanců) (Personality propotion of elections (ballots, preferences, characteristic of elected members)). In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK and Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 108-122, 15 pp. ISPO FSS MU, Svazek č. 5. ISBN 80-7325-108-6.
 53. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti (Political Career of a Christian Politician in a Secularizing Society). In Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. p. 28-42, 15 pp. ISBN 80-7325-097-7.
 54. BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006 (Political Parties and Local Elections in Brno 1989-2006). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 91-111, 21 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 55. MIKLOVÁ, Martina. Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? Monopol Národní fronty versus pluralita v disentu (Political Pluralism in Brno before November 1989? Monopoly of the National Front versus Pluralism in Dissent). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 73-88, 16 pp. Srovnávací politologie, 6. ISBN 80-7325-110-8.
 56. PINK, Michal. Současné přístupy k volební geografii (Todays Approaches to Electoral Geography). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 148-162, 15 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 57. KYLOUŠEK, Jakub and Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004 (Comparison of 2004 regional election returns). In KYLOUŠEK, Jakub and Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. p. 220-233, 14 pp. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2.
 58. KYLOUŠEK, Jakub. Volby v Brně po roce 1989 (Local Elections in Brno since 1989). In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. p. 163-179, 17 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8.
 59. HLOUŠEK, Vít. Výhoda zaostalosti? Poznámky k výzkumu stranických systémů v "post-rokkanovské" politice (The Advantages of backwardness? Remarks on party system research in "post-Rokkanian" politics). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII., No 3, p. 306-317. ISSN 1211-3247.
 60. 2005

 61. HABÁŇ, Martin. Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integračnímu procesu (The Belgian Political Parties and their Approaches to European Integration). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VI, 2/3, p. 188-206. ISSN 1212-7817.
 62. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003. In Mekon 2005. Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. 2005. vyd. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0846-3.
 63. HAVLÍK, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku (Eurosceptical political parties in Denmark). In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA and Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005. p. 96-105, 10 pp. ISBN 80-210-3865-9.
 64. BELKO, Marián. Financovanie politických strán na Slovensku (The Funding of the Political Parties in Slovakia). on-line Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, vol. 7, 2-3, p. 127 - 161. ISSN 1212-7817.
 65. PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace (The approach of the French Political Parties to the European Union). Středoevropská politická studia, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, vol. 7, 2-3, p. 162-187. ISSN 1212-7817.
 66. HOSKOVEC, Libor. Kraj Vysočina (Vysocina Region). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. p. 143-158, 16 pp. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 67. TOMÁŠEK, Marcel. Metamorphosis of the Civic Democratic Party's Attitudes to European Integration: On the New Cleaveage in the Czech Party System. Céline Belot, Bruno Cautres. In Politique européenne 16/2005 Vers une européanisation des partis politiques? Paris, Budapest, Torino: L Harmattan, 2005. p. 127-156, 29 pp. ISBN 2-7475-8859-9.
 68. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky (Some Issues in Political Parties Research in the Czech Republic). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. p. 242-253, 12 pp. ISBN 80-7325-074-8.
 69. LINKOV, Václav. Osobnost volených úředníků a členů politických stran v České republice (Personality of people in office and members of political parties in Czech Republic). In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2005.
 70. HOSKOVEC, Libor. Pardubický kraj (The Pardubice Region). In BALÍK, Stanislav and Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. p. 128-142, 15 pp. Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2.
 71. STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK and Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů (Political Parties in Modern Europe: Analysis of Party Systems). 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 pp. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 72. MALÍŘ, Jiří and Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. (Political Parteis. The Development of the Parties and Political Movements in the Bohemian Lands and Czechoslovakia, 1861-2004, 1-2.). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 pp. ISBN 80-7239-180-1.
 73. KYLOUŠEK, Jakub. Proměna sociálně demokratických stran ve střední Evropě v perspektivě jejich dalšího vývoje (Changes of social democratic parties in Middle Europe in perspektive of their future progress). In Bludné cesty sociální demokracie. Praha: PROSTOR, 2005. p. 209-228, 20 pp.
 74. KŘÍŽ, Zdeněk. Přístupy německých parlamentních politických stran k reformě Bundeswehru. (Political Parties in the FRG and Reform of Bundeswehr in Years 1998 - 2002). Politologická revue, 2005, vol. 2005, No 1, p. 118-131. ISSN 1211-0353.
 75. PAVLÍK, Marek and Zuzana DARMOPILOVÁ. Reforma zdravotnictví v koncepcích politických stran (Healthcare Reform in the Political Parties' Conceptions). In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
 76. PŠEJA, Pavel. Stranický systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998 (Party System of the Czech Republic. Political Parties and their Development 1989-1998). Brno: CDK, 2005. 201 pp. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-069-1.
 77. POSPÍŠIL, Ivo. Utváření politického systému v Estonsku. Příklad napětí mezi institucionálním rámcem a dynamikou tranzice. (Formation of the Estonian Political System: The Example of tension between the institutional framework and the dynamics of transformation). Banská Bystrica: Čižmár-Partner, 2005. 80 pp. Politologie. ISBN 80-89183-17-4.
 78. HLOUŠEK, Vít and Klára POLÁČKOVÁ. Volby do Evropského parlamentu 2004 v Rakousku a rakouské politické strany (Elections to the European Parliament 2004 in Austria and Austrian Political Parties). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2005, VII, No 1, p. 1-12. ISSN 1212-7817.
 79. 2004

 80. MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. (Ethnic minorities and Czech politics. Analysis of party approach to the ethnic and imigration poltics after 1989). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 pp. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 81. PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA and Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy (European Political parties and project of European constitution). Mezinárodní vztahy, Praha: ÚMV, 2004, vol. 39, No 4, p. 5-22. ISSN 0323-1844.
 82. PITROVÁ, Markéta. Evropské politické strany na konventu o EU (European political parties in European convention). Revue politika, Brno, 2004, vol. 2004, No 4, p. 34-36. ISSN 1214-0899.
 83. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko (Croatia). Michal Kubát (ed.). In Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. p. 137-158, 22 pp. Eurooex Bohemia. ISBN 80-86432-92-0.
 84. KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran (Immigration as a Political Topic in the Czech Republic: Analysis of Approaches of Significant Political Parties.). Středoevropské politické studie, 2004, vol. 6, 2-3, p. 45-65. ISSN 1212-7817.
 85. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace, Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, 2004, vol. 2004, No 1, p. 46-47. ISSN 1212-9771.
 86. HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě (Conflict Democracy. Modern Mass Politics in Central Europe). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 87. DANČÁK, Břetislav and Michal KUBÁT. Litva (Lithuania). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 21 pp. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4.
 88. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice (The approaches towards national minorities and immigrants and the Czech politics). In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 8-33, 139 pp. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 89. FIALA, Petr and Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity (Political Parties in Russia. Searching for an Identity). Brno: CDK, 2004. 335 pp. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2.
 90. PALOVSKÝ, Tomáš. Postoj polských politických stran k Evropské unii (Approach of Polish Political Parties to European Union). on-line Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ, 2004, VI., 2-3. ISSN 1212-7817.
 91. HLOUŠEK, Vít. Proces europeanizace a politické strany v kandidátských zemích (Process of Europeanisation and Political Parties in Candidate Countries). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2004, vol. 1, No 1, p. 93-108. ISSN 1212-365X.
 92. PINK, Michal. Regionální volby ve Francii (Regional election in France). Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004, vol. 2004, No 4, p. 439 - 452. ISSN 1211-3247.
 93. PEČÍNKA, Pavel. Romská tématika ve stranických programech (Roma themes in programmes of political parties). Středoevropské politické studie, 2004, roč. VI, 2-3, p. 6-12. ISSN 1212-7817.
 94. 2003

 95. HABÁŇ, Martin. Federální volby v Belgickém království 2003 (2003 Federal Elections in Belgium). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, X, No 3, p. 303-312. ISSN 1211-3247.
 96. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. (On the Role of the Ecclesiastical Organisations in the Develpoment of the Associations and Political Parties in Moravia in the second Half of 19th Century). In Vývoj církevní správy na Moravě. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. p. 347-354, 8 pp. ISBN 80-7275-046-1.
 97. DANČÁK, Břetislav. Tematyka europejska i czeskie partie polityczne (European Issue and Czech Political Parties). Przeglad Środkowoeuropejski/Central European Review, Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2003, vol. 2003, No 1, p. 15-18. ISSN 1232-0447.
 98. BELKO, Marián. Vývoj systému politických stran (Slovak Political Partiy System Evolution). In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 93 - 112, 19 pp. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.
 99. 2002

 100. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína (Czech-Austrian Relations in the Shadow of Temelín). Przeglad Środkowoeuropejski, Warszawa: Ryszard Bobrowski, 2002, vol. 10, No 1, p. 9-13. ISSN 1232-0447.
 101. HOLZER, Jan. Fenomén politických stran v optice analýzy současné ruské politiky (A Phenomenon of Political Parties in Optics of Analysis of Contemporary Russian Politics). Mezinárodní politika, Praha: ÚMV, 2002, XXVI, No 8, p. 6-7. ISSN 0543-7962.
 102. ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a Stát Izrael (Judaism, Politics and the State of Israel). 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. 240 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 5. ISBN 80-210-3007-0.
 103. HLOUŠEK, Vít. Postkomunistická levice na Litvě (Post-Communist Left in Lithuania). Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. p. 202-229. ISBN 80-210-2990-0.
 104. BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko (The Serbian Republic). In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA and Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. p. 400-419, 20 pp. 10. ISBN 80-210-3036-4.
 105. ŠMÍD, Tomáš and Jan HOLZER. Ruská federace. In FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002. p. 333 - 354, 21 pp. ISBN 80-210-3036-4.
 106. HOLZER, Jan. Ruské stranictví. Několik vstupních poznámek k jeho teorii a tradici (Russian Partisanship. Introductory Remarks to its Traditions and Theory). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč.IX., č.2, p. 131-149. ISSN 1211-3247.
 107. 2001

 108. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Formation of the System of Political Parties in the Czech Republic 1989-1992. Studia Polityczne, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2001, vol. 1, No 12, p. 145-162. ISSN 1230-3135.
 109. MALÍŘ, Jiří. K roli brožur a letáků při nástupu masových politických stran (na příkladu Moravy). (On the Role of Brochures and Flyers in the Period of Expansion of Political Mass-Parties). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2001, 120, 2001, No 1, p. 123-154. ISSN 0323-052X.
 110. HLOUŠEK, Vít. ÖVP a proměny katolického tábora (ÖVP and Metamorphoses of the Catholic Camp). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, No 4, p. 348-368. ISSN 1211-3247.
 111. 2000

 112. STRMISKA, Maxmilián. Bipolarita, "třetí strany" a utváření postkomunistického multipartismu v Bulharsku. Teoreticko-metodologická poznámka (Bipolarity, "Third Parties", and the making of Post-Communist Multipartism in Bulgaria: Theoretical and Methodological Comment). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 2. ISSN 1212-7817.
 113. STRMISKA, Maxmilián. Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy. Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací (Local Party Pluralisms in Bosnia and Hercegovina. An Analysis of Municipal Elections in 2000 and of Local Party Configurations Evolution). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 4. ISSN 1212-7817.
 114. MALÍŘ, Jiří. K typu honoračního politika. Neformální osobní vazby a politická kariéra v 19. století. In Osobnost v politické straně. 1. vyd. Olomouc: Moneta - FM, 2000. p. 11-33, 23 pp. ISBN 80-900965-9-X.
 115. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a mladočeské strany na Moravě (The Young-Czech Party in Bohemia and Young-Czech Parties in Moravia). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. p. 42-62, 21 pp. ISBN 80-86200-25-6.
 116. MALÍŘ, Jiří. Mladočeská strana v Čechách a promladočeské strany na Moravě (The Young-Czech Party in Bohemia and Young-Czech Parties in Moravia). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2000. p. 42-62, 21 pp. mimo edice. ISBN 80-86200-25-6.
 117. STRMISKA, Maxmilián. Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999) (Moldavian Multipartism. A Note on Interpretation of the Formation of Moldavian party arrangement (1990-1999)). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 1. ISSN 1212-7817.
 118. HOLZER, Jan. Náznaky tradice. Volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace, 19. prosince 1999 (Symptoms of Tradition. Parliamentary Election to State DUma of Federal Assembly of Russian Federation, December 19th, 1999). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč.VI., No 1, p. 30-. ISSN 1211-3247.
 119. MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích (The Genesis of the Political Parties und their System(s) in the Bonemian Lands). In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. p. 9-23, 15 pp. ISBN 80-86200-25-6.
 120. STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 4. ISSN 1212-7817.
 121. STRMISKA, Maxmilián. Studie k utváření italského multipartismu (1994-1999). Enigma "středu" a bipolarita (A Study on the Making of Italian Multipartism (1994-1999). Enigma of the Center and Bipolarity). Politologický časopis, Brno: Masarykova Univerzita, 2000, vol. 7, No 2, p. 109-130. ISSN 1211-3247.
 122. STRMISKA, Maxmilián. The Czech Multipartism in the Late 1990s. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 2. ISSN 1212-7817.
 123. STRMISKA, Maxmilián. The Making of Party Pluralism in Montenegro. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 3. ISSN 1212-7817.
 124. STRMISKA, Maxmilián. Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran (The Making of Romanian Multipartism (1990-1999): Pluralism and Polarity of the Romanian Party System). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 1. ISSN 1212-7817.
 125. STRMISKA, Maxmilián. Volby do obecních zastupitelstev a geneze lokálních stranicko-politických konfigurací v kosovském protektorátu (Municipal Elections and Genesis of Local Party Configurations in Kosovo). Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 4. ISSN 1212-7817.
 126. 1999

 127. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování (The membership in the political parties - european integration aspects). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, p. 92-93. ISSN 1210-9126.
 128. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování (The membership in the political parties - european integration aspects). Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 1, p. 102-103. ISSN 1211-3247.
 129. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jaké jsou klady a zápory aktuálního návrhu novely zákona o politických stranách (Political parties law - positives and negationes). Parlamentní zpravodaj, Praha: IDEU, 1999, roč. 7, č. 8, p. 2-4. ISSN 1211-037X.
 130. HOLZER, Jan. Labkovskaja, J.B. - Popov, A.V.: Politické strany v představách občanů. Vstříc volbám do Státní dumy v roce 1999 (Political Parties in notions of citizens. Looking forward to the Elections to the State Duma in 1999). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI., No 4, p. 354-364. ISSN 1211-3247.
 131. BENDA, Lukáš. Nacionalismus v současném maďarském stranickém systému. Dančák, Břetislav - Fiala, Petr (eds.). In Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. p. 110-118.
 132. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Normativní aspekty členství v politických stranách (The normative aspects of the membership in the political parties). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, p. 233-247. ISSN 1211-3247.
 133. 1998

 134. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Extremistické politické strany z hlediska práva (Extremistic political parties in the point of view of the law). In Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 105-114. ISBN 80-210-1798-8.
 135. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Návrhy KDU-ČSL a US na změnu financování politických stran aneb jak léčit zápal slepého střeva acylpyrinem. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, p. 264-275. ISSN 1210-9126.
 136. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nedostatky právní úpravy financování politických stran a některé návrhy na jejich odstranění (Insufficiencies in legal regulation of the financing of political parties and some proposals to its adjustment). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 2, p. 171-175. ISSN 1211-3247.
 137. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému (Oposition agreement : new element in the political system). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, roč. 5, č. 4, p. 462-467. ISSN 1211-3247.
 138. KOUDELKA, Zdeněk. Opoziční smlouva: nový prvek politického systému ČR (Oposition agreement : new element in the political system in the Czech Republic). In Voľby 1998 v Slovenskej republike. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1998. p. 63-68. ISBN 80-88885-59-0.
 139. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Programatika politických stran (Programatic of Political Parties). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, vol. 1998, No 1, p. 5-20. ISSN 1211-3247.
 140. MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. (Old-Czechs and Young-Czechs in Bohemia, Moravia and Silesia). 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 pp. Historie. ISBN 80-7204-103-7.
 141. BENDA, Lukáš. Systém politických stran v Maďarské republice. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1998, vol. 1998, No 4, p. 366-390. ISSN 1211-3247.
 142. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989 (The Evolution of Political Parties and their System after November 1989). In VEČERNÍK, Jiří. Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. p. 269-286. ISBN 80-200-0703-2.
 143. 1997

 144. MALÍŘ, Jiří. Generálové bez vojska. Národní strana na Moravě v letech 1890-1914 (Generals Without an Troops. The National Party in Moravia Between 1890 and 1914.). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, vol. 1996, C 43, p. 95-113. ISSN 0231-7710.
 145. MALÍŘ, Jiří. K úloze bratří Grégrů ve vztazích mladočeské a moravské lidové strany. In Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. 1. vyd. Praha: Dr. Eduard Grégr a syn, 1997. p. 43-55, 13 pp. ISBN 80-902023-7-3.
 146. DANČÁK, Břetislav. Návrat Polska zpět k pravici (Return of Poland to the Right-Wing Policy). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, IV., No 3, p. 260-270. ISSN 1211-3247.
 147. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914 (The German Catholic Political Camp in Moravia From 1848 to 1914.). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1997, vol. 116, No 1, p. 201-215. ISSN 0323-052X.
 148. LAMPARTER, Michal. Svoboda náboženského vyznání a politologie : politologické aspekty v sociálním učení církví, české politické strany o svobodě náboženského vyznání (Freedom of religion and political science : aspects of political science in church social theories, Czech political parties about freedom of religion). In Církev a stát : (sborník přednášek z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. p. 39-70. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1627-2.
 149. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané otázky financování politických stran v ČR (Some problems of political parties of the Czech republic and their financing). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, p. 160-168. ISSN 1211-3247.
 150. 1996

 151. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1996, vol. 115, No 1, p. 35-58. ISSN 0323-052X.
 152. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 pp. ISBN 80-210-1273-0.
 153. DANČÁK, Břetislav. Polská pravice před parlamentními volbami 1997 (Polish Right-Wing Parties before Parlamentary Elections of 1997). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1996, III., No 3, p. 235-246. ISSN 1211-3247.
 154. 1995

 155. FILIP, Jan and Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci (Some problems of party membership after amendment). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, p. 109-119. ISSN 1210-9126.
 156. MALÍŘ, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, vol. 1995, C42, p. 125-138. ISSN 0231-7710.
 157. 1994

 158. FILIP, Jan and V. ŠIMÍČEK. K novele zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, zejména k jejich financování (Comments on the amendment to the Act on Political parties, political movements and in particular their financing). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, p. 139-147. ISSN 1210-9126.
 159. ŠIMÍČEK, Vojtěch and Jan FILIP. K novele zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zejména k jejich financování (Comments on the amendment to the act on grouping in political parties and in political movements, in particular their financing). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, p. 139-147. ISSN 1210-9126.
 160. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. (Moravian Popular Party of Hynek Bulín 1913-1914.). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1994, vol. 113, No 1, p. 157-180. ISSN 0323-052X.
 161. FIALA, Petr. Politické strany a spolky na jižní Moravě. (Political Parties and Associations in Southern Moravia.). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1994, vol. 1994, No 1, p. 71-74. ISSN 1211-3247.
 162. MALÍŘ, Jiří. T. G. Masaryk a politický vývoj na Moravě v letech 1890-1914. In T.G.Masaryk a střední Evropa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 89-101, 12 pp. ISBN 80-210-0972-1.
 163. 1988

 164. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien (On the Development of Czech Liberal Political Parties). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, 35/1988, p. 49-69. ISSN 0231-7710.
 165. 1987

 166. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě (The Genesis of Political Realism in Moravia). Časopis matice moravské, Brno: Matice moravská v Brně, 1987, vol. 106, No 1987, p. 73-93. ISSN 0323-052X.
 167. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské, Brně: Matice moravská, 1987, 106/1987, č. 2, p. 202-227. ISSN 0323-052X.
 168. 1985

 169. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909 (Development of liberal stream of Czech Politics in Moravia: Popular Party in Moravia untile 1909). 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 pp. ISBN 55-041-84.
 170. 1982

 171. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909 (The Politicalization of Czech Tradesmans in Moravia before 1909). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1982, 101/1982, č. 2, p. 283-309. ISSN 0323-052X.
 172. 1980

 173. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran (On sectional Aspect in Research Development of Political Parties). In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. p. 138-143, 8 pp.
 174. 1979

 175. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany (The Progressive Movement in Moravia II. Constitution and Development of Moravian Progressive Party). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, 1978-1979, 25-26, p. 99-129. ISSN 0231-7710.
 176. 1977

 177. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava (Contitution, Development and Disintegration of Poliitical Movement Young Moravia). Vlastivědný sborník moravský, Brno: Musejní spolek, 1977, 29/1977, No 1, p. 22-36.
 178. 1975

 179. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906 (Progressive Movement in Moravia 1898-1906). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, 1974-1975, 21-22, p. 101-122. ISSN 0231-7710.
Display details
Displayed: 16. 6. 2019 06:51