Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. HOLZER, Jan and Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej (Post-Communist Non-Democratic Regimes. Study to Metamophorses of Political Theory in Post-Transitive Time). 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 pp. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
 2. 2008

 3. DUFEK, Pavel. Jasno či polojasno? Několik poznámek k pojmu globální občanské společnosti (Clear or Cloudy? Notes on the Concept of Global Civil Society). In Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK, 2008. p. 25-32. Politika a náboženství, sv. 4. ISBN 978-80-7325-140-6.
 4. HOLZER, Jan and Petr HLAVÁČEK. Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu (Opposition in Non-Democratic Regimes. Limits and Potentioal of Current Theoretical Concepts). Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2008, Vol X, No 1, p. 1-16. ISSN 1212-7817.
 5. 2007

 6. NAVRÁTIL, Jiří. Dialektika vzpoury. Proměny konceptu sociálních hnutí v politické teorii Frankfurtské školy (Dialectics of Revolt. Changes of ´the social movement´ concept in political theory of Frankfurt School). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, vol. 14, No 4, p. 321-335. ISSN 1211-3247.
 7. 2006

 8. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano (Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian). In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. p. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
 9. 2003

 10. HLOUŠEK, Vít. Klasická liberální teorie demokracie (Classic Liberal Theory of Democracy). In HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. p. 57-83. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6.
Display details
Displayed: 22/10/2021 05:41