Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. Zadar, 2019.
 2. 2016

 3. MACHOVÁ, Barbora. Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR (Archaeology of freshwater areas and watercourses in Europe on the example of the activities of Society for Underwater Archaeology in CZ). In Regionální muzeum Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, 15. 10. 2016. 2016.
 4. 2015

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“ (The Summer Camp „Ye Who Are Warriors of God“). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 14-15.
 6. 2014

 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. IMPACT: nová archeologická sběratelská karetní hra (IMPACT: New Archaeological Collectible Card Game). In Jarní konference velitelů Royal Rangers, Brno. 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 10. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 12. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 16. 2013

 17. HALAMA, Laco, Lucie KRÁLOVÁ, Marek ŠULÍK, Adela BANÁŠOVÁ, Michal PROKOP, Ivana ADAMCOVÁ, Miroslav TIŽÍK, Marek Orko VÁCHA and Josef Jan KOVÁŘ. Celnice/Colnica: Mluví Bůh česky/slovensky? (The Customs: Is God speaking Czech/Slovak?). Brno: Česká televize, 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie (Opening Day 2013 : Institute of Archaeology and Museology). Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 25. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ and Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů (Under the Protection of Zerotines). Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free Time Activities of Children and Youth). In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. p. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Royal Rangers v Hostěnicích (Royal Rangers in Hostenice). Hostěnice: Obec Hostěnice, 2013. 3 pp. Hostěnický zpravodaj 3/2013.
 28. 2012

 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free-time Activities of Children and Teenagers). In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 30. 2007

 31. NAVRÁTIL, Vladislav. Přednáška "Mechanické vlastnosti pevných látek" pro nefyzikální obory (The Lecture "Mechanical Properties of Solids" for Nonphysical Branches). In DIDFYZ 2006. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. p. 190-195. ISBN 978-80-8094-083-6.
 32. 2002

 33. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? (Does psychology exist?). Psychologie dnes. Praha, 2002, vol. 8, No 2, p. 28-29. ISSN 1211-5886.
Display details
Displayed: 18/10/2021 03:37