Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé juvin contra Gilles Lipovetsky) (Two opinions about the near future (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky)). Studia philosophica. Brno: Masarykova univrzita, 2018, 65/2018, 1-2, p. 45 - 61, 16 pp. ISSN 1803-7445.
 2. 2008

 3. RYBÁŘ, Radovan. Postmoderní multikulturalismus, problém národnostních menšin a Evropa (Post-modern multiculturalism, problem of minor nations and Europe). In GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1st ed. Brno: MU, 2008. p. 269 - 280. J. Monnet Project - European Module 06/0116. ISBN 978-80-210-4766-2.
 4. DROZD, David. Tučnák v roli racka (A Penguin Featuring as The Seagull). Divadelní revue. Praha, 2008, vol. 18, No 2, p. 44-62, 18 pp. ISSN 0862-5409.
 5. 2007

 6. DROZD, David. The Detritus of Antigone by Roman Sikora - An Endeavour at Post-modern Tragedy? In Staging of Classical Drama around 2000. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007. p. 167-175, 8 pp. ISBN 1-84718-318-2.
 7. 2006

 8. DROZD, David. Sikorovo Smetení Antigony - Pokus o postmoderní tragédi (Sikora's Detritus of Antigony - Attempt on Post-modern Tragedy?). Kontext(y) : litteraria, theatralia, cinematographica : sborník katedry teorie a dějin dramatických umění. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 5, No 1, p. 125-130, 5 pp. ISSN 1212-1207.
 9. 2000

 10. FILIPOVÁ, Helena. Puškinskije motivy v poeziji V. Vysockogo (Pushkin-related motifs in V. Vysotski s poetry). In A. S Puškin v evropských a kulturních souvislostech. 2000th ed. Brno: Filozofická fakulta MU, 2000. p. 169-177. Litteraria humanitas VII. ISBN 80-210-2300-7.
 11. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina (The Science and Post-modernism in the Works od P. Feyerabend and S. Toulmin). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 2000, B 47, p. 127-140. ISSN 0231-7664.
Display details
Displayed: 26/9/2022 13:46