Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. MARRONE, Tancredi Andrew. Ceremonial psychedelics : ecstatic powers. In Religious Drugs. 2020.
 2. 2016

 3. ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press, 2016. p. 222-236. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9.
 4. 2008

 5. LUKAS, Josef and Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství (Psychology of leadership). 1st ed. Brno: Computer Press, 2008. 208 pp. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
 6. 2007

 7. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 8. ANTONÍN, Robert. Moc posledních Přemyslovců v piastovském Polsku na přelomu 13./14. století (The power of the last Přemyslids in the Piast poland at the turn of the 13/14 centuries). In Od knížat ke králům. Sborník k šedesátinám Josefa Žemličky. Praha: Lidové noviny, 2007. p. 177-191, 14 pp. ISBN 978-80-7106-896-9.
 9. 2006

 10. GRYGAR, Jakub. Enacting borders: power at interstitial places. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Ed. by Barbora Spalová and Jakub Grygar. 1st ed. Prague: MKC Prague, FHS UK, 2006. p. 13-23, 88 pp. ISBN 80-239-8391-1.
 11. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Prediction of risk of sepsis based on deviance in MGLM. In IWSM 2006, Proceedings of the 21st International Workshop on Statistical Modelling. Galway, Ireland: Corrib and Data Printers Ltd., 2006. p. 242-245. ISBN 1-86220-180-3.
 12. 2005

 13. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Politeness strategies in institutional speech acts. In Discorse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings. Spisy Pedagogické fakulty. 1st ed. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005. p. 14-25. ISBN 80-210-3916-7.
 14. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Powers of Test in Two-way ANOVA Type Model with General Distribtuion from the Exponential Class. In 25th European Meeting of Statisticians, 24--28 July 2005, Oslo Norway, Final Programme and Abstracts. Oslo, Norway: University of Oslo, 2005. p. 476.
 15. 2003

 16. MAREŠ, Miroslav. Otázky vymezení a typologie politického násilí (Questions of Definition and Typology of Political Violence). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, vol. 10, No 4, p. 338-347, 9 pp. ISSN 1211-3247.
 17. 2002

 18. PŠEJA, Pavel. Moc (Power). In ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy university, 2002. p. 69-74. ISBN 80-210-3037-2.
 19. PŠEJA, Pavel. Rovnováha moci (Balance of Power). In ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy university, 2002. p. 75-79. ISBN 80-210-3037-2.
 20. 1995

 21. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta (The Concept of Insanity in the Context of Foucalt's Work.). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, No 36, p. 47-73. ISSN 0231-5122.
Display details
Displayed: 16/5/2022 06:24