Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
  2. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese (BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, Suppl. 2, p. 373-381. ISSN 0862-495X.
Display details
Displayed: 23. 1. 2021 21:19