Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KELAR, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ and Zdeněk BOCHNÍČEK. Preparation and characterisation of carbon films prepared from HMDSZ/Methane/Nitrogen or Hydrogen mixture using PECVD. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2008.
 2. 2007

 3. VOJTKOVÁ, Naděžda. Lesson without preparation. 2007.
 4. ŠIMONÍK, Oldřich. Rozdíly vstupní úrovně žáků 1. třídy ve vazbě na rodinnou výchovu a návštěvu mateřské školy. (Differences input level pupils 1. classes on trial on family upbringing and visit mother's schools.). In Školská připravenost detí v kontinuite predškolskej elementarnej edukácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. první. Banská Bystrica.: UMB., 2007. p. 395-404., 10 pp. ISBN 978-80-8083-359-6.
 5. 2006

 6. CHOVANEC, Jan. Chci se dostat na vysokou školu! - Angličtina (review). Newsletter, Association of Teachers of English of the Czech Republic. Praha: AUA, 2006, vol. 17, No 1, p. 65-67. ISSN 1210-0196.
 7. 2005

 8. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k ultrazvukové preparaci tvrdých zubních tkání. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, 6/53, No 6, p. 133-137. ISSN 1213-0613.
 9. SEITLOVÁ, Ivana, Jan TARABA and Zdirad ŽÁK. Studium reakcí silylderivátů lineárních fosfazenů s halogenidy kovů i nekovů, příprava heterocyklů fosfazenového typu, studium jejich reaktivity a struktury (Study of reactivity of silyl derivatives of linear phosphasenes with metal and non-metal halides, preparation of new phosphasenic heterocycle, its reactivity and structure). In ChemZi 57.sjezd chemických společností. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2005. p. 192. ISBN 1336-7242.
 10. 2004

 11. ŠIMONÍK, Oldřich. Kasačová, B. Učiteľ. Profesia a príprava. (Kasacova, B. Teacher. Profession and preparation.). Pedagogická orientace. Brno, 2004, vol. 2003, No 2, p. 127-129. ISSN 1211-3387.
 12. ZAK, Zdirad and Jan TARABA. New Polyheteroatomic Cyclic Molecules Containing Elements of the 13. - 16. Group. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the related elements. The United States of America: Taylor and Francis Inc., 2004, 179/2004, 4-5, p. 839-843. ISSN 1042-6507.
 13. TARABA, Jan, Zdirad ŽÁK and Ivana SEITLOVÁ. Polyhalogenidové anionty, metody přípravy, reaktivita, molekulová a krystalová struktura (Polyhalide anions, their preparation, reactivity, molecular and crystal structure). In Chemické listy. Ostrava: Česká chemická společnost, 2004. p. 631-632. ISBN 0009-2770.
 14. OČADLÍKOVÁ, Darina, Lenka ZAHRADOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jan ŽALOUDÍK, Roman HÁJEK and Jaroslav MICHÁLEK. Příprava antigen-specifických T-lymfocytů u mnohočetného myelomu (Preparation of antigen-specific T lymphocytes in multiple myeloma). In Sborník abstrakt XVIII.Olomoucké hematologické dny. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2004. p. 86.
 15. 2001

 16. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie (II. Organic chemistry). In Chemická olympiáda 38. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1st ed. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2001. p. 5-8. ISBN 80-86033-67-8.
 17. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie (II. Organic chemistry). In Chemická olympiáda 38. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1st ed. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2001. p. 13-17. ISBN 80-86033-64-3.
 18. 2000

 19. PARUCH, Kamil, Libor VYKLICKÝ, Thomas KATZ, Christopher INCARVITO and Arnold RHEINGOLD. Expeditious Procedure To Synthesize Ethers and Esters of Tri- and Tetrahydroxy[6]helicenebisquinones from the Dye-Intermediates Disodium 4-Hydroxy- and 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonates. Journal of Organic Chemistry. 2000, vol. 2000, No 65, p. 8774-8782. ISSN 0022-3263.
 20. PARUCH, Kamil, Thomas KATZ, Christopher INCARVITO, Kin-Chung LAM, Brian RHATIGAN and Arnold RHEINGOLD. First Friedel-Crafts Diacylation of a Phenanthrene as the Basis for an Efficient Synthesis of Nonracemic [7]Helicenes. Journal of Organic Chemistry. 2000, vol. 2000, No 65, p. 7602-7608. ISSN 0022-3263.
 21. 1998

 22. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů - STANDARDY.Výzkumná zpráva. (pedagogical-psychological preparation teachers). Brno: PedF MU, 1998. 77 pp.
 23. 1997

 24. ALBERTI, Milan, Josef BŘÍNEK, Jaromír MAREK and Jiří TOUŽÍN. The Reaction of P3N3Cl4(NH2)2 with HCl; The Crystal Structure of P3N3Cl5(NH2). (The Reaction of [P3N3Cl4(NH2)2] with [HN(POCl2)2]; the Crystal Structure of a Phosphazenium Salt [P3N3HCl4(NH2)2]+ [N(POCl2)2]-.). Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie [Bd. 380 (1971) -]. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 1997, vol. 1997, No 623, p. 637-641. ISSN 0044-2313.
 25. 1996

 26. TOUŽÍN, Jiří, Petr KILIÁN and Zdirad ŽÁK. Synthesis and Structure of Cyclic Selenium Oxide Se(IV)Se2(IV)O7. (Synthesis and Structure of cyclic Selenium Oxide SeIVSe2IVO7). Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie [Bd. 380 (1971) -]. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 1996, vol. 1996, No 622, p. 1617-1622. ISSN 0044-2313.
 27. 1995

 28. ALBERTI, Milan, Aleš MAREČEK, Zdirad ŽÁK and Petr PASTERA. The Reaction of [P3N3Cl4(NH2)2] with [HN(POCl2)2]; the Crystal Structure of a Phosphazenium Salt [P3N3HCl4(NH2)2]+ [N(POCl2)2]-. Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 1995, vol. 1995, No 621, p. 1771-1774. ISSN 0044-2313.
Display details
Displayed: 3/6/2023 19:32