Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU (Drápek 2008 - Festival of Drama Education). 2008.
  2. KYNCL, Libor. Presentation of the Department of Financial Law and National Economy. Bialystok: The Center for Information and Research, 2008.

  2007

  1. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava. p. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5. 2007.
  2. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X. 2007.
  3. VOJTKOVÁ, Naděžda. Linz ConneXions: TEA Conference 21 - 23 September 2007. The Messenger. News and Views in English from the Faculty of Education MU. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, vol. 7, No 2, p. 26. ISSN 1214-6676. 2007.
  4. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin (Museum documentation and presentation of the very latest history). In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně. p. 11-18. ISBN 80-86413-40-3. 2007.
  5. ADAM, Martin. The Dynamic-Semantic Scales within the Framework of Functional Sentence Perspective. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., vol. 1, No 1, p. 18-22. ISSN 3836-2007. 2007.
  6. KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC - prezentace kurzu (Computerised Accounting). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
  7. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK and Petr LAJKEB. Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování (Videoprezentation - stream). In Atletika 2007. 1st ed. Brno: MU. 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. 2007.

  2006

  1. DRÁPALA, Daniel. K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury (Mission of the open-air museums in the traditional folk culture presentation). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. p. 7 - 13. ISBN 978-80-239-8984-7. 2006.
  2. CHMELOVÁ, Věra. Kadence k Mozartovým klavírním koncertům (The Kadences To The Mozart´s Piano Concerts). doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. In Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků. el. sborník. http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/dokt: KHV PdF MU. p. 1-12. 2006.
  3. HOLMAN, Pavel. Prezentace textilu v evropských muzeích. Střípky z evropských muzeí (Presentation of textile in European museums). In Textil v muzeu. Prezentovat, ano či ne? 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně. p. 25-28. ISBN 80-86413-36-5. 2006.

  2005

  1. DRÁPALA, Daniel. Dílo lásky a úcty (Work of Love and Respect). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, vol. 15, No 3, p. 178-183. ISSN 0862-8351. 2005.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana and Martin ADAM. The Presentation Scale in the Theory of Functional Sentence Perspective. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. p. 59-69. ISBN 80-7308-108-3. 2005.

  2004

  1. HRADECKÝ, Jan, Jitka PETRLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL and René KIZEK. Elektrochemické chování ureasy a ureasou modifikovaná elektroda. (Electrochemical behaviour of urease and urease modified electrode). In MendelNet04 Agro. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. p. 18-18, 99 pp. ISBN 80-7157-813-4. 2004.
  2. DRÁPALA, Daniel. Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí (Idea of museum vivum at the beginning of 3rd millenium). In CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. p. 155 - 157. 2004.

  2003

  1. DRÁPALA, Daniel and Jiřina VESELSKÁ. Programy Valašského muzea v přírodě určené školní mládeži - východiska, ohlasy, perspektivy (Programmes of the Wallachian Open-Air Museum Designated for Schoolchildren - Starting Points, Feedback, Perspectives). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, vol. 2003, Suplementa, p. 53-55. ISSN 0862-8548. 2003.

  2001

  1. PAZDZIORA, Jan. Converting Web Applications to Data Components: Design Methodology. In The Twenty-Fifth Annual International Computer Software & Applications Conference. Chicago, Illinois: IEEE Computer Society. p. 31-36. ISBN 0-7695-1372-7. 2001.

  2000

  1. PROCHÁZKOVÁ, Šárka and Jaromír OCELKA. Internetová prezentace MU v Brně (Internet Presentation of MU Brno). In UNINFOS 2000. Zborník príspevkov. Nitra: SPU v Nitre. p. 186-189. ISBN 80-7137-713-9. 2000.
Display details
Displayed: 15/4/2024 00:58