Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. BOHÁČEK, Milan. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví (Advantages and Disadvantages of Lay Participation in Judiciary). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 22, No 2, p. 158-166. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 30/1/2023 16:50