Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

 1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum (Drawing Hands: How to do an ethnographic research). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. p. 112-125, 13 pp. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
 2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung (True lesbians, fake lasbians and the work on a relationship). In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007. p. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8.
 3. 2006

 4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení (Ethnography in prison). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
 5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici (Chained Pleasure: (re) production of gender and sexuality in women's prison). Praha: SLON, 2006. 189 pp. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
 6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. p. 83-98, 15 pp.
 7. 2005

 8. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda (Gender of prison: the prison of gender). In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. p. 126-141, 15 pp.
 9. 2004

 10. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení (Gender of prison). In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. p. 115-122, 7 pp. ISBN 80-8055-999-6.
 11. HUNGR, Pavel. Ženy ve vězeňské komunitě (Women in prison's community). In Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 116-126. ISBN 80-210-3609-5.
 12. 2003

 13. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách (Does Prison Have a Gender? Maskulinity and Femininity in Prison Subcultures). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, vol. 39, No 4, p. 469-486, 17 pp. ISSN 0038-0288.
 14. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš (Partnership in prisoner's subcultures). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. p. 223-249, 26 pp. ISBN 80-86598-61-6.
 15. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů (Prison as a Space and Time of Men). ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, vol. 2003, No 1, p. 42-43. ISSN 1213-6212.
 16. 1996

 17. COLLINS, Rita. Special Educational Needs of Prisoners at Montana State Penitentiary. Helena, Montana: State of Montana Office of Public Instruction, 1996. 35 pp.
Display details
Displayed: 25/9/2023 05:37