Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis I). Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
  2. 2006

  3. HEJČ, Michal. Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení (Data Quality Evaluation Methods and Software Possibilities of Data Quality Improvement). In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 26-31. ISBN 80-210-4146-3.
  4. 2000

  5. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu (Another End, now End of Existentialism). Profil. Brno: KF FF MU, 2000, vol. 1, No 3, p. 3-4. ISSN 1212-9097.
  6. 1999

  7. ŠIMEČEK, Michal and Tomáš URBÁNEK. Analýza časového průběhu pozornosti - comeback (Time course of attention analysis - comeback). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 4, p. 349-357. ISSN 0009-062X.
Display details
Displayed: 4/12/2021 13:04