Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. (Personality and sociable competence of social pedagogue sight on leisure time). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. p. 53 - 62, 221 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
  2. 2007

  3. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas (Personality competence of social pedagogue sight on leisure time). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. p. 133-135, 210 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
  4. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích (Specific forms of personality competence develepment of students and people working in pedagogical and assisting professions). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. p. 356-362. ISBN 978-80-969146-7-8.
Display details
Displayed: 3/7/2022 02:52