Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
  2. 2006

  3. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). (Enhancement of practical education and professional training of students of psychology and social pedagogy and counseling: The Activity of the Academic Centre of Counseling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
Display details
Displayed: 27/6/2022 22:00