Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2011

  1. PETR, Ondřej. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH V KONCEPČNÍCH MATERIÁLECH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY (Rural tourism in conceptual documents of the Czech Republic NUTS 3 regions). In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. p. 45-57. ISBN 978-80-210-5728-9.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  2. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350.
  3. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5.

  2001

  1. KULHÁNEK, Petr, Robert VÍCHA, Richard ČMELÍK and Milan POTAČEK. Automatizovaný systém zkoušení KERBEROS (Automatic system of examination KERBEROS). In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1st ed. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. p. 138. ISBN 80-89029-22-1.

  1993

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Aleš KROUPA, Radim DOJIVA and Jan VŘEŠŤÁL. The FD-Package for Multicomponent Isobaric Phase Equilibrium Calculations. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1993, roč. 17, No 17, p. 229-236. ISSN 0364-5916.
Display details
Displayed: 2/12/2023 22:46