Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním (The support of children with oncological diseases). In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie, 2009. p. 53-56, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1.

  2007

  1. VOJTKOVÁ, Naděžda. Linz ConneXions: TEA Conference 21 - 23 September 2007. The Messenger. News and Views in English from the Faculty of Education MU. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007, vol. 7, No 2, p. 26. ISSN 1214-6676.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350.
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350.
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD" (A pilot preventive project "Narcotics-Reason-Impact"). In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1st ed. MU Brno: PdF MU, 2006. p. 391-417, 491 pp.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004. p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ (A preventive anti-drug programme at the elementary school). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.

  2000

  1. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky ("Smoking and me" programme influences for 3 years students of primary schools). Čs. Hygiena. Praha, 2000, vol. 45, No 1, 7 pp. ISSN 1210-7840.

  1998

  1. BAUEROVÁ, Jana, Zuzana BRÁZDOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. " 5 a day " project for improving children´s eating habits. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, vol. 71, No 5, p. 297-305. ISSN 1211-3395.
  2. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ and Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, vol. 71, No 8, p. 461-470. ISSN 1211-3395.
  3. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic (Food guide pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic). Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, vol. 71, No 8, p. 439-448. ISSN 1211-3395.
Display details
Displayed: 1/12/2023 17:26