Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
  Name in Czech: Teorie a praxe projektové výuky
  Name (in English): The Theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/09:00035511 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: project; project teaching; project method
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 23/8/2013 23:22.
 2. 2007

 3. ŠUBRTOVÁ, Jana. Einfluss der Projektmethode auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen im Fremdsprachenunterricht (Influence of project method on the development of key competences in foreign-language teaching). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 58-64. ISBN 978-80-210-4469-2.
  Name in Czech: Vliv projektové metody na rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce
  Name (in English): Influence of project method on the development of key competences in foreign-language teaching
  RIV/00216224:14410/07:00041772 Proceedings paper. Linguistics. German. Czech Republic.
  Šubrtová, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: project method;key competences;modern teaching method
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Jana Šubrtová, učo 63638. Changed: 19/4/2011 07:52.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
  Name in Czech: Projektová výuka
  Name (in English): Project teaching
  Pedagogy and education. Czech. Finland.
  Keywords in English: project teaching; project method;types of projects;strengths and weaknesses of project teaching
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 9/10/2007 11:26.
 5. JANÍKOVÁ, Věra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům. (The Project Method as one of the Ways how to Develop the learner´s Autonomy in Foreign Language teaching.). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, vol. 131, No 3, p. 9-13. ISSN 0323-0449.
  Name in Czech: Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům.
  Name (in English): The Project Method as one of the Ways how to Develop the learner´s Autonomy in Foreign Language teaching.
  RIV/00216224:14410/07:00020177 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Janíková, Věra (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: autonomy; foreign language teaching and learning; project method
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Changed: 25/2/2007 15:53.
 6. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů (Project approach and project management for education of the informatics). In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. p. 285-288, 3 pp. ISBN 80-7220-296-0.
  Name (in English): Project approach and project management for education of the informatics
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Project method; informatics; education management

  Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 28/5/2008 11:04.
 7. 2006

 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The theory and practise of project teaching). 2006th ed. Brno: MU Brno, 2006. 160 pp. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
  Name in Czech: Teorie a praxe projektové výuky
  Name (in English): The theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/06:00017859 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project; project teaching; project method
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 28/5/2009 07:50.
Displayed: 25/6/2022 21:38