Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
  Name in Czech: Teorie a praxe projektové výuky
  Name (in English): The Theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/09:00035511 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: project; project teaching; project method
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 23/8/2013 23:22.
 2. 2008

 3. FOLTÝNOVÁ, Darina and Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. p. 472-476. ISBN 978-80-210-4600-9.
  Name in Czech: Projektová výuka GIS a Dálkového průzkumu Země
  Name (in English): GIS And RS Project Teaching/Training
  RIV/00216224:14410/08:00026147 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Foltýnová, Darina (203 Czech Republic, guarantor) -- Svatoňová, Hana (203 Czech Republic)
  Keywords in English: project teaching; geoinformatics; cartography; geographic information system
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., učo 40917. Changed: 16/3/2010 12:46.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ (Project teaching as one of possibility integration educational content on primary school). In Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. 2008.
  Name in Czech: Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ
  Name (in English): Project teaching as one of possibility integration educational content on primary school
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: project teaching;integration of educational content
  International impact: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 1/10/2008 09:09.
 5. 2007

 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
  Name in Czech: Projektová výuka
  Name (in English): Project teaching
  Pedagogy and education. Czech. Finland.
  Keywords in English: project teaching; project method;types of projects;strengths and weaknesses of project teaching
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 9/10/2007 11:26.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
  Name in Czech: Projekty a hodnotová výchova
  Name (in English): Projects and values education
  RIV/00216224:14410/07:00034222 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project; project teaching; values; relation to project teaching; professional training
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 29/3/2010 15:53.
 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti (The meaning of the project teaching in the early literacy). In Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. první. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2007. p. 347-354. ISBN 978-80-8083-359-6.
  Name in Czech: Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti
  Name (in English): The meaning of the project teaching in the early literacy
  RIV/00216224:14410/07:00020390 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project teaching; early literacy
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 2/7/2008 21:16.
 9. 2006

 10. HOLUBOVÁ, Drahomíra. School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 1131-1138. ISBN 978-80-7315-119-5.
  Name in Czech: Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
  Name (in English): School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
  RIV/00216224:14410/06:00031249 Proceedings paper. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Holubová, Drahomíra (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Changed: 31/3/2010 16:29.
 11. HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování (School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration). In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. p. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
  Name in Czech: Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování
  Name (in English): School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Healthy life style; healthy nourishment; drinking regime; project teaching
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor, učo 82416. Changed: 31/3/2010 16:32.
 12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The theory and practise of project teaching). 2006th ed. Brno: MU Brno, 2006. 160 pp. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
  Name in Czech: Teorie a praxe projektové výuky
  Name (in English): The theory and practise of project teaching
  RIV/00216224:14410/06:00017859 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project; project teaching; project method
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 28/5/2009 07:50.
 13. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zjišťování výsledků přípravy studentů na projektovou výuku na PdF OU a PdF MU Brno za účelem zvyšování kvality jejich celkové profesní přípravy v rámci oboru učitelství 1. stupně (The results of the inquiry into the students preparation for the project method of education at PdF OU and PdF MU Brno, with the aim of improving the quality of their total preparation for their future profession as teachers at primary schools.). In Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2006. p. 1-9. ISBN 80-7368-272-9.
  Name (in English): The results of the inquiry into the students preparation for the project method of education at PdF OU and PdF MU Brno, with the aim of improving the quality of their total preparation for their future profession as teachers at primary schools.
  RIV/00216224:14410/06:00016229 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project teaching; the evaluation the students competencies
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 29/3/2010 16:34.
 14. 2003

 15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? (How perceive and perform project class pupils and teachers?). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. 6 pp. ISBN 80-7315-046-8.
  Name in Czech: Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?
  Name (in English): How perceive and perform project class pupils and teachers?
  RIV: Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kratochvílová, Jana (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: project teaching;effect of project teaching

  Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 17/6/2009 12:43.
Displayed: 26/5/2022 12:30