Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. SVOBODA, Mojmír. Projektivní kresba intrafamiliárních vztahů (Projective drawing of intrafamiliar relations). Arteterapie. 2007, vol. 13, No 1, p. 6-14. ISSN 1214-4460.
  2. 2002

  3. RABUŠIC, Ladislav. Možného rodina předvídaná a rodina skutečná (What Has Mozny Projected about the Family and What Has Really Happened). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, vol. 2002, Speciální, p. 29-37. ISSN 1212-365X.
  4. 2001

  5. SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie (Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy). První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 pp. ISBN 80-7013-334-1.
Display details
Displayed: 27/9/2021 06:23