Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. VALIŠOVÁ, Edita. E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2017, roč. 3,, č. 1. ISSN 2336-727X.
 2. VALIŠOVÁ, Edita. (e)Publikování v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). In Knihovny současnosti 2017 Sborník z 25. ročníku konference, konané 12. – 14. září 2017 v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017. p. 85.-95, 422 pp.
 3. VALIŠOVÁ, Edita and Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím... IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2017, roč. 3,, č. 3. ISSN 2336-727X.
 4. VALIŠOVÁ, Edita and Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím / I'll be a while – ocenění Knihovny Jiřího Mahena v Brně za nejlepší video propagující čtení. Bulletin SKIP [online],. 2017, roč 26,, p. č. 2. ISSN 1213-5828.
 5. VALIŠOVÁ, Edita and Eva VOJTÍŠKOVÁ. Chvíli se zdržím... Příběh videa Knihovny Jiřího Mahena. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, p. č. 3. ISSN 1804-4255.
 6. VALIŠOVÁ, Edita. S časopisem IMPULSY do třetího ročníku. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, č. 1. ISSN 1804-4255.
 7. 2016

 8. VALIŠOVÁ, Edita. Čtení na předpis. IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2016, roč. 2,, č. 4. ISSN 2336-727X.
 9. 2014

 10. VALIŠOVÁ, Edita. Knihovna Jiřího Mahena v Brně rozšíří a zlepší služby. BIBLIO - Literární noviny. 2014, č. 1.
 11. VALIŠOVÁ, Edita. S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa. Inflow : information journal. [online], 2014. ISSN 1802-9736.
 12. 2013

 13. VALIŠOVÁ, Edita. Nastupte si, prosím... Duha [online]. Brno, 2013, vol. 2013, No 2. ISSN 1804-4255.
 14. VALIŠOVÁ, Edita. Tramvaj čtenářů – nastupte si, prosím. Inflow [online]. 2013, r. 6, č. 4. ISSN 1802-9736.
 15. VALIŠOVÁ, Edita. Tramvaj čtenářů vyrazila do ulic Brna s úsměvem i s knižními revizory (Reader’s tram with book inspectors runs in Brno). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4. ISSN 1212-5075.
 16. 2012

 17. VALIŠOVÁ, Edita. S projektem Ruku v ruce u cíle. Ikaros [online]. 2012, r. 16, č. ISSN 1212-5075.
 18. VALIŠOVÁ, Edita and Soňa PRÍBORSKÁ. Sešli se „Na křižovatce“. Inflow : information journal. [online], 2012, r. 5., č. 11. ISSN 1802-9736.
 19. 2009

 20. VALIŠOVÁ, Edita. BiblioHelp - léčba knihou. Inflow [online]. 2009, roč. 2, č. 11. ISSN 1802-9736.
 21. VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, r. 13, č. 11. ISSN 1212-5075.
 22. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ and Helena VALTROVÁ. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2009, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.
 23. 2008

 24. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ and Helena VALTROVÁ. Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh. In INFOKON - inspirace, inovace, imaginace : 2. ročník konference. Brno: Tribun EU, 2008. p. 136-153, 183 pp. ISBN 978-80-7399-591-1.
Display details
Displayed: 2/7/2022 07:48