Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008. 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
  2. 2004

  3. MACKOVČIN, Peter and M. SEDLÁČEK. Ostravsko. Chráněná území ČR, svazek X. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2004. 456 pp. Chráněná území ČR, svazek X. ISBN 80-86064-67-0.
  4. 2001

  5. DANIHELKA, Jiří. Botanický výzkum a ochrana přírody. Sborník prací z konference České botanické společnosti, konané ve dnech 24.-25. listopadu v Praze. (Botanical research in nature conservation). Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. 151 pp. Příroda 19. ISBN 80-860-86064-57.
Display details
Displayed: 21/5/2022 13:53